Vzdělávací akce

« Předchozí 1 2 3 4 6 12 17 Další »

KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPIE

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:Lékaře, psychology i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, budova G, 1. patro
Doba trvání:10:00 - 12:00 hodin
Termín:

19. 1. 2018

Školitel, tel:Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., tel.: 532 232 053
Náplň:

PhDr. Ludvík Běťák, ambulantní klinický psycholog, Brno:

Jungovská aktivní imaginace a katatymně imaginativní psychoterapie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, email:

PSYCHIATRICKÉ PORUCHY V POPULÁRNÍ KULTUŘE

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:Lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, budova G, 1. patro
Doba trvání:10:00 - 12:00 hodin
Termín:

26. 1. 2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., tel.: 532 232 053
Náplň:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D. a MUDr. Jana Hořínková, PK LF MU a FN Brno:

Zobrazení psychiatrických poruch v populární kultuře

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, email:

Perioperační péče - instrumentování na operačních sálech

Prim. MUDr. Tomáš Svoboda
Typ vzdělávací akce:školení perioperační péče
Určeno pro:všeobecné sestry na operačních sálech
Místo konání:COS I, FN Brno - Bohunice
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ing. Jaroslava Jedličková, MBA, tel.: 532 232 981;Iva Šilerová, tel. 532 232 998
Náplň:
 • organizace práce na operačních sálech
 • instrumentování při chirurgických operačních výkonech
 • rouškovací systémy na COS
 • role perioperační sestry - legislativa, vzdělávání
 • bariérové ošetřovací techniky
Organizaci zajišťuje, tel.:

Ing. Jaroslava Jedličková, MBA, tel.: 532 232 981

Perioperační péče - instrumentování na operačních sálech

Prim. MUDr. Tomáš Svoboda
Typ vzdělávací akce:praktická část akreditovaného pracoviště pro perioperační péči
Určeno pro:všeobecné sestry na operačních sálech
Místo konání:COS I, FN Brno - Bohunice
Doba trvání:5 - 10 dnů
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ing. Jaroslava Jedličková, MBA, tel.: 532 232 981;Iva Šilerová, tel. 532 232 998
Náplň:

pro praktické a teoretické zkoušky specializačního programu: Sestra v perioperační péči

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno i FN Brno, Ing. Jaroslava Jedličková, MBA, tel.: 543 559 514, 532 232 981

Anesteziologie před, během a po operaci

Prim. MUDr. Tomáš Svoboda
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry v intenzivní a anesteziologické péči, záchranáři
Místo konání:COS I, FN Brno - Bohunice
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Miluše Mezenská, tel.: 532 233 853
Náplň:

práce anesteziologické sestry na operačním sále

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno, PhDr. Jana Nekudová, tel.: 543 559 562 a školitel Miluše Mezenská, tel.: 532 233 853

Zajištění průchodnosti dýchacích cest

Prim. MUDr. Tomáš Svoboda
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry v intenzivní a anesteziologické péči, záchranáři
Místo konání:COS I, FN Brno - Bohunice
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Miluše Mezenská, tel. : 532 233 853
Náplň:

zajištění průchodnosti dýchacích cest

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno, PhDr. Jana Nekudová, tel.: 543 559 562 a školitel Miluše Mezenská, tel.: 532 233 853

Organizace práce na operačních sálech

Prim. MUDr. Tomáš Svoboda
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:NLZP - všeobecné sestry, porodní asistentky, sanitáři
Místo konání:COS I, FN Brno - Bohunice
Doba trvání:3 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Iva Šilerová, tel. : 532 232 998; Ing. Jaroslava Jedličková, MBA, tel.: 532 232 981
Náplň:
 • organizace a práce na oper. sálech
 • asepse na operačních sálech
 • bariérové ošetřovací techniky
Organizaci zajišťuje, tel.:

Ing. Jaroslava Jedličková, MBA, tel.: 532 232 981

Ekonomika a personalistika na operačních sálech

Prim. MUDr. Tomáš Svoboda
Typ vzdělávací akce:stáž zaměřená na ekonomickou a personální problematiku operačních sálů
Určeno pro:vedoucí pracovníci operačních sálů
Místo konání:COS I, FN Brno - Bohunice
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ing. Jaroslava Jedličková, MBA, tel.: 532 232 981; MUDr. Tomáš Svoboda, te.: 532 232 100
Náplň:
 • organizace a práce na operačních sálech
 • vnitroekonomické přeúčtování
 • personální problematika
 • audity
 • dokumentace
 • vzdělávání
Organizaci zajišťuje, tel.:

Burdová Leona, tel.: 532 232 820

Ekonomická kalkulace na CS

Prim. RNDr. Bruno Šudřich
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP nebo THP zpracovávající data a ekonomickou problematiku CS
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrální sterilizace
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel.: 532 233 946, VS Dagmar Ježková, Renata Hrdinová, pověřený zaměstnanec EO
Náplň:

- provoz CS, monitoring a možnosti sběru dat

- souhrnné infomace o ekonomických procesech na odd. CS

- zpracování ekonomicých a staistických podkladů

- krátkodobé a dlouhodobé strategie

- praktické aplikace v provozu CS

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel.: 532 233 946, VS Dagmar Ježková, Renata Hrdinová, pověřený zaměstnanec EO

Provoz centrální úpravny lůžek

Prim. RNDr. Bruno Šudřich
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:NLZP pracující na CS, CÚL nebo v dané problematice
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrální sterilizace - Centrální úpravna lůžek
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel.: 532 233 946, VS Dagmar Ježková, Jitka Suchá
Náplň:

- hygienická a dezinfekční problematika ve zdrav. zařízení

- hygienická a dezinfekční problematika řešená v centralizované úpravně lůžek

- nozokomiální infekce v lůžkovém zdrav. zařízení

- protiepidemická opatření ve zdravotnickém zařízení

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel.: 532 233 946, VS Dagmar Ježková, Jitka Suchá

Provoz CS

Prim. RNDr. Bruno Šudřich
Typ vzdělávací akce:seminář a stáž
Určeno pro:NLZP pracující na CS
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrální sterilizace
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel.: 532 233 946, VS Dagmar Ježková, tel.: 532 233 989
Náplň:

- aktuální pohled na provoz CS a CÚL ve zdrav. zařízení

- praktická cvičení v provozu CS - zvládnutí základních technologií

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel.: 532 233 946, VS Dagmar Ježková, tel.: 532 233 989, OVPZ - Mgr. Mičánková Eliška, tel.: 532 233 081

Validace a kontrola parních a nízkoteplotních sterilizačních procesů

Prim. RNDr. Bruno Šudřich
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP pracující na CS, pracovníky zdravotnické a hygienické služby, technické pracovníky, obsluhu a provozovatele sterilizační techniky
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrální sterilizace
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prim. RNDr. Bruno Šudřich
Náplň:

- souhrnné informace o sterilizačních procesech

- kontrola přístrojové techniky

- kontrola sterilizačních procesů

- aktuální stav legislativy

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel.: 532 233 946

Provoz CS a CÚL ve zdravotnickém zařízení

Prim. RNDr. Bruno Šudřich
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:studenty škol se zdrav. zaměřením nebo LF, zdravotnické pracovníky
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrální sterilizace
Doba trvání:8 hodin
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel. 532 233 946, VS Dagmar Ježková
Náplň:

- hygienická a protiepidemická problematika, režimy a opatření ve zdravotnickém zařízení

- provoz CS a CÚL ve zdrav. zařízení

- sterilizace a dezinfekce ve zdravotnickém zařízení

- monitoring provozu a ekonomiky

- systém řízené jakosti na CS

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel. 532 233 946

Mezinárodní kongres STERIL.CZ

Prim. RNDr. Bruno Šudřich
Typ vzdělávací akce:odborná konference
Určeno pro:zaměstnance CS, hygieniky, epidemiology, technické prac., zdravotnickou veřejnost
Místo konání:Kongresové centrum Brno, event. areál BVV
Doba trvání:2 dny
Termín:

X/2018

Školitel, tel:dle programu
Náplň:

hygienická a epidemiologická problematika ve zdrav. zařízeních, systém jakosti na CS, problematika dezinfekce a sterilizace, monitoring a kontrola procesů, provozní problematika CS

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel.: 532 233 946

Postup naložení sádrové fixace

MUDr. Petr Benda
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP, studenty zdravotnických škol
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Diagnosticko-terapeutické centrum
Doba trvání:1,5 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Lenka Bartončíková, tel.: 532 233 175, Mgr. Dagmar Churá, tel.: 532 232 733
Náplň:

přednáška, praktická ukázka sádrování

Organizaci zajišťuje, tel.:

Lenka Bartončíková, tel.: 532 233 175, Mgr. Dagmar Churá, tel.: 532 232 733, Mgr. Táňa Bartošová, tel.: 532 233 543

Péče o nemocné s dg. Diabetes Mellitus

MUDr. Petr Benda
Typ vzdělávací akce:Kurz v rámci celoživotního vzdělávání
Určeno pro:NLZP, studenty zdravotnických škol, porodní asistentky
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Diagnosticko-terapeutické centrum
Doba trvání:
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Jana Michurová, tel.: 532 233 816, Eliška Mičánková, DiS., tel.: 532 233 816
Náplň:

Komplexní péče o pacienta, edukace k sebepéči, nácvik a aplikace inzulinového pera a glukometru - názorná ukázka, řešení komplikací

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Táňa Bartošová, tel.: 532 233 543, Bc. Simona Křížová, tel.: 532 232 707

Biologická léčba psoriázy

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:dermatovenerology v rámci předatestačního vzdělávání
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Dermatovenerologické oddělení
Doba trvání:individuální dle požadujícího pracoviště
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, tel.: 532 233 371
Náplň:
 • nové přípravky
 • indikace biologické léčby
Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, tel.: 532 233 371, OVPZ - Ida Tesařová, tel. 532 233 566

Dermatovenerologický seminář

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:regionální seminář
Určeno pro:dermatovenerology
Místo konání:Brno, bude upřesněno
Doba trvání:4 hodiny
Termín:

I. pololetí 2018

Školitel, tel:MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, tel.: 532 233 371
Náplň:

dermatovenerologická problematika

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, tel.: 532 233 371, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Dermatovenerologický seminář

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:regionální seminář
Určeno pro:dermatovenerology
Místo konání:Brno
Doba trvání:4 hodiny
Termín:

II. pololetí 2018

Školitel, tel:MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, tel.: 532 233 371
Náplň:

dermatovenerologická problematika

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, tel.: 532 233 371, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Diagnostika autoimunitních chorob

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:dermatovenerology, praktické lékaře
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Dermatovenerologické oddělení
Doba trvání:individuální dle požadujícího pracoviště
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, tel.: 532 233 371
Náplň:

- klinické obrazy autoimunitních chorob v dermatologii

- terapie a mangement nemocí

- interpretace laboratorních nálezů

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, tel.: 532 233 371, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Flebologie

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:dermatovenerology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Dermatovenerologická klinika
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc., telefon: 532 233 372
Náplň:

- základní problematika flebologie, CVI

- vyšetřovací postupy

- moderní terapeutické postupy

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc., telefon: 532 233 372, 532 233 038; Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Fototerapie

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:dermatovenerology v rámci předatestačního vzdělávání
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Dermatovenerologické oddělení
Doba trvání:individuálně dle požadujícího pracoviště
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Pavla Schimmerová, tel.: 532 233 382, Naděžda Veselá, tel.: 532 233 037
Náplň:

- léčebné možnosti fototerapie

- indikace fototerapie

- praktická ukázka přístrojů oddělení fyzikální terapie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavla Schimmerová, tel.: 532 233 382, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Kompresivní terapie

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, tel.: 532 233 371
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Dermatovenerologické oddělení
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Jana Chladilová, tel.: 532 233 373
Náplň:

- význam kompresivní terapie

- obvazový materiál

- paktická ukázka + nácvik

Organizaci zajišťuje, tel.:

Jana Chladilová, tel.: 532 233 373, tel.: 532 233 371, Mgr. Eliška Mičánková – OVPZ, tel. 532 233 081

Medicinská kosmetologie

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:dermatovenerology, event. NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Dermatovenerologické oddělení
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc., tel.: 532 233 386, Martina Šemberová, tel.: 532 233 443
Náplň:

- ošetřování nemocné pleti

- ošetřování zdravé pleti

- praktická ukázka

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc., tel.: 532 233 386, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Technika zevní terapie u generalizovaných dermatóz

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Dermatovenerologické oddělení
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Lucie Krátká, tel.: 532 233 381
Náplň:

- základy farmakokinetiky extern

- využití různých forem extern

- zásady správné techniky nanášení zevní terapie

- praktické ukázky zevní terapie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Lucie Krátká, tel.: 532 233 381, Mgr. Eliška Mičánková – OVPZ, tel. 532 233 081

Techniky mízní drenáže

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:školení, praktická část certifikovaného kurzu NCO NZO
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Dermatovenerologické oddělení
Doba trvání:2 - 3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Martina Ševčíková, tel.: 532 233 037
Náplň:

- co je lymfedém

- ukázka manuální lymfodreáže

- vlastní praktický nácvik poddohledem školitele

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Ševčíková, tel.: 532 233 037, Mgr. Eliška Mičánková – OVPZ, tel. 532 233 081

Zevní terapie chronických ran

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Dermatovenerologické oddělení
Doba trvání:1 - 2 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Jana Chladilová, tel.: 532 233 373, Monika Součková, tel.: 532 233 381
Náplň:

- co je chronická rána

- postup při ošetření chronické rány

- moderní i klasické terapeutické postupy

Organizaci zajišťuje, tel.:

Jana Chladilová, tel.: 532 233 373, Mgr. Eliška Mičánková – OVPZ, tel. 532 233 081

Péče o pacienty se stomií

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz v rámci celoživotního vzdělávání
Určeno pro:registrované všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Chirurgická klinika, 7. patro - stomická poradna
Doba trvání:
Termín:
Školitel, tel:Mgr. Monika Antonová, Dagmar Peková
Náplň:

- komplexní péče o pacienta se stomií

- praktický nácvik

- předoperační příprava

- pooperační péče

- edukace k sebepéči

- řešení komplikací

- ambulanní poradenství

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Vrchní sestra PhDr. Zdeňka Surá - tel. 532 232 984, Stomická sestra Mgr. Monika Antonová - tel.: 532 233 898

Péče o pacienty s nehojící se ránou

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Typ vzdělávací akce:specializační kurzy v rámci celoživotního vzdělávání
Určeno pro:registrované všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Chirurgická klinika - 7. patro
Doba trvání:
Termín:
Školitel, tel:Mgr. Monika Antonová, Miriam Pivodová, PhDr. Zdeňka Surá, Romana Eysseltová
Náplň:

- komplexní péče o pacienta s komplikovaným ranným defektem

- aplikace VAC systému

- edukce k následné péči po aplikci VAC

- řešení komplikací

- ambulntní poradenství

Organizaci zajišťuje, tel.:

Vrchní sestra PhDr. Zdeňka Surá - tel. 532 232 984

Péče o chirurgicky nemocné

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz/praktická část u lůžka
Určeno pro:všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotnické záchranáře
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Chirurgická klinika
Doba trvání:
Termín:
Školitel, tel:Simona Víšková, Ivana Hálková
Náplň:

- ošetřovatelské činnosti související s periferní žilní kanylací

- ošetřovatelské činnosti souvsející s arteriální žilní kanylací

- ošetřovatelské činnosti související s centrálním žilním katétrem

- ošetřovatelské čnnosti související s implantabilním portem, s AV

- ošetřovatelské činnosti související s intraoseálním vstupem

 

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Vrchní sestra PhDr. Zdeňka Surá - tel.: 532 232 984

Specifická očetřovatelská péče při endoskopických vyšetřeních v gastroenterologii a bronchologii

Prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz
Určeno pro:všeobecné sestry s endoskopickou praxí
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Endoskopické centrum
Doba trvání:
Termín:

květen 2018

Školitel, tel:MUDr. Milan Dastych, Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: 532 233 747
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Renáta Grossová Klementová - tel.: 532 233 730, Mgr. Lucie Chocholáčová – OVPZ, tel. 532 233 471

Ošetřovatelský kurz pro domácí parentální výživu

Prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz
Určeno pro:všeobecné sestry, agentury domácí péče
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní gastroenterologická klinika ve spolupráci s firmou NUTRICCA HAN o.p.s.
Doba trvání:
Termín:

duben 2018

Školitel, tel:MUDr. Milan Dastych, MUDr. Michal Šenkyřík, Bc. Věra Majerníková, tel.: 532 232 135
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

Bc. Věra Majerníková, tel.: 532 232 135

Předatestační kurz Gastroenterologie

Prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.
Typ vzdělávací akce:
Určeno pro:
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní gastroenterologická klinika
Doba trvání:
Termín:

9. 4. - 27. 4. 2018

Školitel, tel:
Náplň:

zkoušky: 30. 5. - 31. 5. 2018

Organizaci zajišťuje, tel.:

Aktuality v léčbě hypertenze

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:praktické lékaře a internisty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika
Doba trvání:4 hodiny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:MUDr. Petra Vysočanová, tel.: 532 232 459, MUDr. Martina Šišáková, Ph.D., tel.: 532 233 519, 532 232 454
Náplň:

- rezistentní hypertenze, diagnostika sekundární hypertenze - vyšetřovací metody, rizikové faktory

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Petra Vysočanová, tel.: 532 232 459

Akutní koronární syndromy

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:kardiology, praktické lékaře, internisty, lékaře RZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika
Doba trvání:6 hodin
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel: 532 232 161, 532 232 204, MUDr. Roman Miklík, Ph.D., tel.: 532 232 204, MUDr. Jan Kaňovský, Ph.D., 532 232 204
Náplň:

Organizace péče a interní léčba

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel: 532 232 161, 532 232 204

Regionální kardiologický seminář

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:seminář - sympózium
Určeno pro:kardiology, praktické lékaře a internisty
Místo konání:přednáškový sál - Údolní 39, Brno (Ombudsman)
Doba trvání:1 den
Termín:
Školitel, tel:MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel: 532 232 161, 532 232 204, MUDr. Martin Poloczek, tel.: 532 232 204
Náplň:

- novinky v kardiologii

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel: 532 232 161, 532 232 204

Srdeční arytmie + náhlá smrt

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:praktické lékaře a internisty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika
Doba trvání:1 den
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D., tel.: 532 232 452, 532 232 167
Náplň:

- supraventrikulární a komorové arytmie

- farmakologická a nefarmakologická terapie

- interpretace EKG u trvalé kardiostimulace

- stratifikace rizka NS

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D., tel.: 532 232 452, 532 232 167

Stáž k získání funkční licence - elektrofyziologie a katetrizační ablace

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře (podmínka - kardiologická atestace)
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika
Doba trvání:dle individuální domluvy
Termín:

dle indivduální domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D., tel.: 532 232 452, 532 232 167, Doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D., tel.: 532 232 160, 532 232 167
Náplň:

- indikační kritéria

- programovaná stimulace komor

- elektrofyziologické vyšetření

- diagnostická interpretace výsledků vyšetření

- radiofrekvenční ablace

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D., tel.: 532 232 452, 532 232 167, Doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D., tel.: 532 232 160, 532 232 167, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Stáž k získání funkční licence - trvalá kardiostimulace - implantace PM + ICD

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře (podmínka - kardiologická atestace)
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika
Doba trvání:třítýdenní cyklus s navázáním dalších 10 týdnů (i jednotlivé dny)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D., tel.: 532 232 452, 532 232 167
Náplň:

- indikace

- implntace

- kontroly kardiostimulátorů

- programace

- interpretace EKG při stimulaci

- monitorovací systémy

- vyhodnocení - diagnostické závěry

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D., tel.: 532 232 452, 532 232 167, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Kurz pro vydání funkční licence ČLK - transesophageální echokardiografie

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:kardiology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika - Echokardiologická laboratoř
Doba trvání:8 týdnů
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:MUDr. Marián Felšöci, Ph.D., tel.: 532 233 173
Náplň:

- transesophageální echografie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Marián Felšöci, Ph.D., tel.: 532 233 173

Školení pro získání funkční licence ČLK - Intervenční kardiologie

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:kardiology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika
Doba trvání:12 měsíců ve 2 - 3 měsíčních intervalech
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel: 532 232 161, 532 232 204, MUDr. Petr Jeřábek, MUDr. Otakar Boček, tel.: 532 232 204
Náplň:

- asistence a následně praktické zkušenosti z intervenční kardiologie s aktivní účastí na koronárních angioplastikách včetně invazivního posouzení rozsahu a významnosti koronárního postižení

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel: 532 232 161, 532 232 204

Školení pro získání funkční licence ČLK - Invazivní diagnostická kardiologie

IKK
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:kardiology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika
Doba trvání:6 měsíců ve 2 - 3 měsíčních intervalech
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel: 532 232 161, 532 232 204, MUDr. Petr Jeřábek, MUDr. Otakar Boček, tel.: 532 232 204
Náplň:

- asistence a následné praktické zkušenosti z invazivní kardiologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel: 532 232 161, 532 232 204

Kurz základní echokardiografie

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:kardiology a internisty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika
Doba trvání:2 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Marián Felšöci, Ph.D., tel.: 532 233 173
Náplň:
 • M mode, 2D, 4D echokardiografie
 • dopplerovská echokardiografie
 • barevné mapování
Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Marián Felšöci, Ph.D., tel.: 532 233 173

Elektrokardiografie v diagnostice poruch srdečního rytmu

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika
Doba trvání:16 hodin (2 dny)
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Bc. Hana Javorková, tel.: 532 232 607
Náplň:

-  natočení a vyhodnocení 12-ti svodového EKG

- asistence u invazivních vyšetřovacích vstupů

- plán oš. intervencí před a po implantaci kardiostimulátoru

- edukace pacientů s poruchami srdečního rytmu

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:akreditovaný kvalifikační kurz - praktická část
Určeno pro:řidiče ZZS
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika - Koronární jednotka
Doba trvání:8 hodin (1 den)
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Bc. Katarína Marcinechová, DiS., tel.: 532 232 651, 532 232 652
Náplň:

- péče o pacienty s akutním koronárním syndromem

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Vzdělávací program specializačního vzdělávání - Ošetřovatelská péče v interních oborech

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:vzdělávací program specializačního vzdělávání
Určeno pro:všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika - JIP
Doba trvání:dle plánu výuky
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Iva Toufarová, tel.: 532 232 606
Náplň:

péče o pacienty s interním onemocněním

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Anesteziologie a intenzivní medicína

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z Anesteziologie a intenzivní medicíny
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:dle domluvy
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Igor Sas – tel.: 532 232 719
Náplň:

Dle vzdělávacího programu oboru Anesteziologie a intenzivní medicína

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Igor Sas – tel.: 532 232 719, e-mail: , MUDr. Olga Gimunová, Ph.D. – tel.: 532 233 571, e-mail: , OVPZ Ida Tesařová - tel. 532 233 566, e-mail:

Anesteziologie a intenzivní medicína

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci v oborech s předepsanou předatestační stáží na ARO
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:dle domluvy
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Igor Sas – tel.: 532 232 719
Náplň:
 • základy anesteziologie
 • předoperační příprava, perioperační péče
 • základy intenzivní péče o kriticky nemocné
 • péče o pacienty na urgentním příjmu
Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Igor Sas – tel.: 532 232 719, e-mail: , MUDr. Olga Gimunová, Ph.D. – tel.: 532 233 571, e-mail: , OVPZ Ida Tesařová - tel. 532 233 566, e-mail:

AKUTNĚ.CZ 2018

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:kongres
Určeno pro:lékaře a NLZP
Místo konání:Campus Masarykovy Univerzity, Brno
Doba trvání:bude upřesněno
Termín:

bude upřesněno

Školitel, tel:Doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., tel. 532 234 261, 532 234 698; Mgr. Jana Flajšingrová, tel.: 532 231 040
Náplň:

přednášky, workshopy, postery

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721, Doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., tel. 532 234 261, 532 234 698; Mgr. Jana Flajšingrová, tel.: 532 231 040

Anesteziologie a intenzivní medicína

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Základní anesteziologický kmen - Kurz před kmenem a test
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z Anesteziologie a intenzivní medicíny
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:5 dnů
Termín:

22. - 26. 10. 2018

Test: 26. 10. 2018

Školitel, tel:MUDr. Jan Maláska, PhD. – tel.: 532 232 009
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jan Maláska, PhD. – tel.: 532 232 009, e-mail: , OVPZ Ida Tesařová - tel. 532 233 566, e-mail:

Intenzivní péče

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:specializační vzdělávání - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:80 hodin (10 dní)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:
 • dle schválené akreditace pro praktickou část
Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; OVPZ – Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 233 081

Komplexní péče o invazivní vstupy

prof. MUDr. Roman Gál, PhD.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:16 hodin (2 dny)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:
 • dle schválené akreditace pro praktickou část
Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; OVPZ – Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 233 081

Očišťovací metody krve v intenzivní péči

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:40 hodin (5 dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; OVPZ – Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 233 081

Punkce arterie radialis a arterie femoralis

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:40 hodin (5 dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; OVPZ – Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 233 081

Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:akreditovaný kvalifikační kurz - praktická část
Určeno pro:řidiče ZZS
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:40 hodin (5 dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; OVPZ – Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 233 081

Specifická ošetřovatelská péče při aplikaci otevřených zářičů v nukleární medicíně

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Jana Flajšingrová, tel. 532 231 040
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou  část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; OVPZ – Mgr. Lucie Chocholáčová, tel. 532 233 471

Umělá plicní ventilace

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:40 hodin (5 dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; OVPZ – Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 233 081

Urgentní medicína

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:specializační vzdělávání - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:40 hodin (5 dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; OVPZ – Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 233 081

AKUTNĚ.CZ 2018

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:mezinárodní kongres
Určeno pro:NLZP, lékaři
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:1 den
Termín:

listopad 2018

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721

III. Praktická konference pro praktické lékaře

Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Typ vzdělávací akce:konference
Určeno pro:praktické lékaře
Místo konání:Aula LF MU
Doba trvání:18 hodin
Termín:

16. - 17. 2 2018

Školitel, tel:Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., tel.: 532 232 936
Náplň:

všeobecné praktické lékařství - pracovní skupina

Organizaci zajišťuje, tel.:

Hana Cahová - sekretariát, tel.: 532 233 262

XXVI. Brněnské dny praktického lékařství

Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Typ vzdělávací akce:Brněnské dny praktického lékařství
Určeno pro:praktické lékaře
Místo konání:Aula LF MU
Doba trvání:9 hodin
Termín:

září 2018

Školitel, tel:Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., tel.: 532 232 936
Náplň:

všeobecné praktické lékařství

Organizaci zajišťuje, tel.:

Hana Cahová - sekretariát, tel.: 532 233 262

Předatestační stáž na KIGOPL

Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z geriatrie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika interní geriatrie a praktického lékařství KIGOPL
Doba trvání:6 měsíců
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D., tel.: 532 232 509
Náplň:

- geriatrie v lůžkové ambulantní sféře

Organizaci zajišťuje, tel.:

Hana Cahová - sekretariát, tel.: 532 233 262, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566, e-mail:

XX. BGD

Prof. MUDr. Pavel Weber,CSc.
Typ vzdělávací akce:konference
Určeno pro:lékaře, NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, kinosál
Doba trvání:10 hodin
Termín:

28. 3. 2018

Školitel, tel:Prof. MUDr. Pavel Weber,CSc., tel.: 532 232 095
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

Hana Cahová - sekretariát, tel.: 532 233 262

Infekční lékařství

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z Dermatovenerologie, Epidemiologie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika infekčních chorob
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Petr Husa, CSc., tel.: 532 232 221, 532 232 265
Náplň:

- virové hepatitidy

- infekce CNS

- infekce GIT

- sepse

- HIV/AIDS

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc., tel.: 532 232 221, 532 232 265, Lenka Valová - sekretariát, tel.: 532 232 265, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Intenzivní péče v infekčním lékařství

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z Infekčního lékařství
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika infekčních chorob
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Radana Pařízková, tel.: 532 232 277, MUDr. Michaela Freibergerová, tel.: 532 232 262, 532 232 168
Náplň:

- purpulentní meningitidy

- sepse

- anaerobní infekce měkkých tkání

- multiorgánové selhání

- nutriční podpora kriticky nemocných

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Radana Pařízková, tel.: 532 232 277, MUDr. Michaela Freibergerová, tel.: 532 232 262, 532 232 168, Lenka Valová - sekretariát, tel.: 532 232 265, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Klinické semináře KICH

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika infekčních chorob - knihovna
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

dle rozpisu seminářů, vždy středa v 11:30 hodin

Školitel, tel:Prof. MUDr. Petr Husa, CSc., tel.: 532 232 221, 532 232 265
Náplň:

dle rozpisu seminářů

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc., tel.: 532 232 221, 532 232 265, Lenka Valová - sekretariát, tel.: 532 232 265

Klinické semináře KICH pro NLZP

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:NLZP FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika infekčních chorob - knihovna
Doba trvání:1 hodina
Termín:

dle plánu seminářů, zpravidla poslední středa v měsíci ve 13:00 hod.

Školitel, tel:Drahoslava Švábenská, tel.: 532 232 264, 532 232 265
Náplň:

dle plánu seminářů

Organizaci zajišťuje, tel.:

Drahoslava Švábenská, tel.: 532 232 264, 532 232 265

Ošetřovatelská péče o nemocné s dg. HIV/AIDS

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry interních i chirurgických oborů
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika infekčních chorob
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Nataša Šauerová, tel.: 532 232 279, Lucie Štěpánková, tel.: 532 232 279
Náplň:

- specifika ošetřovatelské péče o HIV+ a nemocné s AIDS

- hygienicko-epidemiologický režim

- BOZP při ošetřování pacientů s dg. HIV/AIDS

Organizaci zajišťuje, tel.:

Drahoslava Švábenská, tel.: 532 232 264, 532 232 265

Ošetřovatelská péče o nemocné s infekčním onemocněním na JIP

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry JIP, ARO
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika infekčních chorob - JIP
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Barbora Marčáková, tel.: 532 232 168, 532 232 217, Hana Štrajtová, DiS. tel.: 532 232 168
Náplň:

- specifka ošetřovatelské péče o nemocné s infekční dg. závislé na UPV

- hygienicko-epidemiologický režim

- BOZP při ošetřování pacientů s infekčním onemocněním

Organizaci zajišťuje, tel.:

Drahoslava Švábenská, tel.: 532 232 264, 532 232 265

Ošetřovatelská péče o pacienty s infekcí Clostridium difficile

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry interních a chirurgických oborů
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika infekčních chorob
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Barbora Marčáková, tel.: 532 232 168, 532 232 217, Hana Blažková, tel.: 532 232 166
Náplň:

- ošetřovatelská péče o pacienty s gastroenteritidou

- stanovení protiepidemických opatření při infekci toxiny CS

- BOZP při ošetřování pacientů s infekcemi přenosnými fekálně-orální cestou

Organizaci zajišťuje, tel.:

Drahoslava Švábenská, tel.: 532 232 264, 532 232 265

Péče o nemocné HIV/AIDS

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z Dermatovenerologie nebo Infekčního lékařství
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika infekčních chorob
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Svatava Snopková, Ph.D., tel.: 532 232 276, 532 232 017
Náplň:

- diagnostika HIV infekce

- cART

- diagnostika a léčba oportunních infekcí a nádorů

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Svatava Snopková, Ph.D., tel.: 532 232 276, 532 232 017, Lenka Valová - sekretariát, tel.: 532 232 265, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566, Mgr. Miroslava Šimková - odd. spec. vzděl. lékařů a NLZP LF MU - tel.: 549 498 283

XXII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Typ vzdělávací akce:Mezinárodní odborný kongres
Určeno pro:lékaře se zájmem o problematiku infekčního lékařství
Místo konání:Rotunda pavilonu A, Brněnské veletrhy a výstavy Brno
Doba trvání:3 dny
Termín:

6. - 8. 6. 2018

Školitel, tel:Prof. MUDr. Petr Husa, CSc., tel.: 532 232 221, 532 232 265
Náplň:

Aktuální témata infekčního lékařství, kazuistiky.

Bude upřesněno na https://www.congressprague.cz/kongresy/sil2018.html

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc., tel.: 532 232 221, 532 232 265, Lenka Valová - sekretariát, tel.: 532 232 265

Diagnostika a léčba komplikovaných zánětů plic

NCO NZO
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:praktické lékaře, internisty, pneumology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: 532 232 504, MUDr. Anna Hrazdirová, tel.: 532 232 550
Náplň:

- základní vyšetřovací postupy a terapeutická rozhodnutí u nemocných se zánětlivým postižením plic

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Funkční diagnostika v pneumologii

NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:pneumology, praktické lékaře, internisty, alergology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Zdeněk Merta, CSc., tel.: 532 232 409
Náplň:

spirometrie, pletysmografie, spiroergometrie, bronchomotorické testy - indikace, provedení, interpretace

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582,

Ošetřovatelský proces u pacienta na pneumologické JIP

NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:sestry JIP TRN
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Bc. Lucie Rausová, tel.: 532 232 671, MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA, tel.: 532 232 395, MUDr. Kristián Brat, tel.: 532 232 018
Náplň:

komplexní péče o pacienty s UPV, včetně, ale i NPV (neinvazivní plicní ventilace)

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Péče o nemocné s respirační insuficiencí na JIP

NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:pneumology, lékaře JIP všech odborností
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA, tel.: 532 232 395, MUDr. Mgr. Yvonne Staňková, Ph.D., tel.: 532 232 018, 532 232 671
Náplň:

sledování nemocných s respirační insuficiencí, indikace, dlouhodobé domácí oxygenoterapie, péče o nemocné s respirační insuficiencí na JIP včetně invazivní i neinvazivní plicní ventilace

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582

Práce sestry na bronchologii

NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:sestry oddělení KNPT, sestry JIP všech odborností
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Lenka Vítešníková, Bc. Renata Vránková, tel.: 532 232 555, MUDr. Anna Hrazdirová, tel.: 532 232 550
Náplň:

příprava pacienta před vyšetřením, asistence při výkonu, edukace, správné označení a expedice vzorků, sledování pacientů po výkonu, dodržování zásad dezinfekce a sterilizace, ovládání přístrojů (elektrokauter, kryokauter, laser)

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Vyšetřování plicních funkcí

NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Milada Došková, tel.: 532 233 197, MUDr. Zdeněk Merta, CSc., tel.: 532 232 409
Náplň:

principy metod vyšetřování plicních funkcí, spirometrie, pletysmografie, spiroergometrie, bronchomotorické testy, indikace, provedení, interpretace

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Základy diagnostiky a léčby asthma bronchiale

NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:praktické lékaře, pneumology, internisty, alergology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Dagmar Kindlová, tel.: 532 232 565
Náplň:

diagnostika bronchiálního astmatu, terapeutické postupy v ambulanci i za hospitalizace

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582

Základy diagnostiky a léčby bronchogenního karcinomu

NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:pneumology, onkology, internisty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:2 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: 532 232 504, MUDr. Jana Špeldová, MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D., tel.: 532 232 557, 532 232 924
Náplň:

základy diagnostiky bronchogenního karcinomu a rozhodování o léčebných postupech a dalším sledování

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582

Základy diagnostiky a léčby intersticiálních plicních procesů

NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:pneumology, internisty - revmatology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Martina Doubková, Ph.D., tel.: 532 232 565
Náplň:

základy diagnostiky intersticiálních plicních procesů, léčby a sledování

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582

Základy v bronchologii

NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:pneumology, lékaře JIP a ARO
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:2 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: 532 232 504, MUDr. Anna Hrazdirová, tel.: 532 232 550, MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA, tel.: 532 232 395
Náplň:

základy diagnostické bronchoskopie zaměřené na diagnostiku nádorových onemocnění, intersticiálních plicních procesů, na diagnostiku infekčního postižení plic i na terapeutické odsávání

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582

MR vyšetřovací metody v praxi

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, pracoviště MR
Doba trvání:40 hodin
Termín:


rok 2018 - dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Martin Buček, tel.: 532 233 546, Blanka Dostálová, tel.: 532 232 617
Náplň:

poskytnutí odborné praxe k certifikovanému kurzu zobrazovacích metod Magnetické rezonance

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Martin Buček, tel.: 532 233 546, Mgr. Eliška Mičánková, tel.: 532 233 081

Intervenční radiologie v praxi

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, pracoviště NI a DSA
Doba trvání:40 hodin
Termín:

rok 2018 - dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Martin Buček, tel.: 532 233 546, Bc. Marian Kotek, tel.: 532 233 596
Náplň:

poskytnurí odborné praxe k certifikovanému kurzu zobrazovacích metod Intervenční radiologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Martin Buček, tel.: 532 233 546, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Mamografie v praxi

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, pracoviště PRM - MAMO
Doba trvání:40 hodin
Termín:

rok 2018 - dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Martin Buček, tel.: 532 233 546, Monika Sobotková, tel.: 532 238 403
Náplň:

poskytnutí odborné praxe k certifikovanému kurzu zobrazovacích metod Mamografie

Organizaci zajišťuje, tel.:

RDK FN Brno Bohunice, Mgr. Martin Buček, tel.: 532 233 546, Monika Sobotková, tel.: 532 238 403, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

CT vyšetřovací metody v praxi

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, pracoviště CT
Doba trvání:40 hodin
Termín:

rok 2018 - dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Martin Buček, tel.: 532 233 546, Michaela Fantová, tel.: 532 233 549
Náplň:

poskytnutí odborné praxe k certifikovanému kurzu zobrazovacích metod Výpočetní tomografie

Organizaci zajišťuje, tel.:

RDK FN Brno Bohunice, Mgr. Martin Buček, tel.: 532 233 546, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Praxe ve skiagrafii

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, pracoviště RTG 1
Doba trvání:40 hodin
Termín:

rok 2018 - dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Martin Buček, tel.: 532 233 546
Náplň:

poskytnutí odborné praxe k certifikovanému kurzu zobrazovacích metod Analogová a digitální skiagrafie

Organizaci zajišťuje, tel.:

RDK FN Brno Bohunice, Mgr. Martin Buček, tel.: 532 233 546, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Školení RO + test

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:radiologické asistenty a lékaře RDK
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, zasedací místnost Radiologické kliniky
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

prosinec 2018

Školitel, tel:Bc. Vladimír Vitovič, tel.: 532 233 797
Náplň:

cílem semináře je přesné definování dávky a způsoby jejího monitorování + test z RO

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Martin Buček, tel.: 532 233 546

Specifická ošetřovatelská péče při aplikaci otevřených zářičů v nukleární medicíně

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Typ vzdělávací akce:certifikovanyý kurz
Určeno pro:všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, výuková místnost KRNM - odd. nukleární medicíny pav. N
Doba trvání:40 hodin teorie, 40 hodin praxe na akreditovaném pracovišti
Termín:

5. 3. - 23. 3. 2018

Školitel, tel:Holíková Hana, tel.: 532233 821, e-mail: holikova.hana@fnbrno.cz
Náplň:

cílem kurzu je získání zvláštní odborné způsobilosti pro aplikaci radioaktivních látek při diagnostice a léčbě v nukleární medicíně

Organizaci zajišťuje, tel.:

Holíková Hana, tel.: 532233 821, e-mail: , Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

Praxe ve zobrazování a terapii pomocí otevřených zářičů

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Typ vzdělávací akce:odborná praxe pro specializační vzdělávání
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, pracoviště NUM
Doba trvání:40 hodin
Termín:

rok 2018 - dle domluvy

Školitel, tel:Holíková Hana, tel.: 532233 821, e-mail: holikova.hana@fnbrno.cz
Náplň:

poskytnutí odborné praxe k certifikovanému kurzu zobrazovacích metod Analogová a digitální skiagrafie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Holíková Hana, tel.: 532233 821, e-mail: , Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Osteosyntéza v praxi

doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z traumatologie
Místo konání:školící středisko MEDIN a.s., Nové Město na Moravě
Doba trvání:1 den
Termín:

březen 2018, listopad 2018 - bude upřesněno

Školitel, tel:doc. MUDr. Michal Mašek, CSc., tel.: 532 232 472
Náplň:

teoretické základy - přednášky

pakticá cvičení na modelu

Organizaci zajišťuje, tel.:

doc. MUDr. Michal Mašek, CSc., tel.: 532 232 472, Jana Šmehlíková – sekretariát, tel.: 532 232 430, Ing. Milan Ettel, generální ředitel MEDIN a.s., tel.: +420 566 684 202, SOGGIORNO s.r.o., Mgr. Magdaléna Veselíková, tel.: +420 777 551 496

X. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství

Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
Typ vzdělávací akce:kongres
Určeno pro:lékaře a sestry chirurgických oborů, zdravotnických záchranných služeb, soudní lékaře, laboranty, policii ČR
Místo konání:hotel Galant, Mikulov
Doba trvání:2 dny
Termín:

13. - 14. září 2018

Školitel, tel:Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc., tel.: 532 232 472
Náplň:

přednemocniční péče, urgentní příjmy, komplikace v chirurgii, forenzní aspekty

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc., tel.: 532 232 472, Jana Šmehlíková – sekretariát, tel.: 532 232 430, SYMMA, spol. s.r.o., Aleš Martínek, tel.: +420 607 650 654

II. mezinárodní kongres medicíny katastrof

Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
Typ vzdělávací akce:kongres
Určeno pro:lékaře a sestry chirurgických oborů a urgentní medicíny, pracovníky zdravotnických záchranných služeb, pracovníky krizového řízení, pracovníky složek IZS
Místo konání:hotel Myslivna, Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

1. března 2018

Školitel, tel:prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc., tel.: 532 232 750
Náplň:

rizika v regionu a jejich specifikace, připravenost ZZ na řešení mimořádných situací, připravenost k likvidaci havárií a hromadných neštěstí v regionu

Organizaci zajišťuje, tel.:

prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc., tel.: 532 232 750, SYMMA, spol. s.r.o., Aleš Martinek, tel.: +420 607 650 654

Katetrizace močového měchýře mužů

Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:NLZP
Místo konání:Spinální jednotka FN Brno
Doba trvání:
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Kateřina Němcová, tel.: 532 231 517
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

Kateřina Němcová, tel.: 532 231 517, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel: 532 233 081

Pravidelné semináře NCHK FN Brno

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře NCHK FN Brno, neurology, radiology, lékaře KARIM
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurochirurgická klinika - posluchárna
Doba trvání:1 x měsíčně
Termín:

dle rozpisu zimního a letního semestru

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884
Náplň:

neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D. - tel.: 532 233 790, e-mail: , sekretariát NCHK - Olga pazderková, tel.: 532 233 746, e-mail:

Konference pro neurology

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:konference
Určeno pro:neurology
Místo konání:Brno
Doba trvání:1 x odpoledne
Termín:

duben 2018

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel.: 532 232 884
Náplň:

spinální problematika

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884, e-mail: , sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel.: 532 233 746, e-mail:

Brněnské neurochirurgické dny

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:kongres
Určeno pro:lékaře - neurochirurgy, neurology, traumatology, radiology, lékaře KARIM a NLZP
Místo konání:Velké Bílovice - hotel Akademie
Doba trvání:2 dny
Termín:

listopad 2018

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884
Náplň:

spinální problematika

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884, sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel.: 532 233 746, e-mail:

Pravidelné Morbidity/mortality semináře NCHK FN Brno

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře NCHK FN Brno, otevřené pro další zájemce
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurochirurgická klinika - posluchárna
Doba trvání:1 x měsíčně
Termín:

dle rozpisu

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884
Náplň:

neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D. - tel.: 532 233 790, e-mail: , sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel.: 532 233 746, e-mail:

Pravidelné Journal Clu semináře NCHK FN Brno

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře NCHK FN Brno, otevřené pro další zájemce
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurochirurgická klinika - posluchárna
Doba trvání:1 x měsíčně
Termín:

dle rozpisu

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884
Náplň:

neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D. - tel.: 532 233 790, e-mail: , sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel.: 532 233 746, e-mail:

Předatestační stáž

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurochirurgická klinika
Doba trvání:3 týdny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel.: 532 232 884
Náplň:

neurointenzivní péče, povinné pro přípravu k nástavbové atestaci z neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Lékařská fakulta MU v Brně, školitel - prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884, e-mail: , sekretariát NCHK - Olga pazderková, tel.: 532 223 746, e-mail: Pazderkova.Olga@fnbrno, OVPZ Ida Tesařová - tel. 532 233 566

Stáž - Periferní nervy

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurochirurgická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884
Náplň:

- úžinové syndromy - karpální tunel, dekomprese, n. ulnaris prostá a endoskopicky asistovaná, transpozice, tarsální tunel, ostatní

- neurolýza

- rekonstrukce nervu - sutura, transpantace, biodegradabilní alotransplantáty

- tumory nervů

- intraoperační elektrofyziologické postupy - peroperační neurografie, EMG

- nácvik mikrochirurgické techniky na zvířecím modelu

- teorie - vybrané kapitoly z chirurgie periferních nervů...

- role zobrazovacích technik v diagnostice patologií priferních nervů

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Soňa Kryštofová - , MUDr. Marek Sova - , MUDr. Vilém Juráň, Ph.D., Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884, sekretariát NCHK - tel. 532 233 746, OVPZ Ida Tesařová - tel. 532 233 566

Cerebrovaskulární stáž

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurochirurgická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

1. den: seminář: Organizace práce cerebrovaskulárního centra FN Brno; sál: Asistence u elektivní operace aneuryzmatu, ICG video-angiografie účast na cerebrovaskulární indikační komisi

2. den: seminář: Management pacienta po SAK, indikce operace a endovaskulárního ošetření aneuryzmatu; sál: asitence u elektivní operace AVM, navigace, neurofyzologie, ICG exkurze na pracovišti urgentího příjmu FN Brno

3. den: seminář: Diagnostka a terapie u pacientů s ICH, AVM, DAVM, kavernomem; sál: asistence u elektivního cévního výzkumu, ICG; exkurze na pracovišti centrální JIP FN Brno

4. den: vizita na cerebrovaskulární JIP NCHK, neuromonitorig po SAK; sál: asistence u elektivního cévního výkonu ICG; experiment: nácvik mikrochirurgické techniky na laboratorních potkanech

5.den: vizita na cerebrovaskulární JIP NCHK, drenáž likvoru po SAK; exkurze na pracovišti intervení radologie, elektivní coiling aneuryzmatu

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Vilém Juráň, Ph.D. - juran.vilem@fnbrno, MUDr. Ondřej Nevrátil, Ph.D, MUDr. Karel Svoboda, Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884, sekretariát NCHK - tel.: 532 233 746, OVPZ Ida Tesařová - tel. 532 233 566

Stáž - neuroonkologie

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:Stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurochirurgická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884
Náplň:

- Neurodiagnostika: interpretace, indikace a využití jednotlivých modalit v diferenciální diagnostice nádorů CNS a míchy. Je možnost se podrobněji seznámit s využitím těchto metod v neuroonkologii: CT (CTAG), MRI-MRAG, fMRI, DWI, PWI, traktografie, PET (MOÚ Brno)

- Operační neuroonkologický pogram: při operacích extra a intraaxiálních nádrů a míchy využíváme tyto techniky: peroperační mikoskop, frame less stereonavigace, frame based stereotaktická biopsie, peroperační ultrazvuk, CUSA, nuroendoskopie, peroperační fluorescence (technika ALA), peroperační neurofyziologický monitoring, awake kraniotomie

- Mezioborová neuroonkologická spolupráce: účastník bude mít možnost se zúčastnit mzioborové Neuroonkologické komise Neurochirurgické kliniky FNB a Kliniky radiační onkologie, kde probíhá za účasti jedotlivých odborníků (radiodiagnostik, radioterapeut, onkolog, neurochirurg, neurolog a neuropatolog) konziliární a indikční hodnocení jednotivých pacientů v rámci neuroonkologického programu NCHK FN Brno a MOU Brno

- Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie: naše pracoviště úzce spolupracuje s Klinikou radiační onkologie v rámci neuroonkologického prgramu při indikacích a operačních výkonech za použití stereotaktické metody přístroje LINAC. Účastník bude seznámen se základními principy, hlavními indikacemi a operačním postupem této metody

- Molekulární neuroonkologie a vědecko výzkumná činnost: během pobytu na našem pracovišti ke možnost navštívit pracoviště  základního výzkumu Výzkumná skupina Molekulární onkologie II (Univerzitní kampus Bohunice - CEITEC), kde se standardně provádí diagnostika základních prognostických neuroonkologických markerů u našich pacientů a v rámci mezioborové spolupráce jednotlivých vědeckých ústavů MU Brno probíhají i některé vědeckovýzkumné projekty věnované neuroonkologii

Konkrétní program stáže závisí na spektru léčených pacintů a i přes naši snahu nelze zaručit, že v uvedeném termínu proběhnou všechny zmíněné typy operací a budou použity všechny technologie

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D., e-mail: , MUDr. Ing. Tomáš Svoboda, e-mail: , sekretariát NCHK - tel.: 532 233 746, OVPZ Ida Tesařová - tel. 532 233 566

Stáž - kraniocerebrální poranění a neurointenzivní péče

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurochirurgická klinika
Doba trvání:2 týdny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884
Náplň:

- Seznámení s provozem Neurochirurgické kliniky a Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

- Provoz Urgentního příjmu FN Brno včetně vyšetřovacích algoritmů pacientů s polytraumatem. Vyšetřovací metody - CT, MRI

- Indikace neurochirurgické intervence, operační techniky, interdisciplinární spolupráce - ORL, stomatochirurgická klinika u kombinovaných poranění baze lební

- Zásady pooperační a konzervativní léčby a režimových opatření na JIP s možností využití multimodálního monitoringu

- Nové trendy v intezivní léčbě pacientů po těžkém KCP a SAK

- Možnosti multimodálního monitoringu (ICP, CPP, Licox, CBF, ultrazvuk, jugulární bulbus, mikrodialýza) u pacientů po těžkém KCP a SAK

- Interpretace hodnot naměřených jednotlivými modalitami

- Limity multimodálního monitoringu

- Srovnání teraputické strategie před a s využitím multimodálního monitoringu

- Kontroverze a diskuze

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Karel Máca, Ph.D. - , MUDr. Andrej Mrlian, Ph.D., Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D., MUDr. M. Slezák,Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884, sekretariát NCHK - tel.: 532 233 746, OVPZ Ida Tesařová - tel. 532 233 566

Stáž - Dětská neurochirurgie

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884
Náplň:

Účastníci kurzu budou seznámeni s kompletním spektrem dětské neurochirurgie, zahrnujícím indikace, operační léčbu a ambulantní sledování dětských pacientů s vrozenými vývojovými vadami nervové soustavy (kraniální a spinální dysrafizmy a kraniosynostózy), nádory mozku a míchy, kraniocerebrálními poraněními a infekcemi CNS. Také se seznámí s problematikou léčby hydrocefalu v dětském věku. Aktivně se budou účastnit lékařských vizit, operačního programu, ambulantní činnosti a mezioborových indikačních komisí.

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. David Laštovička, - , tel.: 532 234 426 (4224), Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884, sekretariát NCHK - tel.: 532 233 746, OVPZ Ida Tesařová - tel. 532 233 566

Neurochirurgie

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:okresní traumatology, chirurgy, ortopedy, neurology, lékaře KARIM
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurochirurgická klinika
Doba trvání:4 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884
Náplň:

obecná neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884, e-mail: , sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel.: 532 233 746, e-mail:

Elektrodiagnostika nervového systému - EEG

Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., ve spolupráci s NCO NZO
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz
Určeno pro:všeobecné sestry pracující v elektrodiagnostice - EEG, PSGR
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurologická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

bude určen

Školitel, tel:MUDr. Miroslav Moráň, tel.: 532 232 362
Náplň:

- EEG

- polygrafie

- polysomnografie

- video EEG

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO – studijní oddělení, tel.: 543 559 522, MUDr. Miroslav Moráň, tel.: 532 232 362, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Kurz elekroencefalografie I.

Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., ve spolupráci s NCO NZO
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:neurology, psychiatry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurologická klinika
Doba trvání:2 týdny
Termín:

bude určen

Školitel, tel:MUDr. Miroslav Moráň, tel.: 532 232 362
Náplň:

- základy elektroencefalografie

- základy spánkové medicíny

- základy epileptiologie

- praktická výuka

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO – studijní oddělení, tel.: 543 559 522, MUDr. Miroslav Moráň, tel.: 532 232 362, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Kurz elektroencefalografie II.

Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., ve spolupráci s NCO NZO
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:neurology, psychiatry (účastníky kurzu EEG I.)
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurologická klinika
Doba trvání:2 týdny
Termín:

bude určen

Školitel, tel:MUDr. Miroslav Moráň, tel.: 532 232 362
Náplň:

- základy elektroencefalografie

- základy spánkové medicíny

- základy epileptiologie

- praktická výuka

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO – studijní oddělení, tel.: 543 559 522, MUDr. Miroslav Moráň, tel.: 532 232 362, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Ošetřovatelská péče u pacientů na Iktové jednotce

Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., ve spolupráci s NCO NZO
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurologická klinika
Doba trvání:2 dny v měsíci
Termín:

bude určen

Školitel, tel:Jarmila Zálešáková, tel.: 532 232 105
Náplň:

- ošetřovatelská péče u pacientů po CMP

- neurorehabilitace u pacintů po CMP

Organizaci zajišťuje, tel.:

Jarmila Zálešáková, tel.: 532 232 105

Ošetřovatelská péče u paacientů na JIP NK

Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurologická klinika
Doba trvání:2 dny v měsíci
Termín:

bude určen

Školitel, tel:Mgr. David Havelka, tel. 532 232 524
Náplň:

- akutní příjem pacienta

- monitorování pacientů s CMP

- ošetřovatelská péče u pacientů s CMP

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. David Havelka, tel. 532 232 524

Vyšetřování pacientů - EMG

Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:všeobecné sestry pracující v elektrodiagnostice - EMG
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurologická klinika
Doba trvání:1 - 2 dny v týdnu
Termín:

bude určen

Školitel, tel:Marie Šestáková, tel.: 532 232 523
Náplň:

- vyšetřování motorického a senzitivního vedení

- asistence při jehlové EMG

- snímání EP

- asistence při vyšetřování (RS, SF, Makro)

Organizaci zajišťuje, tel.:

Marie Šestáková, tel.: 532 232 523, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Základní kurz v elektromyografii

Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:lékaře s atestací z neurologie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurologická klinika
Doba trvání:4 týdny
Termín:

bude určen

Školitel, tel:Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., tel.: 532 232 501
Náplň:

- základy anatomie a funkce nervosvalového systému

- zklady elektrodiagnostiky

- kondukční studie

- jehlové EMG

- méně obvyklé vyšetřovací techniky

- výstup z EMG vyšetření

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Specializační vzdělávání v klinické biochemii

Doc. MUDr. Milan Dastych , Csc., MBA
Typ vzdělávací akce:praktický nácvik
Určeno pro:lékaře a bioanalytiky
Místo konání:
Doba trvání:3 měsíce
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D., tel.: 532 233 949, RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D., Mgr. Jana Gottwaldová, Ing. Martina Podborská, Ph.D., Mgr. Ondřej Wiewiorka, MUDr. Hana Vinohradská, RNDr. Alena Mikušková
Náplň:

Preanalytické, analytické a postanalytické postupy u biochemických vyšetření. Praxe na rutinním úseku i dalších specializovaných úsecích, kontrola plauzibility dat.

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D., tel.: 532 233 949

Specializační vzdělání v klinické biochemii

Doc. MUDr. Milan Dastych, Csc., MBA
Typ vzdělávací akce:seminář s exkurzí
Určeno pro:NLZP - sestry
Místo konání:
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Martina Kvěchová, tel.: 532 233 054
Náplň:

úseky OKB, příjem biologického materiálu, odběr a transport, preanalytická fáze

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Kvěchová, tel.: 532 233 054

Specializační vzdělání v klinické biochemii

Doc. MUDr. Milan Dastych, Csc., MBA
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:studenty SZŠ a VOŠ v oboru KB, studenty bakalářského studia na LF MU v oboru Zdravotní laborant
Místo konání:
Doba trvání:dle požadavku
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Hana Budíková, Věra Sojková, Lucie Pučálková, Hana Vaníčková, Libuše Vaníčková, Bc. Ivana Házová (PDM), Bc. Martina Střížová (PRM)
Náplň:

seznámení s provozem, příjem BM, úsek RAM, úsek specif. proteinů a likvorologie, úsek speciálních metod, úsek imunochemických a RIA metod

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ Lenka Čoupková, tel.: 532 232 946, Mgr. Eliška Mičánková, tel.: 532 233 081

Morfologie periferní krve

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., NCO NZO Brno
Typ vzdělávací akce:odborný kurz Work Shop (606/852)
Určeno pro:zdravotní laboranty bez specializace
Místo konání:NCO NZO Brno, FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické hematologie
Doba trvání:3 dny
Termín:

6. 4. - 8. 4. 2018

Školitel, tel:dle určení NCO NZO Brno, Bc. Irena Trnavská, tel.: 543 559 535, Jaroslava Hoblová
Náplň:

Hodnocení krevních nátěrů z periferní krve, barvení krevních nátěrů a možnosti chyb. Patologie v morfologii erytrocytů, leukocytů a trombocytů, nálezy v periferii u hematologických onemocnění.

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno, Klinické laboratoře

Specializační vzdělávání v oboru: Hematologie a transfuzní služba

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., NCO NZO Brno
Typ vzdělávací akce:odborný kurz specializační vzdělávání Klinická Hematologie a transfuzní služba (kurz 661/897)
Určeno pro:zdravotní laboranty zařazené do specializačního vzdělávání
Místo konání:NCO NZO Brno
Doba trvání:5 dní
Termín:

22. 1. 2018 - 26. 1. 2018 - odborný modul 1

17. 9. 2018 - 21. 9. 2018 - odborný modul 2

Školitel, tel:vedoucí vzdělávací akce: Jitka Loosová, tel: 543 559 535; vedoucí kurzu: Bc. Irena Trnavská, tel.: 543 559 535
Náplň:

odborný modul

Součástí specializačního vzdělávání je povinná praxe na akreditovaných pracovištích. Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praxi je zveřejněn na webových stránkách MZ ČR.

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno, Klinické laboratoře 661/897

Specializační vzdělávání v oboru: Hematologie a transfuzní služba

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., NCO NZO Brno
Typ vzdělávací akce:odborný kurz specializační vzdělávání Klinická Hematologie a transfuzní služba
Určeno pro:zdravotní laboranty zařazené do specializačního vzdělávání
Místo konání:NCO NZO Brno
Doba trvání:5 dní
Termín:

14. 5. 2018 - 18. 5. 2018 - základní modul

03. 12. 2018 - 07. 12. 2018 - odborný modul 1

Školitel, tel:vedoucí vzdělávací akce: Jitka Loosová, tel: 543 559 535; vedoucí kurzu: Bc. Irena Trnavská, tel.: 543 559 535
Náplň:

Teoretická část specializačního studia.

Součástí specializačního vzdělávání je povinná praxe na akreditovaných pracovištích. Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praxi je zveřejněn na webových stránkách MZ ČR.

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno, Klinické laboratoře 610/897

Specializační vzdělávání v oboru: Hematologie a transfuzní služba

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., NCO NZO Brno
Typ vzdělávací akce:odborný kurz specializační vzdělávání Klinická Hematologie a transfuzní služba
Určeno pro:zdravotní laboranty zařazené do specializačního vzdělávání
Místo konání:NCO NZO Brno
Doba trvání:5 dní
Termín:

05. 11. 2018 - 09. 11. 2018 - základní modul

 

Školitel, tel:vedoucí kurzu: Bc. Irena Trnavská, tel.: 543 559 535
Náplň:

Teoretická část specializačního studia.

Součástí specializačního vzdělávání je povinná praxe na akreditovaných pracovištích. Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praxi je zveřejněn na webových stránkách MZ ČR.

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno, Klinické laboratoře 668/852

Jarní hematologický den regionu Jižní Morava a kraje Vysočina

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., OHK, FN Brno; Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace - vedoucí lékař MUDr. Alena Havlíčková
Typ vzdělávací akce:regionální seminář; Přípravné předoperační antitrombotické režimy (IVF apod.)
Určeno pro:lékaře, VŠ nelékaře, zdravotní laboranty, zdravotní sestry
Místo konání:Třebíč
Doba trvání:1 den
Termín:

6. 4.  - 7. 4. 2018

Školitel, tel:prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

Oddělení klinické hematologie FN Brno pod záštitou České hematologické společnosti ČLS JEP

XIII. Brněnské hematologické dny

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., OKH FN Brno; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., IHOK FN Brno
Typ vzdělávací akce:Kongres - Novinky v hematologii
Určeno pro:lékaře, VŠ nelékaře, zdravotní laboranty, zdravotní sestry
Místo konání:Hotel International, Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

1. 11. 2018

Školitel, tel:prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

FN Brno, Česká hematologická společnost LS JEP, Česká společnost pro trombózu a hemostázu, Spolek pro trombózu a hemostázu, Centrum pro trombózu a hemostázu MU

Seminář OKH

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., OKH FN Brno
Typ vzdělávací akce:Jarní seminář OKH
Určeno pro:lékaře, VŠ nelékaře, zdravotní laboranty, zdravotní sestry
Místo konání:Kampus INBIT, Kamenice 34, Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

duben 2018, termín bude upřesněn

Školitel, tel:prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Náplň:

Nové poznatky a zkušenosti na úsecích práce OKH

Organizaci zajišťuje, tel.:

FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické hematologie

Seminář OKH

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., OKH FN Brno
Typ vzdělávací akce:Podzimní seminář OKH
Určeno pro:lékaře, VŠ nelékaře, zdravotní laboranty, zdravotní sestry
Místo konání:Kampus MU ILBIT, Pavilon A3, Kamenice 5, Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

říjen 2018, termín bude upřesněn

Školitel, tel:prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Náplň:

Nové poznatky a zkušenosti na úsecích práce OKH

Organizaci zajišťuje, tel.:

FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické hematologie

Bariérový ošetřovací režim

Mgr. Silvie Hodová
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP i lékaře FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, dle určení
Doba trvání:1 hodina
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Silvie Hodová, tel.: 532 232 124
Náplň:

Teoretické poznatky o bariérových ošetřovatelských technikách, nástavbových režimových opatřeních - izolacích pacientů ve FN Brno se zaměřením na prevenci a šíření nozokomiálních nákaz

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Silvie Hodová, tel.: 532 232 124

Hygiena rukou

Mgr. Silvie Hodová
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP i lékaře FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, dle určení
Doba trvání:1 hodina
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Silvie Hodová, tel.: 532 232 124
Náplň:

Teoretické poznatky i praktický nácvik správného mytí a dezinfekce rukou se zaměřením na prevenci a šíření nozokomiálních nákaz

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Silvie Hodová, tel.: 532 232 124

Dezinfekce

Mgr. Karla Krčálová
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, dle určení
Doba trvání:1 hodina
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Karla Krčálová, tel.: 532 232 741
Náplň:

Teoretické poznatky v oblasti dezinfekce, ředění a uchovávání roztoků, Dezinfekční program FN Brno.

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Silvie Hodová, tel.: 532 232 124

Supervizní seminář

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické psychologie, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

leden 2018

únor 2018

březen 2018

duben 2018

květen 2018

červen 2018

září 2018

říjen 2018

listopad 2018

prosinec 2018

 

 

Školitel, tel:PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731
Náplň:

případové kazuistiky

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Problematika diagnostiky u funkčních neurologických poruch

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology, fyzioterapeuty, lékaře
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:3 hodiny
Termín:

leden 2018

 

 

Školitel, tel:Mgr. Petr Sojka, tel.: 532 232 522
Náplň:

problematika funkčních poruch v neurologii, klinický obraz, formy a diferenciální diagnostika

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Psychosomatická péče pro pacienty s plicním onemocněním

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

únor 2018

Školitel, tel:Mgr. Katarína Durkáčová, tel.: 532 233 180
Náplň:

psychosomatické souvislosti plicních onemocnění, možnosti a meze psychoterapie

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Role osobnostních charakteristik ve zvládání neurodegenerativních onemocnění

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

březen 2018

Školitel, tel:Mgr. Petra Strádalová, tel.: 532 232 522
Náplň:

sdělení aktuálních výsledků ve výzkumu osobnostních charakteristik u pacientů s roztroušenou sklerózou

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Strategie psychologické podpory u pacientů s onkologickými chorobami

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

duben 2018

Školitel, tel:Mgr. Petra Bučková, tel.: 532 233 391
Náplň:

psychologické aspekty práce s onkologickým pacientem, specifika psychoterapeutické péče

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Možnosti neuropsychologického vyšetření u pacientů s normotenzním hydrocefalem

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

květen 2018

Školitel, tel:Mgr. Kateřina Procházková, tel.: 532 236 262
Náplň:

psychologické aspekty práce s pacientem po rozvoji normotenzního hydrocefalu, specifika psychologické péče

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Psychologické vyšetření kognitivních funkcí u pacientů s kraniotraumatem

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

červen 2018

Školitel, tel:Mgr. Richard Pavelka, tel.: 532 231 503
Náplň:

specifický přístup v péči o pacienta s kraniotraumatem, metody

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Kvalita života žen s karcinomem mammy po prodělané onkologické léčbě

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

září 2018

Školitel, tel:Mgr. et Mgr. Kateřina Skřivanová, Ph.D., tel.: 532 233 391
Náplň:

copingové strategie u pac. s ca mammy, kvalita života

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Problematika disponované osobnoti s chronickým algickým syndromem

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

říjen 2018

Školitel, tel:PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731
Náplň:

možnosti a limity psychoterapeutické péče u pacientů s disponovanou osobností a rozvinutým algickým syndromem

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Aktuality v současné neuropsychologii, možnosti a omezení neuropsychologického screeningového vyšetření

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology, lékaře
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

listopad 2018

Školitel, tel:Mgr. Kristina Pešková., tel.: 532 232 522
Náplň:

nejnovější neuropsychologické screeningové testové metody, možnosti a limity v práci neuropsychologa na klinickém pracovišti

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Komplexní psychologická péče u dětského pacienta se skoliózou

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

prosinec 2018

Školitel, tel:PhDr. Věra Čoupková, tel.: 532 232 757
Náplň:

psychologické aspekty práce s dětským pacientem se skoliózou, specifika psychologické péče

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Seznámení s provozem OKM

prim. MUDr. Markéta Hanslianová
Typ vzdělávací akce:seminář formou exkurze
Určeno pro:NLZP FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické mikrobiologie
Doba trvání:1 hodina
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Šárka Černá, tel.: 532 232 199
Náplň:

Organizační členění pracoviště, odběr, transport a uchování biologického materiálu, možnosti zlepšení spolupráce s cílem zefektivnit výtěžnost vyšetření.

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Šárka Černá, tel.: 532 232 199

Rezistence bakterií k antibiotikům, racionální antibiotická terapie

prim. MUDr. Markéta Hanslianová
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře
Místo konání:dle určení
Doba trvání:1 hodina
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prim. MUDr. Markéta Hanslianová, tel.: 532 232 392
Náplň:

Vývoj a aktuální situace rezistence vybraných bakterií k antibiotikům v Evropě, ČR i FN Brno. Zásady racionální antimikrobiální terapie.

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prim. MUDr. Markéta Hanslianová, tel.: 532 232 392

Laboratorní diagnostika dermofyt

Mgr. Iva Kocmanová
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře
Místo konání:dle určení
Doba trvání:1 - 2 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Iva Kocmanová, tel.: 532 232 188
Náplň:

Příprava a mikroskopie preparátů z kůže a kožních adnex k mykologickému vyšetření

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prim. MUDr. Markéta Hanslianová, tel.: 532 232 392

Péče o pacienta s bolestí

prim. MUDr. Olga Haklová
Typ vzdělávací akce:cerifikovaný kurz NCO NZO - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:Oddělení léčby bolesti FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:2 měsíce
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Marie Konečná, DiS. - 532 232 797, Bc. Radka Bayerová - 532 232 797
Náplň:

- monitoring bolesti u pacienta včetně vyhodnocování a sledování intenzity bolesti, účinnosti analgetizace

- příprava pacienta na invazivní zákrok

- asistence u invazivních zákroků

- sledování stavu po invazivních zákrocích

- edukace pacienta s onemocněním páteře

- edukace pacienta v aplikaci do epi. katetrů a portů

- edukace pacienta v aplikaci opiátů - p.o.; transdermálně

- aplikce TENS; REBOX

Organizaci zajišťuje, tel.:

v. s. Eva Kašparová - 532 232 882, Marie Konečná, DiS. - 532 232 797, Bc. Radka Bayerová - 532 232 797, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Algeziologie

prim. MUDr. Olga Haklová
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z algeziologie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení léčby bolesti
Doba trvání:2 měsíce
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:prim. MUDr. Olga Haklová - tel.: 532 233 272
Náplň:

léčba chronických bolestivých stavů u onkologických  i neonkologických pacientů

Organizaci zajišťuje, tel.:

prim. MUDr. Olga Haklová - tel.: 532 233 272 , 532 232 797, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Souhrn výsledků vyšetření v roce 2017 - laboratoř molekulárně genetická, ambulance, cytogenetická laboratoř, integrovaná laboratoř mol.cytogenetická

prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:OLG FN Brno, PDM
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

16. 1. 2018

Školitel, tel:RNDr. I. Valášková, Ph.D., MUDr. R. Gaillyová, Ph.D., MVDr. M. Vilémová, doc. RNDr. P. Kuglík, CSc.
Náplň:

statistické hodnocení 2017

Organizaci zajišťuje, tel.:

OLG FN Brno, MUDr. J. Šoukalová kl.: 4249

Onkogenetika. Původ, progrese a léčba nádorů

prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:OLG FN Brno, PDM
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

6. 3. 2018

Školitel, tel:doc.Dr. M. Trbušek, Ph.D., IHOK - kl. 4207
Náplň:

Onkogenetika - původ, progrese a léčba nádorů

Organizaci zajišťuje, tel.:

OLG FN Brno, MUDr. J. Šoukalová kl.: 4249

Medulloblastom u dětí

prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:OLG FN Brno, PDM
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

20. 3. 2018

Školitel, tel:MUDr. K. Zitterbart, Ph.D., KDO
Náplň:

Medulloblastom u dětí

Organizaci zajišťuje, tel.:

OLG FN Brno, MUDr. J. Šoukalová kl.: 4249

NGS - onkopanel

prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:OLG FN Brno, PDM
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

17. 4. 2018

Školitel, tel:Mgr. I. Blaháková, kl.: 4623
Náplň:

novinky - onkopanel NGS

Organizaci zajišťuje, tel.:

OLG FN Brno, MUDr. J. Šoukalová kl.: 4249

Diplomové práce studentů PřF MU

prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:OLG FN Brno, PDM
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

15. 5. 2018

Školitel, tel:RNDr. Iveta Valášková, kl.: 4715
Náplň:

prezentace diplomových prací

Organizaci zajišťuje, tel.:

OLG FN Brno, MUDr. J. Šoukalová kl.: 4249

NGS - doporučované guidelines pro interpretaci

prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:OLG FN Brno, PDM
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

19. 6. 2018

Školitel, tel:Mgr. Iva Synková, kl.: 4715
Náplň:

NGS - doporučované guidelines pro interpretaci

Organizaci zajišťuje, tel.:

OLG FN Brno, MUDr. J. Šoukalová kl.: 4249

Zajímavé kazuistiky z cytogenetické laboratoře

prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:OLG FN Brno, PDM
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

18. 9. 2018

Školitel, tel:Mgr. M. Hanáková, kl.: 4491
Náplň:

Zajímavé kazuistiky z cytogenetické laboratoře

Organizaci zajišťuje, tel.:

OLG FN Brno, MUDr. J. Šoukalová kl.: 4249

Brněnský genetický den

Prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:konference
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:bude upřesněno
Doba trvání:celodenní akce
Termín:

říjen 2018

Školitel, tel:Prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D., tel.: 532 234 298 - sekretariát
Náplň:

Klinická genetika - Vzácná onemocnění - Kazuistiky, zajímavé a nedořešené případy

Organizaci zajišťuje, tel.:

Bc. Renata Spěšná, tel.: 532 234 572

Anhidrotická ektodermální dysplazie - zajímavé kazuistiky

Prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:OLG FN Brno, PDM
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

10. 11. 2018

Školitel, tel:MUDr. Jana Šoukalová, tel.: 532 234 249
Náplň:

zajímavé kazuistiky

Organizaci zajišťuje, tel.:

OLG FN Brno, MUDr. Jana Šoukalová, tel.: 532 234 249

Co dál? Nevyřešené nebo problematické případy

Prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:OLG FN Brno, PDM
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

11. 12. 2018

Školitel, tel:lékaři a nelékařští pracovníci OLG, tel.: 532 234 249
Náplň:

zajímavé kazuistiky

Organizaci zajišťuje, tel.:

OLG FN Brno, MUDr. Jana Šoukalová, tel.: 532 234 249

Metody stanovování individuálních nutričních potřeb u pacientů v těžkém stavu

NCONZO Brno, FN Brno - Mgr. Erna Mičudová
Typ vzdělávací akce:praktická stáž Certifikovaného kurzu (akreditace MZ ČR)
Určeno pro:nutriční terapeuty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení léčebné výživy
Doba trvání:1 týden/40 hodin
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Kateřina Ondrušová, tel.: 532 233 492
Náplň:

Vyšetření nutričního stavu pacienta v těžkém stavu

Stanovení energetické potřeby pacienta

Nastavení plánu nutriční péče

Nutriční podpora

Enterální výživa a prenterální výživa

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Kateřina Ondrušová, tel.: 532 233 492, NCONZO Brno: subkatedra výživy - 543 559 518, vedoucí katedry ošetřovatelství - 543 559 522

Komunitní nutriční péče a poradenství u seniorů

NCONZO Brno, FN Brno - Mgr. Erna Mičudová
Typ vzdělávací akce:praktická stáž Certifikovaného kurzu (akreditace MZ ČR)
Určeno pro:nutriční terapeuty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení léčebné výživy
Doba trvání:1 týden/40 hodin
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Kateřina Ondrušová, tel.: 532 233 492
Náplň:

Vyšetření nutričního stavu pacienta seniora

Stanovení energie a nutričních potřeb u pacienta

Nutriční plán a srategie

Nutriční podpora

Edukace, příprava edukačních mteriálů, komunikační dovednosti

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Kateřina Ondrušová, tel.: 532 233 492, NCONZO Brno: subkatedra výživy - 543 559 518, vedoucí katedry ošetřovatelství - 543 559 522

Nutriční péče a poradenství u pacientů s onkologickým onemocněním

NCONZO Brno, FN Brno - Mgr. Erna Mičudová
Typ vzdělávací akce:praktická stáž Certifikovaného kurzu (akreditace MZ ČR)
Určeno pro:nutriční terapeuty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení léčebné výživy
Doba trvání:1 týden/40 hodin
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Kateřina Ondrušová, tel.: 532 233 492
Náplň:

Vyšetření nutričního stavu pacienta s onkologickým onemocněním

Stanovení energie a nutričních potřeb ve vazbě na diagnózu

Plán nutriční péče

Dietní opatření při a po léčbě nádorových onemocnění

Nutriční podpora, enterální výživa, parenterální výživa

Specifika edukace a edukačních materiálů

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Kateřina Ondrušová, tel.: 532 233 492, NCONZO Brno: subkatedra výživy - 543 559 518, vedoucí katedry ošetřovatelství - 543 559 522

Odborný modul

NCONZO Brno, FN Brno - Mgr. Erna Mičudová
Typ vzdělávací akce:odborná praxe, po ukončení teoretické výuky SV
Určeno pro:nutriční terapeuty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení léčebné výživy
Doba trvání:1 týden/40 hodin
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Kateřina Ondrušová, tel.: 532 233 492
Náplň:

Vyhodnocení nutričního stavu pacientů s různými onemocněními

Vytvoření plánu specializované nutriční péče o pacienty s různými onemocněními

Edukace pacienta s PEG o výživě před propuštěním do domácí péče

Edukace pacienta s DM při první návštěvě v nutriční poradně

 

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Kateřina Ondrušová, tel.: 532 233 492, NCONZO Brno: subkatedra výživy - 543 559 518, vedoucí katedry ošetřovatelství - 543 559 522

Diagnostika a léčba ORL onemocnění hlavy a krku v dospělém věku

Prim. MUDr. Miloš Šteffl, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z ORL nebo praktického lékařství
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, oddělení ORL
Doba trvání:14 dnů - 3 měsíce
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prim. MUDr. Miloš Šteffl, Ph.D.
Náplň:

diagnostika a léčba ORL onemocnění v oblasti hlavy a krku u dospělých pacientů včetně aspektů mezioborové spolupráce

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prim. MUDr. Miloš Šteffl, Ph.D., tel. 532 233 090, Zdeňka Šillerová - sekretariát, tel.: 532 233 097, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Péče o pacienty s tracheostomatickou kanylou pro NLZP

Prim. MUDr. Miloš Šteffl, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:NLZP
Místo konání:dle požadavku žádající kliniky či oddělení
Doba trvání:30 minut
Termín:

dle smlouvy a plánů seminářů dané kliniky či oddělení

Školitel, tel:Soňa Pavelková, tel.: 532 232 896
Náplň:

- popis péče o pacienty TSK

- péče o hygienu kanyly, o toaletu dýchacích cest

- nácvik sebeobsluhy pacientů s TSK

Organizaci zajišťuje, tel.:

Gabriela Watzingerová, tel.: 532 232 896

ORTOPEDIE

Doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z ortopedie, traumatologie, rehabilitace, praktického lékařství
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Ortopedická klinika
Doba trvání:individuální dle domluvy
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D., tel. 532 232 704
Náplň:

diagnostika a léčba ortopedických onemocnění, základy předoperační přípravy, pooperační péče, zásady ambulantního ošetřování v ortopedii

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D., tel. 532 232 704, Bc. Martina Zárubová – sekretariát, tel.: 532 232 704, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Spondylochirurgie

doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž, postgraduální specializační vzdělávání
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci a dále postgraduální specializaci z ortopedie, traumatologie, neurochirurgie, neurologie, rehabilitace
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Ortopedická klinika
Doba trvání:individuální, dle domluvy
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D., tel. 532 232 704
Náplň:

komplexní spondylochirurgie - diagnostika, konzervativní a operační terapie

Organizaci zajišťuje, tel.:

doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D., tel. 532 232 704, Bc. Martina Zárubová – sekretariát, tel.: 532 232 704, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Akreditovaný odborný seminář: KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPIE

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář: KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPIE
Určeno pro:lékaře, psychology i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, budova G, 1. patro
Doba trvání:10.00 - 12.00 hodin
Termín:

19. ledna 2018

Školitel, tel:Mgr. Jan Dufek, tel.: 532 232 886
Náplň:

PhDr. Ludvík Běták, ambulantní klinický psycholog, Brno: Jungovská aktivní imaginace a katatymně imaginativní psychoterapie

 

Pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP)

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084, Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Akreditovaný odborný seminář: PSYCHIATRICKÉ PORUCHY V POPULÁRNÍ KULTUŘE

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář: PSYCHIATRICKÉ PORUCHY V POPULÁRNÍ KULTUŘE
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, budova G, 1. patro
Doba trvání:10.00 - 12.00 hodin
Termín:

26. ledna 2018

Školitel, tel:MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084
Náplň:

MUDr. Richard Barteček, PhD., a MUDr. Jana Hořínková, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Zobrazení psychiatrických poruch v populární kultuře

 

Pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP)

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084, Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Klinická psychiatrie (vč. dětské a dorostové psychiatrie)

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:specializační vzdělávání - předatestační stáže lékařů
Určeno pro:lékaře před atestací z psychiatrie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Psychiatrická klinika
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:MUDr. Oldřich Synek, tel.: 532 232 302
Náplň:

atestační stáž na jednotlivých odděleních Psychiatrické kliniky

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Oldřich Synek, tel.: 532 232 302, e-mail: , OVPZ FN Brno - Ida Tesařová, tel.: 532 233 566, email:

Aplikovaná fyzioterapie

MUDr. Miluše Jurášková
Typ vzdělávací akce:praktická část specializačního studia, závěrečná zkouška SPV - praktická část
Určeno pro:fyzioterapeuty zařazené do SPV
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Rehabilitační oddělení včetně odborných klinik
Doba trvání:dle studijního programu
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Robert Vysoký, Ph.D., tel.: 532 233 123
Náplň:

- praktická výuka na odděleních/klinikách dle studijního programu

- kineziologické vyšetení, kinezioterapie, fyzikální terapie, tvorba krátko- a dlouhodobého rehbilitačního programu

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Robert Vysoký, Ph.D., tel.: 532 233 123, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Ergoterapie pro dospělé

MUDr. Miluše Jurášková
Typ vzdělávací akce:praktická část specializačního studia, závěrečná zkouška SPV - praktická část
Určeno pro:ergoterapeuty zařazené do SPV
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Rehabilitační oddělení včetně odborných klinik
Doba trvání:dle studijního programu
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Robert Vysoký, Ph.D., tel.: 532 233 123
Náplň:

- praktická výuka na odděleních/klinikách dle studijního programu

- kineziologické vyšetření, kinezioterapie, fyzikální terapie, tvorba krátko- a dlouhodobého rehabilitačního programu

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Robert Vysoký, Ph.D., tel.: 532 233 123, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Funkční poruchy pánevního dna

MUDr. Miluše Jurášková
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Rehabilitační oddělení včetně odborných klinik
Doba trvání:1 den
Termín:

dle dohody

Školitel, tel:MUDr. Miluše Jurášková. tel.: 532 233 545, Beranová Irena, tel.: 532 232 536
Náplň:

Teoretická část - přednáška o funkčních poruchách pánevního dna, jejich diagnostice a léčbě a praktická část - rehabilitace těchto diagnóz včetně myofeedbackových cvičení

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Miluše Jurášková. tel.: 532 233 545, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

XVII. regionální konference sociálních pracovníků ve zdravotnictví

FN Brno - Sociálně zdravotnické oddělení, Mgr. Erna Mičudová
Typ vzdělávací akce:regionální konference
Určeno pro:nelékařské zdravotnické pracovníky
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Psychiatrická klinika
Doba trvání:1 den (7:30 - 15:00)
Termín:

listopad 2018 - den dle domluvy

Školitel, tel:dle odborného programu
Náplň:
 • důchodové pojištění, nemocenské pojištění
 • náhradní rodinná péče
 • prezentace pomáhajících organizací v sociální oblasti
 • Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.
 • dávky státní sociální pomoci
Organizaci zajišťuje, tel.:

Vilma Dejlová - vedoucí SZO FNB, tel.: 532 232 082

Dárcovské aferetické odběry

MUDr. Hana Lejdarová
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:NLZP - všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Transfuzní a tkáňové oddělení
Doba trvání:1 týden (nebo dle domluvy)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Hana Lejdarová, tel.: 532 232 172, 532 233 933, Darina Dolečková, tel.: 532 233 899, 532 233 760
Náplň:

- dárcovské plazmaferézy

- teoretická + praktická část

- dárcovské trombocytaferézy

- teoretická + praktická část

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Hana Lejdarová, tel.: 532 232 172, Lenka Janečková - sekretariát, tel.: 532 232 172, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Hematologie a transfuzní lékařství

MUDr. Hana Lejdarová
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z Hematologie a transfuzního lékařství
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Transfuzní a tkáňové oddělení
Doba trvání:2 měsíce (Věstník MZ ČR 2011, částka 6), 3 měsíce (Věstník MZ ČR , částka 10)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Hana Lejdarová, tel.: 532 232 172, 532 233 933
Náplň:

- registry dárců krve a krvetvorných buněk

- odběry plné krve a odběry krevních složek aferézou

- výroba a skladování transfuzních přépravků

- vyšetřování znamének infekce u dárců krve

- činnosti krevní banky

- činnosti specializované imunohematologické laboratoře

- problematika potransfuzních reakcí

- problematika HLA, imunologie leukocytů a trombocytů

- terapeutické aferézy

- účelná hemoterapie/hemovigilance

- zpracování hemopoetických buněk

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Hana Lejdarová, tel.: 532 232 172, 532 233 933, Lenka Janečková - sekretariát, tel.: 532 232 172, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Klinická hematologie a transfuzní služba

MUDr. Hana Lejdarová
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:JOP VŠ v přípravě na atestaci z Klinické hematologie a transfuzní služby
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Transfuzní a tkáňové oddělení
Doba trvání:základní kmen - 2 měsíce imunohematologická laboratoř, 1 měsíc výroba transfuzních přípravků; specializační kmen - min. 2 měsíce
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Alena Pejchalová, tel.: 532 232 768
Náplň:
 • odběry plné krve a odběry krevních složek aferézou
 • výroba a skladování transfuzních přípravků
 • imunohematologie
 • činnosti specializované imunohematologické laboratoře
 • vyšetřování známek infekce u dárců krve
 • činnosti krevní banky
 • problematika potransfuzních reakcí
 • problematika HLA, imunologie lukocytů a trombocytů
 • zpracování hemopoetických buněk

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Alena Pejchalová, tel.: 532 232 768, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Klinická hematologie a transfuzní služba

MUDr. Hana Lejdarová
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:NLZP (laborant) v přípravě na atestaci z Klinické hematologie a transfuzní služby
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Transfuzní a tkáňové oddělení
Doba trvání:dle určení
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Bc. Adamcová Martina, tel.: 532 232 997
Náplň:
 • odběry plné krve a odběry krevních složek aferézou
 • výroba a skladování transfuzních přípravků
 • imunohematologie
 • činnosti specializované imunohematologické laboratoře
 • imunohematologická vyšetření těhotných žen
 • vyšetřování známek infekce u dárců krve
 • činnosti krevní banky
 • problematika potransfuzních reakcí
 • problematika HLA, imunologie lukocytů a trombocytů
 • zpracování hemopoetických buněk

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Bc. Adamcová Martina, tel.: 532 232 997, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, te.: 532 233 018

Výroba trombocytů v náhradních roztocích

MUDr. Hana Lejdarová
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře a NLZP, kteří pracují v ZTS
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Transfuzní a tkáňové oddělení
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:RNDr. Rita Pacasová, Ph.D., tel.: 532 232 506, 532 236 070
Náplň:

- výroba trombocytů v náhradních roztocích

- směsné trombocyty z buffy coatu

- trombocyty z aferézy

- teoretická část

- vlastní praktické zkušenosti

- logistika a organizace práce při výrobě

- ekonomika

- volba SZM a PZT, vhodných pro zpracování trombocytů

- kontrla jakosti

Organizaci zajišťuje, tel.:

RNDr. Rita Pacasová, Ph.D., tel.: 532 232 506, 532 236 070, Lenka Janečková - sekretariát, te.: 532 232 172, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Specializované činnosti všeobecné sestry v ZTS

MUDr. Hana Lejdarová
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz
Určeno pro:Všeobecné sestry, které pracují v ZTS
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Transfuzní a tkáňové oddělení
Doba trvání:10 dnů
Termín:

dle nabídky

Školitel, tel:MUDr. Hana Lejdarová, tel.: 532 232 172, 532 233 933, Darina Dolečková, tel.: 532 233 899, 532 233 760
Náplň:

- Dárcovství krve a typy odběrů

- Zpracování plné krve a výroba TP

- Typy TP a krevních derivátů

- Vyšetření infekčních markerů a dárců krve

- Základní imunohematologicá vyšetření

- Zásady SVP a metrologie v ZTS

- Zásady a rizika hemoterapie

- Kontrola kvality v ZTS

- Registry dárců krve, poblematika náboru dárců krve

- Odběr krevních sožek aferetickými technikami

- Terapeutické hemaferézy

- Zásady výdeje TP a krevních derivátů

- Vedení skladu TP

- Práce s ozařovačem TP

- Legislativní předpisy v ZTS

- Teoretická a praktická část

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Bc. Martina Adamcová - TTO, tel.: 532 232 997, Lenka Janečková - sekretariát, tel.: 532 232 172, Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

Specifika ošetřovatelské péče v dětské oční

Typ vzdělávací akce:praxe, školení
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Dětská oční klinika
Doba trvání:1 den - týden, dle dohody
Termín:

dle dohody

Školitel, tel:Zdeňka Růžičková, tel.: 532 234 333
Náplň:
 • oční onemocnění dětského věku
 • specifické ošetřovatelské postupy na DOK
 • specifika pooperační péče

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Zdeňka Růžičková, tel.: 532 234 333, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

PILATES

Prim. MUDr. Radek Brauner
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Dětské rehabilitační oddělení
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

18. 1 2018

Školitel, tel:Bc. Sabiene Zimová
Náplň:

Pilates

Organizaci zajišťuje, tel.:

Eva Wittichová, tel.: 532 234 607

VYŠETŘENÍ U SKOLIÓZ

Prim. MUDr. Radek Brauner
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Dětské rehabilitační oddělení
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

22. 2. 2018

Školitel, tel:Gabriela Černíková
Náplň:

Vyšetření u skolióz

Organizaci zajišťuje, tel.:

Eva Wittichová, tel.: 532 234 607

HOJENÍ RAN

Prim. MUDr. Radek Brauner
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Dětské rehabilitační oddělení
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

22. 3. 2018

Školitel, tel:Bc. Antonieta Beránková, Jan Juránek
Náplň:

Hojení ran

Organizaci zajišťuje, tel.:

Eva Wittichová, tel.: 532 234 607

Novinky ve VM ze Siegenu

Prim. MUDr. Radek Brauner
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Dětské rehabilitační oddělení
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

26. 4. 2018

Školitel, tel:Milada Loubová, DiS.
Náplň:

Novinky ve VM ze Siegenu

Organizaci zajišťuje, tel.:

Eva Wittichová, tel.: 532 234 607

Vyšetření, terapie a kazuistika dítěte ošetřované Bobath konceptem

Prim. MUDr. Radek Brauner
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Dětské rehabilitační oddělení
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

24. 5. 2018

Školitel, tel:Miloš Antoš, DiS.
Náplň:

Vyšetření, terapie a kazuistika dítěte ošetřované Bobath konceptem

Organizaci zajišťuje, tel.:

Eva Wittichová, tel.: 532 234 607

Inhalační přístroje

Prim. MUDr. Radek Brauner
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Dětské rehabilitační oddělení
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

21. 6. 2018

Školitel, tel:Luboš Boukal
Náplň:

Inhalační přístroje

Organizaci zajišťuje, tel.:

Eva Wittichová, tel.: 532 234 607

BPP u dětí

Prim. MUDr. Radek Brauner
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Dětské rehabilitační oddělení
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

20. 9. 2018

Školitel, tel:Patricie Vojkovská, DiS.
Náplň:

BPP u dětí

Organizaci zajišťuje, tel.:

Eva Wittichová, tel.: 532 234 607

Povědomí studentů lékařství LF MU o RHB

Prim. MUDr. Radek Brauner
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Dětské rehabilitační oddělení
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

18. 10. 2018

Školitel, tel:MUDr. Radka Žáková
Náplň:

Povědomí studentů lékařství LF MU o RHB

Organizaci zajišťuje, tel.:

Eva Wittichová, tel.: 532 234 607

RHB u lokalizované sklerodermie

Prim. MUDr. Radek Brauner
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Dětské rehabilitační oddělení
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

22. 11. 2018

Školitel, tel:Jana Pařízková, DiS.
Náplň:

RHB u lokalizované sklerodermie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Eva Wittichová, tel.: 532 234 607

PRECHTL - Diagnostika

Prim. MUDr. Radek Brauner
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Dětské rehabilitační oddělení
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

13. 12. 2018

Školitel, tel:Silvie Uhrová, DiS.
Náplň:

Prechtl - Diagnostika

Organizaci zajišťuje, tel.:

Eva Wittichová, tel.: 532 234 607

KPCR

Prim. MUDr. Radek Brauner
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Dětské rehabilitační oddělení
Doba trvání:
Termín:

bude upřesněno

Školitel, tel:KDAR
Náplň:

KPCR

Organizaci zajišťuje, tel.:

Eva Wittichová, tel.: 532 234 607

Hygiena rukou

Prim. MUDr. Radek Brauner
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Dětské rehabilitační oddělení
Doba trvání:
Termín:

bude upřesněno

Školitel, tel:KDAR
Náplň:

Hygiena rukou

Organizaci zajišťuje, tel.:

Eva Wittichová, tel.: 532 234 607

Ošetřovatelská péče v anesteziologii u dětí

Doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské anesteziologie a resuscitace
Doba trvání:2 - 10 dnů
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Bc. Silvie Poláčková, tel.: 532 234 404, 532 234 405
Náplň:

- ošetřovatelský proces v intenzivní péči

- ošetřovaelská dokumentace

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Markéta Říhová, tel.: 532 234 262, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Resuscitační a IP o děti

Doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské anesteziologie a resuscitace
Doba trvání:2 - 10 dnů
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ilona Šilgeraiová, tel.: 532 234 417, 532 234 403
Náplň:

- asistence při podávání celkové anesteziologie u dětí všech věkových skupin

- asistence při podávání celkové anasteziologie u pacienta s nízkou porodní hmotností

- asistence při podávání celkové anesteziologie u pacienta k laparoskopickému vyšetření

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ilona Šilgeraiová, tel.: 532 234 417, Mgr. Markéta Říhová, tel.: 532 234 262, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Intenzivní péče v dětské infekci

Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v předatestační přípravě z oboru přenosných nemocí
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22a, Klinika dětských infekčních nemocí - JIP, odd. 52
Doba trvání:3 měsíce
Termín:

dle domluvy s vedením kliniky

Školitel, tel:Prim. MUDr. Tomáš Habanec, Ph.D., MUDr. Eliška Žarošská - ved. lékař JIP
Náplň:

septické stavy u dětí, cystická fibróza, purulentní meningitidy, encefalitidy, dehydratace u akutních průjmů

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel - Prim. MUDr. Tomáš Habanec, Ph.D., tel.: 532 234 532, Jarmila Konečná - sekretariát, tel.: 532 234 532, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Infekční lékařství

Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v předatestační přípravě z dětského lékařství a praktického lékařství
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22a, Klinika dětských infekčních nemocí
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
Náplň:

- infekce CNS

- zoonózy u dětí

- virové hepatitidy

- alimentární infekce

- infekce u novorozenců

- očkování

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel - Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc., tel.: 532 234 229, Jarmila Konečná - sekretariát, tel.: 532 234 532, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Specifika v ošetřovatelské péči o děti s infekčním onemocněním

Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22a, Klinika dětských infekčních nemocí
Doba trvání:2 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Bc. Jana Šíblová
Náplň:

- infekční onemocnění v dětském věku

- teoretické informace spojené s praktickými ukázkami, včetně specifik ošetřovatelské péče

- bariérová ošetřovatelská technika

- hygienicko-epidemiologické zásady povozu infekční kliniky

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Bc. Jana Šíblová, tel.: 532 234 524

Klinické semináře KDIN

Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře KDIN
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22a, Klinika dětských infekčních nemocí - knihovna
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

středy 13: 00 hod.

Školitel, tel:lékaři KDIN
Náplň:

dle rozpisu seminářů

Organizaci zajišťuje, tel.:

Jarmila Konečná - sekretariát, tel.: 532 234 532

Novinky v očkování

Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:infektology, praktické lékaře, dětské sestry
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22a, Klinika dětských infekčních nemocí
Doba trvání:1 den
Termín:

jaro 2018

Školitel, tel:MUDr. Zlatava Jirsenská
Náplň:

novinky v očkování

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Zlatava Jirsenská, tel.: 532 234 569, 532 234 564

Centrální venózní katétry - teorie i praxe pro NLZP

Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář, přednáška, praktické zkoušení
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské onkologie
Doba trvání:12 hodin (1 - 2 dny)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Martina Petlachová, tel.: 532 234 756
Náplň:

teorie: typy CVK, lokalizace zavedení, indikace, komplikace, ...

praxe: aplikace do CVK, ošetření okolí, zásady péče

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Martina Petlachová, tel.: 532 234 756

Ošetřovatelská péče o dětského onkologického pacienta

Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář, přednáška
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské onkologie
Doba trvání:8 hodin
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Romana Drápalová, tel.: 532 234 758, 532 234 746
Náplň:

- imunokompromitovaný pacient

- náhlé příhody

- zásady podávání cytostatické léčby

- podpůrná léčba

- dokumentace

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Martina Petlachová, tel.: 532 234 756

Ošetřovatelská péče o dětského onkologického pacienta na transplantační jednotce kostní dřeně

Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář, přednáška
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské onkologie
Doba trvání:8 hodin
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Alice Cetlová, tel.: 532 234 825, 532 234 826
Náplň:

- transplantace kostní dřeně

- náhlé příhody

- zásady péče

- podpůrná léčba

- dokumntace

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Martina Petlachová, tel.: 532 234 756

Specifika ošetřovatelská péče v dětské ORL

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
Typ vzdělávací akce:praxe, školení
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské ORL
Doba trvání:1 den - týden, dle dohody
Termín:

dle dohody

Školitel, tel:Bc. Irena Urbánková, tel.: 532234 448
Náplň:
 • ORL onemocnění dětského věku
 • specifické ošetřovatelské postupy na ORL
 • specifika pooperační péče na ORL
 • jednodenní chirurgie na dětské ORL
 • kochleární implantace u dětí z pohledu sestry
Organizaci zajišťuje, tel.:

Bc. Irena Urbánková, tel.: 532234 448, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Pasáž GIT

Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské radiologie, výuková místnost
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

15. 3. 2018

Školitel, tel:Bc. Terezie Lorenzová, tel.: 532 234 580
Náplň:

Úvod, anatomie, používané kontrastní látky, postup, závěr

Organizaci zajišťuje, tel.:

PDM - KDR FN Brno, tel.: 532 234 580

Skiaskopie - enetroklýza

Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské radiologie, výuková místnost
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

12. 4. 2018

Školitel, tel:Bc. Erika Hanáková., tel.: 532 234 580
Náplň:

Úvod, anatomie, používané kontrastní látky, postup vyšetření, závěr

Organizaci zajišťuje, tel.:

PDM - KDR FN Brno, tel.: 532 234 580

Vyšetření pojízdným RTG přístrojem na odd.

Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské radiologie, výuková místnost
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

17. 5. 2018

Školitel, tel:Bc. Lucie Bienová., tel.: 532 234 580
Náplň:

Úvod, používaná technika, nastavení, specifika snímkování na odd, radiační ochrana, závěr

Organizaci zajišťuje, tel.:

PDM - KDR FN Brno, tel.: 532 234 580

Biopsie pod CT kontrolou

Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské radiologie, výuková místnost
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

21. 6. 2018

Školitel, tel:Petra Švarcová., tel.: 532 234 580
Náplň:

Úvod, příprava na vyšetření, příprava sterilního stolku, nastavení CT, průběh vyšetření, závěr

Organizaci zajišťuje, tel.:

PDM - KDR FN Brno, tel.: 532 234 580

Příprava pacienta na CT vyšetření

Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské radiologie, výuková místnost
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

20. 9. 2018

Školitel, tel:Bc. Lucie Pekárková., tel.: 532 234 580
Náplň:

Úvod, příprava pacienta, poučení, nastavení CT, kontrastní látky, závěr

Organizaci zajišťuje, tel.:

PDM - KDR FN Brno, tel.: 532 234 580

MRAG

Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské radiologie, výuková místnost
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

11. 10. 2018

Školitel, tel:Miriam Masárová, tel.: 532 234 580
Náplň:

Úvod, příprava, typy a oblasti vyšetření, závěr

Organizaci zajišťuje, tel.:

PDM - KDR FN Brno, tel.: 532 234 580

AG - Příprava na vyšetření

Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:radiologické asistenty, dětské sestry
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské radiologie, výuková místnost
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

22. 11. 2018

Školitel, tel:Radmila Malíková., tel.: 532 234 580
Náplň:

Úvod, příprava na vyšetření, postup vyšetření, závěr

Organizaci zajišťuje, tel.:

PDM - KDR FN Brno, tel.: 532 234 580

Hygiena rukou

Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:radiologické asistenty, dětské sestry, sanitárky
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské radiologie, výuková místnost
Doba trvání:
Termín:

bude upřesněn

Školitel, tel:Anna Burešová
Náplň:

Hygiena rukou

Organizaci zajišťuje, tel.:

PDM - KDR FN Brno, tel.: 532 234 580

Technika správné monitorizace EKG u dětí

pri. MUDr, Milan Horák, vrchní sestra Mgr. Ivana Danadaki
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:NLZP, studenty zdravotnických škol
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Poliklinická ambulantní část
Doba trvání:
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:specializovaná sestra Marie Mayerová
Náplň:

Ambulantní monitorace EKG dětem od 0 věku do 19 let dle ordinace ošetřujícího lékaře

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Ivana Danadaki, tel.: 532 234 811, Mgr. Jana Štefáneková, tel.: 532 234 726, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Problematika péče o stomie u dětí

pri. MUDr, Milan Horák, vrchní sestra Mgr. Ivana Danadaki
Typ vzdělávací akce:seminář, přednáška
Určeno pro:NLZP, studenty zdravotnických škol i laická veřejnost
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Poliklinická ambulantní část
Doba trvání:1 - 2 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:specializovaná sestra, školitelka, členka stomasester FN Brno Renata Kuželová
Náplň:

Ambulantní péče o zavedené stomie dětem od 0 věku do 19 let  a výuka péče o stomie zákonných zástupců ev. i samotných dětí dle věku

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Ivana Danadaki, tel.: 532 234 811, Mgr. Vladimíra Havránková, tel.: 532 234 726

Technika odběru biologickékho materiálu u dětí

pri. MUDr, Milan Horák, vrchní sestra Mgr. Ivana Danadaki
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:NLZP, studenty zdravotnických škol
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Poliklinická ambulantní část
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Jana Štefáneková, specializovaná sestra - školitelka
Náplň:

Asistence a realizace odběrů biologického materiálu v odběrové místnosti od 0 věku do 19 let dle ordinace ošetřujícího lékaře

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Ivana Danadaki, tel.: 532 234 811, Mgr. Jana Štefáneková, tel.: 532 234 726, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Postup naložení imobilizační fixace u dětí

pri. MUDr, Milan Horák, vrchní sestra Mgr. Ivana Danadaki
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP, studenty zdravotnických škol i laická veřejnost
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Poliklinická ambulantní část
Doba trvání:1 - 2 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Vladimíra Havránková, specializovaná školitelka v oboru
Náplň:

Asistence a realizace nakládání imobilizačních fixačních materiálů dětem od 0 věku do 19 let  dle ordinace ošetřujícího lékaře

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Ivana Danadaki, tel.: 532 234 811, Mgr. Vladimíra Havránková, tel.: 532 234 726

Dětská kardiologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, dětské kardiology, revmatology, gynekology
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Marie Macků, MUDr. Marcel Schüller, Ph.D., MUDr. Jana Fráňová, tel.: 532 234 480, 532 234 482
Náplň:

dětská revmatologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Marie Macků, MUDr. Marcel Schüller, Ph.D., MUDr. Jana Fráňová, tel.: 532 234 480, 532 234 482, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Dětská gastroenterologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské gastroenterologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:prim. MUDr. František Jimramovský, MHA, tel.: 532 234 226, MUDr. Dalibor Klusáček, tel.: 532 234 226, MUDr. Milan Bajer, Ph.D., tel.: 532 234 995
Náplň:

malabsorpční syndromy (MAS) a vrozené metabolické vady

Organizaci zajišťuje, tel.:

prim. MUDr. František Jimramovský, MHA, tel.: 532 234 226, MUDr. Dalibor Klusáček, tel.: 532 234 226, MUDr. Milan Bajer, Ph.D., tel.: 532 234 995, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Dětská gastroenterologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské gastroenterologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Dalibor Klusáček, tel.: 532 234 226, MUDr. Milan Bajer, Ph.D., tel.: 532 234 995
Náplň:

evidence Based Medicine v dětské gastroenterologii, práce s registry pacientů

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Dalibor Klusáček, tel.: 532 234 226, MUDr. Milan Bajer, Ph.D., tel.: 532 234 995, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Dětská gastroenterologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské gastroenterologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:prim. MUDr. František Jimramovský, MHA, tel.: 532 234 226, MUDr. Dalibor Klusáček, tel.: 532 234 226, MUDr. Milan Bajer, Ph.D., tel.: 532 234 995
Náplň:

dětská gastroenterologie, aktuální problémy diagnostiky a terapie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prim. MUDr. František Jimramovský, MHA, tel.: 532 234 226, MUDr. Dalibor Klusáček, tel.: 532 234 226, MUDr. Milan Bajer, Ph.D., tel.: 532 234 995, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Alergo-imunologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské alergo-imunologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Helena Schneiderová, tel.: 532 234 463
Náplň:

souhrnná informace o diagnostických a terapeutických postupech v dětské alergo-imunologii

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Helena Schneiderová, tel.: 532 234 463, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Alergo-pulmologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské alergo-pulmologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D., tel.: 532 234 469
Náplň:

souhrnná informace o diagnostických a terapeutických postupech v dětské alergo-pulmologii

Organizaci zajišťuje, tel.:

tel.: 532 233 164, Doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D., tel.: 532 234 469, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Dětská endokrinologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské endokrinologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Dana Novotná, Ph.D., tel.: 532 234 463
Náplň:

poruchy růstu - souhrnná informace o diagnostických a terapeutických postupech

Organizaci zajišťuje, tel.:

tel.: 532 233 164, MUDr. Dana Novotná, Ph.D., tel.: 532 234 463, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Dětská endokrinologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské endokrinologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Dana Novotná, Ph.D., tel.: 532 234 463
Náplň:

souhrnná informace o diagnostických a terapeutických postupech v dětské endokrinologii

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Dana Novotná, Ph.D., tel.: 532 234 463, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Dětská nefrologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské nefrologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Dana Dostálková, tel.: 532 234 662
Náplň:

souhrnná informace o diagnostických a terapeutických metodách v dětské nefrologii;

indikace akutní a chronické dialýzy, komplikace, monitorace

Organizaci zajišťuje, tel.:

tel.: 532 233 164, MUDr. Dana Dostálková, tel.: 532 234 662, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Dětská nefrologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské nefrologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Jiří Štarha, Ph.D., tel.: 532 234 662
Náplň:

novinky v oboru dětské nefrologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jiří Štarha, Ph.D., tel.: 532 234 662, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Dětská nefrologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské nefrologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., tel.: 532 234 226
Náplň:

poruchy vnitřního prostředí, racionální indikace a interpretace některých laboratorních vyšetření se zvl. respektem k onemocnění ledvin a intenzivní péči

Organizaci zajišťuje, tel.:

tel.: 532 233 164, Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., tel.: 532 234 226, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Pediatrie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:specializační odborná stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě k atestaci z pediatrie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 - 2 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., tel.: 532 234 226
Náplň:

seznámení s problematikou pediatrie řešenou na klinickém pracovišti a to jak v lůžkové tak ambulantní části; diagnostika a terapie v klinické praxi

Organizaci zajišťuje, tel.:

tel.: 532 233 164, Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., tel.: 532 234 226, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Dětská diabetologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské diabetologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Petra Konečná, Ph.D., tel.: 532 234 948
Náplň:

všeobecná problematika dětské diabetologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

tel.: 532 233 164, MUDr. Petra Konečná, Ph.D., tel.: 532 234 948, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Diabetologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské diabetologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Marie Pejchlová, tel.: 532 234 997
Náplň:

aktuality v dětské diabetologii

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Marie Pejchlová, tel.: 532 234 997, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Neonatologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře novorozeneckých oddělení a další, kteří se zabývají problematikou neonatologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Lia Elstnerová, tel.: 532 234 406
Náplň:

racionální postupy ošetřování, léčby a výživy patologických novorozenců

Organizaci zajišťuje, tel.:

tel.: 532 233 164, MUDr. Lia Elstnerová, tel.: 532 234 406, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Neonatologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře novorozeneckých oddělení a další, kteří se zabývají problematikou neonatologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Lia Elstnerová, tel.: 532 234 406
Náplň:

praktické diagnostické i terapeutické postupy u patologických novorozenců

Organizaci zajišťuje, tel.:

, MUDr. Lia Elstnerová, tel.: 532 234 406, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Dětská kardiologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, dětské kardiology, revmatology, gynekology
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Pavel Vít, MUDr. Jiří Navrátil, tel.: 532 234 480
Náplň:

dětská kardiologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavel Vít, MUDr. Jiří Navrátil, tel.: 532 234 480, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Dětská kardiologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, dětské kardiology, revmatology, gynekology
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Jiří Navrátil, tel.: 532 234 480
Náplň:

prenatální kardiologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jiří Navrátil, tel.: 532 234 480, Tesařová Ida - OVPZ, tel.: 532 233 566

Dětská kardiologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, dětské kardiology, revmatology, gynekology
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Pavel Vít, tel.: 532 234 480
Náplň:

poruchy srdečního rytmu

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavel Vít, tel.: 532 234 480, Tesařová Ida - OVPZ, tel.: 532 233 566

Dětská kardiologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, dětské kardiology, revmatology, gynekology
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Pavel Vít, tel.: 532 234 480
Náplň:

katetrizace a radiofrekvenční ablace

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavel Vít, tel.: 532 234 480, Tesařová Ida - OVPZ, tel.: 532 233 566

Hemodialýza

NCONZO, Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:pro NLZP studující SPV - ARIP v pediatrii, int. péče v nefrologii, ev. další dětské sestry, všeobecné sestry v oboru
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika, odd. 46
Doba trvání:1 týden dle dohody
Termín:

dle dohody

Školitel, tel:Monika Bodanská, Zdenka Bártová, Alena Horká, tel.: 532 234 662, 532 234 664
Náplň:

seznámení s prací sestry na hemodialyzačním pracovišti

Organizaci zajišťuje, tel.:

Monika Bodanská, Zdenka Bártová, Alena Horká, tel.: 532 234 662, 532 234 664, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Diabetes mellitus

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry, dětské sestry pracující na dětských interních odděleních, pro sestry specialistky
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika, odd. 48
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Zuzana Havelková, Renata Daňková, tel.: 532 234 475, 532 234 485
Náplň:

edukace diabetiků/inzulinové pumpy, inzulinová pera, dieta, dokumentace/

Organizaci zajišťuje, tel.:

Zuzana Havelková, Renata Daňková, tel.: 532 234 475, 532 234 485, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Enterobiopsie, potravinové alergie, nesnášenlivost lepku

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:pro všeobecné sestry, dětské sestry pracující na dětských interních odděleních, pro sestry specialistky
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika, odd. 48
Doba trvání:2 - 5 dnů
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Bc. Stanislava Holemá, tel.: 532 234 485, 532 234 475
Náplň:

fibroskopické vyšetření u dětí, nové postupy určování diagnózy u celiakie, bioptická sonda

Organizaci zajišťuje, tel.:

Bc. Stanislava Holemá, tel.: 532 234 485, 532 234 475, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Perioperační péče u novorozenců

NCONZO, Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:dětské sestry pracující na novorozeneckých a chirurgických odděleních JIP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika, odd. 56
Doba trvání:3 - 5 dnů
Termín:

dle dohody

Školitel, tel:Věra Hyksová, Jitka Hudečková, Hana Juránková, tel.: 532 234 406
Náplň:

perioperační péče u novorozenců, ošetřovatelská péče o novorozence v období před i po chirurg. zákroku:

seznámení s nejčastějšími diagnózami vyžadující chirurgickou intervenci na novor. JIP

seznámení s přístrojovou technikou

vedení dokumentace

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Věra Hyksová, Jitka Hudečková, Hana Juránková, tel.: 532 234 406, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Patologičtí novorozenci

NCONZO, Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:NLZP studující SPV - ARIP v pediatrii, pro dětské sestry pracující na patolog. novorozencích
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika, odd. 46
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle dohody

Školitel, tel:Hana Juránková, tel.: 532 234 406
Náplň:

seznámení s prací dětské sestry na novorozeneckém oddělení JIP, standardy, plány ošetřovatelské péče

Organizaci zajišťuje, tel.:

Hana Juránková, tel.: 532 234 406, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Ošetřování stomií

NCONZO, Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:NLZP studující SPV - ARIP v pediatrii, pro dětské sestry pracující se stomiemi
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika, odd. 56
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle dohody

Školitel, tel:Jana Mezníková, Věra Hyksová, tel.: 532 234 406
Náplň:

seznámení s prací DS na novorozeneckém oddělení se stomiky /péče o stomie, stoma poradna/

Organizaci zajišťuje, tel.:

Jana Mezníková, Věra Hyksová, tel.: 532 234 406, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Dětská dermatovenerologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:předatestační odborná stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z dětské dermatovenerologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika - kožní oddělení (ambulantní a lůžková část pracoviště)
Doba trvání:3 - 6 měsíců
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Hana Bučková, Ph.D., tel.: 532 234 527
Náplň:

morfologické a funkční vlastnosti kůže v průběhu vývoje dítěte

současná diagnostika a léčebné postupy u dermatóz dětského věku

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Hana Bučková, Ph.D., tel.: 532 234 527, Tesařová Ida - OVPZ, tel.: 532 233 566

Dětská dermatovenerologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:předatestační odborná stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z dětské dermatovenerologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika - kožní oddělení
Doba trvání:4 - 8 týdnů
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Hana Bučková, Ph.D., tel.: 532 234 527, Renata Faberová, Ph.D., tel.: 532 234 534
Náplň:

diagnostika, sledování a léčba dětí s dermatovenerologickými chorobami

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Hana Bučková, Ph.D., tel.: 532 234 527, Renata Faberová, Ph.D., tel.: 532 234, Tesařová Ida - OVPZ, tel.: 532 233 566

Dětská dermatovenerologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z alergologie a klinické imunologie, pediatrie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika - kožní oddělení
Doba trvání:2 - 4 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Hana Bučková, Ph.D., tel.: 532 234 527, Renata Faberová, Ph.D., tel.: 532 234 534
Náplň:

diagnostika a léčba dětí s dermatovenerologickými chorobami

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Hana Bučková, Ph.D., tel.: 532 234 527, Renata Faberová, Ph.D., tel.: 532 234 534, Tesařová Ida - OVPZ, tel.: 532 233 566

Dětská dermatovenerologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:dermatovenerology v privátní praxi
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika - kožní oddělení
Doba trvání:1 - 4 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Hana Bučková, Ph.D., tel.: 532 234 527, Renata Faberová, Ph.D., tel.: 532 234
Náplň:

novinky v diagnostice a léčbě dětských kožních chorob

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Hana Bučková, Ph.D., tel.: 532 234 527, Renata Faberová, Ph.D., tel.: 532 234, Tesařová Ida - OVPZ, tel.: 532 233 566

Asistovaná reprodukce

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:porodní asistentky, všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11, Gynekologicko-porodnická klinika
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Lenka Lhotecká, tel.: 532 238 301
Náplň:

- léčebné možnosti v programu IVF

- oš. dokumentace

- praktická ukázka + video

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová, tel.: 532 238 220, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Asistovaná reprodukce

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:porodní asistentky, všeobecné sestry, zdravotní laborantky
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11, Gynekologicko-porodnická klinika
Doba trvání:1 den, i více dní
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ilona Rošická - sestra, tel.: 532 238 301, Ing. Eva Lousová - laborantka
Náplň:

- léčebné možnosti v programu IVF

- práce v laboratoři

- praktická ukázka, vedení dokumentace

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová, tel.: 532 238 220, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Porodnictví

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:porodní asistentky
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11, Gynekologicko-porodnická klinika
Doba trvání:1 den, možno i více dní
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:PhDr. Miloslava Kameníková - staniční sestra - Porodnice, tel.: 532 238 285, Marie Lacinová - staniční sestra - Bohunice, tel.: 532 233 961
Náplň:

- předporodní kurzy pro těhotné ženy

- práce na ambulanci porodního sálu

- průběh porodu (vaginální, operační)

- vedení porodu (I., II., III. a IV. doba porodní)

- představy rodiček a porodní plány

- perinatologická JIP porodního sálu (akutní stavy)

- vedení dokumentace na porodním sále

- hodnocení KTG

- ošetření fyziologického novorozence

- laktační poradenství

 

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová, tel.: 532 238 220, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Instrumentace při porodnických a gynekologických operacích

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:instrumentářky
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11,GPK
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Bc. Martina Rosáková, tel.: 532 238 421
Náplň:

- instrumentace při císařském řezu

- instrumentace při laparoskopických operacích

- instrumentace při onkogynekologických operacích

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová, tel.: 532 238 220, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Pro studentky porodní asistentky bakalářského směru

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:studentky PA bakalářského směru
Místo konání:FN Brno, Gynekologicko-porodnická klinika, Obilní trh 11 + Jihlavská 20 - Oddělení a porodní sály
Doba trvání:1 den - 1 měsíc
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:staniční sestra
Náplň:

dle osnov školy

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová, tel.: 532 238 220, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Rodička a bolest

Prim. MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:teoretická + praktická
Určeno pro:sestry pracující na JIP, ARO
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ludmila Sochorová, tel.: 532 238 419
Náplň:

- individualita rodičky, ovlivnění bolesti

- spolupráce porod. asistentky a anesteziol. sestrami

- praktická ukázka

- epidurální analgezie

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová, tel.: 532 238 220

Systém porodnické péče v perinatologickém centru

Prim. MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:teoretická + praktická
Určeno pro:sestry pracující na JIP, ARO
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11
Doba trvání:1 - 2 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Jana Bukovská, tel.: 532 238 419
Náplň:

- oš. péče o pacientku po operacích (onkogynekologické operace, císařské řezy, help syndrom, preeklampsie, život ohrožující krvácení, ovariální hyperstimulační syndrom)

- vedení zdravotnické dokumentace

- dodržování SOP, HEŘ

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová, tel.: 532 238 220

Jihomoravský krajský výjezdní seminář - reprodukční gynekologie

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, NLZP
Místo konání:Hotel International, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

1. 2. 2018

Školitel, tel:Prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D., tel.: 532 238 238
Náplň:

reprodukční gynekologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Magdaléna Nemetzová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 306, Ing. Kateřina Kaderková, MBA - sekretariát PMDV, tel.: 532 233 843, ve spolupráci s Meritis, s.r.o.

Jihomoravský krajský výjezdní seminář - asistovaná reprodukce

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, NLZP
Místo konání:Hotel International, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

5. 4. 2018

Školitel, tel:Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA, tel.: 532 238 235
Náplň:

asistovaná reprodukce

Organizaci zajišťuje, tel.:

Zdeňka Kroupová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 236, Magdaléna Nemetzová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 306, Ing. Kateřina Kaderková, MBA - sekretariát PMDV, tel.: 532 233 843, ve spolupráci s Meritis, s.r.o.

XXXV. konference Sekce perinatologie a fetomateriální medicíny

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:celostátní konference
Určeno pro:lékaře
Místo konání:Hotel Galant, Mikulov
Doba trvání:3 dny
Termín:

12. - 14. 4. 2018

Školitel, tel:as. MUDr. Petr Janků, Ph.D., tel.: 532 233 103
Náplň:

Perinatologie a fetomaternální medicína, Kardiovaskulární a hematologická onemocnění v porodnictví

Organizaci zajišťuje, tel.:

as. MUDr. Petr Janků, Ph.D.vedoucí lékař Perinatologického centra, tel.: 532 233 103 ,Ing. Kateřina Kaderková, MBA - sekretariát PMDV, tel.: 532 233 843

Jihomoravský krajský výjezdní seminář - perinatologie

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, NLZP
Místo konání:Hotel International, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

7. 6. 2018

Školitel, tel:as. MUDr. Petr Janků, Ph.D., tel.: 532 233 103
Náplň:

perinatologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Magdaléna Nemetzová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 306, Ing. Kateřina Kaderková, MBA - sekretariát PMDV, tel.: 532 233 843, ve spolupráci s Meritis, s.r.o.

Jihomoravský krajský výjezdní seminář - výroční

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, NLZP
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11, Gynekologicko-porodnická klinika - posluchárna
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

27. 7. 2018

Školitel, tel:Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA, tel.: 532 238 235
Náplň:

výsledky a vývoj léčebné a preventivní péče, vědecko - výzkumná činnost

Organizaci zajišťuje, tel.:

Zdeňka Kroupová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 236, Magdaléna Nemetzová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 306, Ing. Kateřina Kaderková, MBA - sekretariát PMDV, tel.: 532 233 843, ve spolupráci s Meritis, s.r.o.

Jihomoravský krajský výjezdní seminář - gynekologie

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, NLZP
Místo konání:Hotel International, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

4. 10. 2018

Školitel, tel:doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D., tel.: 532 238 238
Náplň:

gynekologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Zdeňka Kroupová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 236, Magdaléna Nemetzová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 306, Ing. Kateřina Kaderková, MBA - sekretariát PMDV, tel.: 532 233 843, ve spolupráci s Meritis, s.r.o.

28. sympózium Asistované reprodukce a 17. česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:mezinárodní konference
Určeno pro:lékaře, NLZP
Místo konání:Hotel International, Brno
Doba trvání:2 dny
Termín:

13. 11. - 14. 11.2018

Školitel, tel:Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA, tel.: 532 238 235
Náplň:

reprodukční gynekologie, asistovaná reprodukce

Organizaci zajišťuje, tel.:

Zdeňka Kroupová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 236, Magdaléna Nemetzová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 306, Ing. Kateřina Kaderková, MBA - sekretariát PMDV, tel.: 532 233 843, ve spolupráci s Meritis, s.r.o.

ProVisio

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře
Místo konání:Hotel Kaskáda, Brno
Doba trvání:2 dny
Termín:

listopad 2018

Školitel, tel:as. MUDr. Petr Janků, Ph.D., tel.: 532 232 449
Náplň:

UTZ diagnostika

Organizaci zajišťuje, tel.:

as. MUDr. Petr Janků, Ph.D., tel.: 532 232 449, Ing. Kateřina Kaderková, MBA - sekretariát PMDV, tel.: 532 233 843

Jihomoravský krajský výjezdní seminář - prenatální diagnostika

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, NLZP
Místo konání:Hotel International, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

6. 12. 2018

Školitel, tel:as. MUDr. Petr Janků, Ph.D., tel.: 532 232 449
Náplň:

perinatologie - prenatální diagnostika

Organizaci zajišťuje, tel.:

Magdaléna Nemetzová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 306, Ing. Kateřina Kaderková, MBA - sekretariát PMDV, tel.: 532 233 843, ve spolupráci s Meritis, s.r.o.

Gynekologie a porodnictví

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž EBCOG
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z gynekologie a porodnictví
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11, Gynekologicko-porodnická klinika
Doba trvání:3 měsíce
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D., tel.: 532 232 449
Náplň:

porodnictví, gynekologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D., tel.: 532 238 238, Magdaléna Nemetzová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 306, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Bonding, jeho význam pro novorozence a matku

MUDr. Ivo Borek
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP - všeobecné sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuty
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11, Neonatologické oddělení
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Lenka Šárníková, tel.: 532 238 313
Náplň:

- bonding, jeho význam pro novorozence a matku

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Pavla Opálková, tel.: 532 238 314

Fyziologický novorozenec

MUDr. Ivo Borek
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:lékaře novorozeneckých oddělení a pediatry
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11, Neonatologické oddělení
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Helena Páralová, te.: 532 238 313, 532 238 273
Náplň:

- komplexní péče o fyziologického novorozence

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Helena Páralová, te.: 532 238 313, 532 238 273, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Nezralostní stavy v neonatologii

MUDr. Ivo Borek
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:lékaře novorozeneckých a pediatry
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11, Neonatologické oddělení
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Ivo Borek, tel.: 532 238 353
Náplň:

 - komplexní péče o novorozence s velmi extrémně nízkou porodní hmotností

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Ivo Borek, tel.: 532 238 353, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Psychologická péče o děti raného věku

MUDr. Ivo Borek
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře novorozeneckých oddělení a praktické lékaře pro děti a dorost
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11, Neonatologické oddělení
Doba trvání:4 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Hana Jahnová, tel.: 532 238 429
Náplň:

- zákonitosti jednotlivých vývojových období

- psychomotorický vývoj

- výchovné poradenství

- poruchy spánku

- období dětského negativismu

- rituály ve výchově

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Hana Jahnová, tel.: 532 238 429, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Psychologická vývojová diagnostika

MUDr. Ivo Borek
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz
Určeno pro:psychology se získanou specializovanou způsobilostí v oboru Klinická psychologie a Dětská klinická psychologie nebo pro psychology se zařazením do specializační přípravy v uvedených oborech. Absolvent certifikovaného kurzu získá zvláštní odbornou způsobilost pro použití psychologických vývojových škál při výkonu zdravotnického povolání.
Místo konání:Thomayerova nemocnice Praha - teoretická část, FN Brno, Obilní trh 11, Neonatologické oddělení - praktická část
Doba trvání:75 hodin
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Hana Jahnová, tel.: 532 238 429
Náplň:

- klinicko-psychologická diagnostika dětí novorozeneckého, kojeneckého a batolecího věku

- výcvik v užití vývojové škály Bayleyové, BSID - II.

 

Absolvent certifkovaného kurzu získá zváštní odborou způsobilost pro použití psychologických vývojových škál při výkonu zdravotnického povolání.

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471, e-mail:

Význam taktilní stimulace pro podporu sání

MUDr. Ivo Borek
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP - všeobecné sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuty
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11, Neonatologické oddělení
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Stanislava Zmeškalová, tel: 532 238 311
Náplň:

- význam taktilní stimulace pro podporu sání

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Pavla Opálková, tel.: 532 238 314

E-learningový kurz - Microsoft Windows 7 - Úvod

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

V kurzu se seznámíte se základními pojmy z oblasti počítačů a se základy práce v prostředí operačního systému Microsoft Windows 7. Naučíte se vytvářet jednoduché texty a pracovat se soubory a složkami.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

E-learningový kurz - Microsoft Windows 7 - Pokročilí

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

V kurzu se seznámíte s Příslušenstvím Windows 7 a možnostmi nastavení prostředí Vašeho počítače pomocí Ovládacích panelů. Naučíte se pokročile spravovat Vaše soubory, instalovat programy a pracovat v počítačové síti. Naučíte se zálohovat data a chránit proti virům.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

E-learningový kurz - Microsoft Word 2010 - Úvod

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

V tomto kurzu se naučíte vytvářet jednoduché textové dokumenty a formátovat je. Naučíte se používat korekční nástroje a nápovědu. Budete umět nastavit číslování stránek, jednoduché záhlaví a zápatí dokumentu a dokument vytisknout.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

E-learningový kurz - Microsoft Word 2010 - Středně pokročilí

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

V tomto kurzu se naučíte pracovat se styly a šablonami. Osvojíte si formátování dlouhých dokumentů, práci s tabulkami, včetně možností výpočtů, a práci s grafy. Budete do dokumentů vkládat grafické prvky.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

E-learningový kurz - Microsoft Word 2010 - Pokročilí

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:


stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

V tomto kurzu si osvojíte pokročilé techniky práce s dlouhými dokumenty. Naučíte se vytvářet obsah, rejstřík a seznamy obrázků a tabulek. Pomocí hromadné korespondence budete vytvářet obálky, štítky a katalog. Naučíte se pracovat s grafikou a diagramy. Osvojíte si základy tvorby formulářů a naučíte se v dokumentech používat pole. Seznámíte se s tvorbou maker, formátem XML a jeho použitím ve Wordu, zabezpečením a řízením oprávnění pro přístup k dokumentům.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

E-learningový kurz - Microsoft Excel 2010 - Úvod

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

V tomto kurzu se naučíte vytvářet tabulky v programu MS Excel, plnit je daty, data formátovat a tabulky graficky upravovat. Budete provádět výpočty pomocí jednoduchých vzorců a funkcí a budete seznámeni se základy tvorby a formátování grafů.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: ,Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

E-learningový kurz - Microsoft Excel 2010 - Středně pokročilí

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

V tomto kurzu se naučíte pokročilejším technikám zpracování údajů v Excelu (formátování, zamykání, používání šablon, rozšířené kopírování apod.). Budete sestavovat složitější vzorce a používat funkce z kategorií datum a čas, text, funkce logické, finanční a databázové. Naučíte se filtrovat seznamy na listu a vytvářet kontingenční tabulky. Vyzkoušíte si také pokročilejší úpravy grafů.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

E-learningový kurz - Microsoft Excel 2010 - Pokročilí

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

V tomto kurzu se studenti naučí pracovat s pokročilými funkcemi Microsoft Excelu pro manipulaci s daty a analýzu dat. Seznámíte se s tvorbou maker, formátem XML a jeho použitím v Excelu, zabezpečením a řízením oprávnění pro přístup k sešitům.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

E-learningový kurz - Microsoft Power Point 2010 - Úvod

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

Tento kurz Vás naučí vytvářet prezentace s texty, obrázky, grafy, tabulkami, diagramy a dalšími objekty. Budete při tom využívat již připravená rozložení snímků. Naučíte se prezentaci jednoduše promítat.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

E-learningový kurz - Microsoft Power Point 2010 - Pokročilí

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

V tomto kurzu se naučíte pokročilejším technikám formátování a promítání prezentací. Budete používat a vytvářet šablony, barevná schémata a předlohy. Nastavíte vlastnosti promítané prezentace včetně přechodů, animačních efektů, časování a poznámek. Naučíte se prezentace revidovat, tisknout, exportovat a importovat.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

E-learningový kurz - Microsoft Outlook 2010 - Úvod

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

Outlook je program pro správu informací, který vám pomáhá koordinovat zprávy, kalendáře, kontakty a úkoly. Tento kurz vám poskytne příležitost naučit se posílat, přijímat a organizovat zprávy. Seznámíte se se složkami Outlooku.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

E-learningový kurz - Microsoft Outlook 2010 - Pokročilí

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

V tomto kurzu se naučíte využívat složky Kalendář, Úkoly, Deník a Poznámky. Další témata pokrývají úpravu práce Outlooku, možnosti importu a exportu, tvorbu formulářů a jiné pokročilejší znalosti.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

E-learningový kurz - Microsoft Acces 2010 - Úvod

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

V tomto kurzu se seznámíte se základy uživatelské práce v Accessu. Naučíte se používat a navrhovat tabulky a vytvářet nad nimi různé typy dotazů pro efektivní získávání informací.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

E-learningový kurz - Microsoft Access 2010 - Středně pokročilí

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

V tomto kurzu se naučíte náročnějším technikám při navrhování tabulek a dotazů. Komplexně se seznámíte s tvorbou a používáním formulářů.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

Prezenční kurz MS WORD 2010

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:prezenční školení
Určeno pro:Zaměstnance, kteří aplikaci používají
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky, budova T
Doba trvání:18 hodin - v 6 lekcích po 3 vyučovacích hodinách
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Tamara Mařová, tel.: 532 233 485
Náplň:

Popis, ovládání a nastavení prostředí, práce s dokumentem, tisk, motivy, formátování, navigace v dokumentu, rychlé části, pravopis a gramatika, jazyk, práce se slovníky, statistika dokumentu, stránky, oddíly, grafika, záhlaví a zápatí, tabulátory, tabulky, seznamy, poznámky pod čarou, obsah, záložky, rejstříky, křížové odkazy, citace a bibliografie, revize dokumentu, zabezpečení dokumentu.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

Prezenční kurz MS Excel 2010

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:prezenční školení
Určeno pro:Zaměstnance, kteří aplikaci používají
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky, budova T
Doba trvání:18 hodin - v 6 lekcích po 3 vyučovacích hodinách
Termín:

Dle domluvy

Školitel, tel:Tamara Mařová, tel.: 532 233 485
Náplň:

Popis, ovládání a nastavení prostředí, zabezpečení sešitu a listu, práce s daty, tisk, možnosti formátování, motivy, rychlé styly, práce s tabulkou, řazení, přehledy, filtry, podmíněné formátování, ověření dat, slučování dat, vzorce, kontingenční tabulka.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

Novinky v oblasti DPH a ostatních daní

Ing. Róbert Czékus, MHA
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:SPF, kteří likvidují faktury OÚI
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Pavilon P - OÚI
Doba trvání:45 minut
Termín:

od 15. 2. 2018 po celý rok dle domluvy

Školitel, tel:Zita Hudáková, tel.: 532 233 087
Náplň:

Novinky v oblasti DPH a ostatních daních, v souvislosti s likvidací přijatých faktur, v návaznosti na problematiku jednotlivých SPF (tj. aktuální informace k režimu PDP, zahraničním fakturám, náležitostem daňových dokladů, atd.)

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ing. Josef Tománek, 532 233 618 - zástupce vedoucí OÚI

Činnosti a vedení dokumentace představitele vedení pro kvalitu Kurz interních auditorů pro normu ISO 9001 a pro akreditační standardy dle Z. 372/2011 Sb. a vyhl. 102/2012 Sb. "Hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče"

FN Brno - OVPZ - Alena Šuláková
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:představitele vedení pro kvalitu a interní auditory
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, pavilon L - Modrý salonek (nebo dle domluvy)
Doba trvání:1 den (8°° - cca 13°°)
Termín:

květen, listopad

Školitel, tel:MUDr. Jaroslav Peprla, tel.: 532 233 636
Náplň:

Činnosti představitele vedení pro kvalitu, zásady vedení dokumentace dle normy ISO 9001. Zásady spojení auditu dle ISO 9001 a akreditačních standardů dle Z. 372/2011 Sb. a vyhl. 102/2012 Sb. "Hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče"

 

Výklad jednotlivých AS, kritéria hodnocení auditory

Hodnotící test

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel - MUDr. Jaroslav Peprla, tel.: 532 233 636, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email:

Systém řízení kvality

FN Brno OVPZ - Alena Šuláková
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:všechny zaměstnance FN Brno
Místo konání:
Doba trvání:3 týdny
Termín:


dle domluvy

Školitel, tel:Ing. Martin Kudlička, tel.: 532 232 863
Náplň:

seznámení se základními principy řízení ve vazbě na poskytování služeb a produktů ve zdravotnickém zařízení a s požadavky norem řady ISO 9000 na zavedení a údržbu SŘK do procesů poskytování zdrav. služeb a produktů

Organizaci zajišťuje, tel.:

lektor - Ing. Martin Kudlička, tel.: 532 232 863, OVPZ Mgr. Lucie Chocholáčová, tel.: 532 233 471

Audit systému řízení kvality

FN Brno OVPZ - Alena Šuláková
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz (navazuje na e-learningový kurz Systém řízení kvality)
Určeno pro:interní auditory
Místo konání:
Doba trvání:3 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ing. Martin Kudlička, tel.: 532 232 863
Náplň:

seznámení s prováděním a dokumentováním auditů systému řízení kvality, se základními předpoklady pro výkon auditorské činnosti, účelem auditů a jejich jednotlivých etap

Organizaci zajišťuje, tel.:

lektor - Ing. Martin Kudlička, tel.: 532 232 863, OVPZ Mgr. Lucie Chocholáčová, tel.: 532 233 471

Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti požární ochrany

Bc. Karel Široký
Typ vzdělávací akce:e-L kurz, pravidelné (opakované) školení
Určeno pro:vedoucí zaměstnance
Místo konání:pracoviště zaměstnance
Doba trvání:cca 20 dnů
Termín:

dle plánu e-L kurzů

Školitel, tel:OBPT
Náplň:

pravidelné školení vedoucích zaměstnanců v oblasti požární ochrany, právní předpisy, provádění školení zaměstnanců, vnitřní organizace nemocnice, test

Organizaci zajišťuje, tel.:

OHTS/OBPT, Jiří Novotný, tel.: 532 233 565

Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP

Bc. Karel Široký
Typ vzdělávací akce:e-L kurz, pravidelné (opakované) školení
Určeno pro:vedoucí zaměstnance
Místo konání:pracoviště zaměstnance
Doba trvání:cca 20 dnů
Termín:

dle plánů e-L kurzů

Školitel, tel:OBPT
Náplň:

pravidelné školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP, právní předpisy, provádění školení zaměstnanců, vnitřní organizace nemocnice, test

Organizaci zajišťuje, tel.:

OHTS/OBPT, Jiří Novotný, tel.: 532 233 565

Odborná příprava preventivních požárních hlídek

Bc. Karel Široký
Typ vzdělávací akce:pravidelné (opakované) školení
Určeno pro:zaměstnance pověřené činností v preventivní požární hlídce
Místo konání:pracoviště zaměstnance
Doba trvání:90 minut
Termín:

před zahájením činnosti v preventivní požární hlídce a poté opakovaně 1x ročně

Školitel, tel:OBPT
Náplň:

povinnosti preventivní požární hlídky, právní předpisy, vnitřní organizace nemocnice

Organizaci zajišťuje, tel.:

OHTS/OBPT, Jiří Novotný, tel.: 532 233 565

Odborná příprava preventistů požární ochrany

Bc. Karel Široký
Typ vzdělávací akce:pravidelné (opakované) školení
Určeno pro:vedoucí zaměstnance
Místo konání:pracoviště zaměstnance
Doba trvání:90 minut
Termín:

před zahájením činnosti preventisty a poté opakovaně 1x ročně

Školitel, tel:OBPT
Náplň:

povinnosti preventivní požární hlídky, právní předpisy, vnitřní organizace nemocnice

Organizaci zajišťuje, tel.:

OHTS/OBPT, Jiří Novotný, tel.: 532 233 565

Vstupní školení BOZP a PO zaměstnanců

Bc. Karel Široký
Typ vzdělávací akce:jednorázové školení
Určeno pro:nové zaměstnance
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, pavilon G - posluchárna
Doba trvání:1 hod.
Termín:

před nástupem do FN Brno, dle plánu vstupních školení

Školitel, tel:OBPT
Náplň:

základní všeobecné školení v oblasti BOZP a PO

Organizaci zajišťuje, tel.:

OHTS/OBPT, Jiří Novotný, tel.: 532 233 565

Školení motorových vozidel do 3,5 t, kteří nemají řízení motorových vozidel v pracovní náplni

Bc. Karel Široký
Typ vzdělávací akce:pravidelné (opakované) školení
Určeno pro:zaměstnance, kteří nemají řízení motorových vozidel v pracovní náplni
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, pavilon G - posluchárna
Doba trvání:90 minut
Termín:

před první jízdou, opakovaně 1x za 2 roky

Školitel, tel:OBPT, Doprava
Náplň:

Pravidla silničního provozu - vybraná ustanovení, Technická způsobilost

Organizaci zajišťuje, tel.:

OHTS/OBPT, Jiří Novotný, tel.: 532 233 565

Vstupní školení zaměstnanců - Potrubní pošta

Bc. Karel Široký
Typ vzdělávací akce:jednorázové školení
Určeno pro:nové zaměstnance
Místo konání:pav. L - kinosál, PMDV FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:20 minut
Termín:

před nástupem do FN Brno, dle plánu vstupních školení

Školitel, tel:OHTS - Centrální Velín
Náplň:

základní všeobecné školení v oblasti Potrubní pošty

Organizaci zajišťuje, tel.:

OHTS/OBPT, Mgr. Renata Valentová, tel.: 532 231 717

Správná klinická praxe (GCP)

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:zaměstnance FN Brno - lékaře, zdravotní sestry (studijní sestry, koordinátorky), pracovníky lékárny
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Konferenční centrum
Doba trvání:4 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:dle domluvy
Náplň:

- plánování a příprava klinického hodnocení

- zásady správné klinické praxe, platná legislativa

- nábor a zařazování subjektů hodnocení

- monitoring, audit, inspekce a publikace

- zacházení s hodnoceným léčivým přípravkem

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Bc. Iva Buchtová, tel.: 532 233 742

Parenterální nutriční podpora

PharmDr. Tatiana Holubová, MHA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:farmaceuty a lékaře v předatestační přípravě
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Nemocniční lékárna
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Jana Pečivová, PharmDr. Tatiana Holubová, MHA
Náplň:

Zvlášť náročné lékové formy - příprava A-I-O vaků

Technologie přprav - BAXA Exacta Mix

Klinické požadavky

Terapeutické režimy

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Jana Pečivová, PharmDr. Tatiana Holubová, MHA, tel.: 532 232 150, Šebečková - sekretariát, tel.: 532 232 151, OVPZ FN Brno - Tesařová Ida, tel.: 532 233 566, email:

PŘÍPRAVA CYTOTOXICKÝCH LÉČIV

PharmDr. Tatiana Holubová, MHA
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:farmaceuty a lékaře před atestací z nemocničního lékárenství
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Nemocniční lékárna
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:PharmDr. Hana Vollerová, PharmDr. Tatiana Holubová, MHA
Náplň:

Zvlášť náročné lékové formy - příprava cytotoxických látek

Technologie přípravy

Terapeutické režimy

Organizaci zajišťuje, tel.:

PharmDr. Hana Vollerová, PharmDr. Tatiana Holubová, MHA, tel.: 532 232 152, Šebečková - sekretariát, tel.: 532 232 151, OVPZ FN Brno - Tesařová Ida, tel.: 532 233 566, email:

POVINNÁ PRAXE PRO STUDENTY

PharmDr. Tatiana Holubová, MHA
Typ vzdělávací akce:povinná praxe
Určeno pro:Studenty 5. ročníku Farmaceutické fakulty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Nemocniční lékárna
Doba trvání:Min. 1 měsíc, max. 6 měsíců
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:PharmDr. Tatiana Holubová, MHA, PharmDr. Pavel Sedláček, tel.: 532 232 155
Náplň:

dle studijního programu

Organizaci zajišťuje, tel.:

PharmDr. Tatiana Holubová, MHA, PharmDr. Pavel Sedláček, tel.: 532 232 155, Šebečková - sekretariát, tel.: 532 232 151, OVPZ FN Brno - Mgr. Eliška Mičánková, tel.: 532 233 081, email:

SPRÁVNÁ APLIKACE LÉKOVÝCH FOREM

PharmDr. Tatiana Holubová, MHA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Nemocniční lékárna
Doba trvání:2,5 hodiny
Termín:

dle domluvy - bude upřesněn

Školitel, tel:PharmDr. Lenka Messnerová, tel.: 532 232 120, Mgr. Jana Pečivová, tel.: 532 232 155, Mgr. Jana Michalicová, tel.: 532 232 232, PharmDr. Josef Stráník, tel.: 532 232 120, Mgr. Kateřina Vašinová, tel.: 532 232 438, Mgr. Lucie Brunclíková, tel.: 532 234 646
Náplň:

Nemocniční lékárna

Obecný úvod k teorii LF, základní pojmy

Pevné lékové formy - tablety

Speciální aplikace léčiv v nemocniční péči

Tekuté lékové formy

Lékové formy ke kožnímu podání I.

Lékové formy ke kožnímu podání II.

Transdermální terapeutické systmy

Inhalační lékové formy

Lékové formy oční, ušní, nosní

Orální a zubní přípravky

Vaginální a rektální lékové formy

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Jana Michalicová, tel.: 532 232 120, Mgr. Erna Mičudová, tel.: 532 233 109

POVINNÁ PRAXE PRO STUDENTY

PharmDr. Tatiana Holubová, MHA
Typ vzdělávací akce:povinná praxe
Určeno pro:Studenty 2. a 3. ročníku VOŠ, obor farmaceutický asistent
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Nemocniční lékárna
Doba trvání:4 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Šmardová Renata
Náplň:

dle studijního programu

Organizaci zajišťuje, tel.:

Šmardová Renata, tel.: 532 232 142, OVPZ FN Brno - Mgr. Eliška Mičánková, tel.: 532 233 081

Problematika kojení

PhDr. Jana Šífová
Typ vzdělávací akce:celoústavní seminář
Určeno pro:NLZP všech kategorií
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22, Posluchárna PDM
Doba trvání:
Termín:

15. 1. 2018, 14:00h

Školitel, tel:Dana Jimramovská
Náplň:

Správný postup kojení

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Jana Šífová, tel.: 532 234 474

Prenatální neinvazivní vyšetření

PhDr. Jana Šífová
Typ vzdělávací akce:celoústavní seminář
Určeno pro:NLZP všech kategorií
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22, Posluchárna PDM
Doba trvání:
Termín:

19. 2. 2018, 14:00h

Školitel, tel:RNDr. Iveta Valášková, PhD.
Náplň:

Fetální DNA, vyšetření

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Jana Šífová, tel.: 532 234 474

Manipulace s venózním portem

PhDr. Jana Šífová
Typ vzdělávací akce:celoústavní seminář
Určeno pro:NLZP všech kategorií
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22, Posluchárna PDM
Doba trvání:
Termín:

19. 3. 2018, 14:00h

Školitel, tel:Mgr. Martina Petlachová
Náplň:

Problematika portů, manipulace, praktická ukázka

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Jana Šífová, tel.: 532 234 474

Novinky v očkování

PhDr. Jana Šífová
Typ vzdělávací akce:celoústavní seminář
Určeno pro:NLZP všech kategorií
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22, Posluchárna PDM
Doba trvání:
Termín:


16. 4. 2018, 14:00

Školitel, tel:MUDr. Zlatava Jirsenská
Náplň:

Problematika očkování, novinky

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Jana Šífová, tel.: 532 234 474

Možnosti rehabilitace sluchu u dětí

PhDr. Jana Šífová
Typ vzdělávací akce:celoústavní seminář
Určeno pro:NLZP všech kategorií
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22, Posluchárna PDM
Doba trvání:
Termín:


14. 5. 2018, 14:00

Školitel, tel:MUDr. Milan Urik, PhD.
Náplň:

Sluchadlo, kochleární implantát, BAHA aj.

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Jana Šífová, tel.: 532 234 474

Novinky a doporučení v dětské chirurgii

PhDr. Jana Šífová
Typ vzdělávací akce:celoústavní seminář
Určeno pro:NLZP všech kategorií
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22, Posluchárna PDM
Doba trvání:
Termín:


18. 6. 2018, 14:00

Školitel, tel:prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D
Náplň:

Úrazy při Parkouru, s čím jít na dětskou chirurgii a co zvládnout doma

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Jana Šífová, tel.: 532 234 474

Problematika péče o stomie u dětí

PhDr. Jana Šífová
Typ vzdělávací akce:celoústavní seminář
Určeno pro:NLZP všech kategorií
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22, Posluchárna PDM
Doba trvání:
Termín:


17. 9. 2018, 14:00

Školitel, tel:Renata Kuželová
Náplň:

Ošetřování, pomůcky a  novinky

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Jana Šífová, tel.: 532 234 474

Hygiena rukou

PhDr. Jana Šífová
Typ vzdělávací akce:celoústavní seminář
Určeno pro:NLZP všech kategorií
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22, Posluchárna
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

15. 10. 2018, 14:00 

Školitel, tel:Mgr. Silvie Hodová
Náplň:

Pravidla v hygieně rukou

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Jana Šífová, tel.: 532 234 474

Novinky v epileptochirurgii

PhDr. Jana Šífová
Typ vzdělávací akce:celoústavní seminář
Určeno pro:NLZP všech kategorií
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22, Posluchárna
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

19. 11. 2018, 14:00

Školitel, tel:prim. MUDr. Ondřej Horák
Náplň:

Problematika epilepsie u dětí

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Jana Šífová, tel.: 532 234 474

Akreditovaný odborný seminář: KLINICKÉ DOPADY IMPULZIVITY U PACIENTŮ S HRANIČNÍ POTUCHOU OSOBNOSTI

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, budova G, 1. patro
Doba trvání:10.00 - 12.00 hodin
Termín:

16. února 2018

Školitel, tel:MUDr. Jana Hořínková, tel.: 532 232 230
Náplň:

Mgr. Pavla Linhartová, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Impulzivita u hraniční poruchy osobnosti

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Klinické dopady impulzivity u hraniční poruchy osobnosti

 

Pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP)

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084, Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Akreditovaný odborný seminář: GESTALT TERAPIE U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, budova G, 1. patro
Doba trvání:10.00 - 12.00 hodin
Termín:

2. března 2018

Školitel, tel:Mgr. Tereza Ženčáková, tel.: 532 232 720
Náplň:

Mgr. Kateřina Janasová, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Využití herních metod v diagnostice a terapii dětí a dospívajících

 

Pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP)

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084, Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Akreditovaný odborný seminář: E-MENTAL HEALTH: VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V PSYCHIATRII

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, budova G, 1. patro
Doba trvání:10.00 - 12.00 hodin
Termín:

9. března 2018

Školitel, tel:Mgr. Bc. Pavla Linhartová, tel.: 532 232 315
Náplň:

Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Možnosti využití informačních technologií v psychiatrické péči

Mgr. Terézia Knejzlíková, Ústav lékařské psychologie LF MU a Psychiatrická klinika FN Brno: Vývoj diagnostické aplikace na Psychiatrické klinice FN Brno

 

Pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP)

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084, Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Akreditovaný odborný seminář: PSYCHIATRICKÁ SEXUOLOGIE SE ZAMĚŘENÍM NA PARAFILIE

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, budova G, 1. patro
Doba trvání:10.00 - 12.30 hodin
Termín:

16. března 2018

Školitel, tel:Prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc., tel.: 532 232 072
Náplň:

Prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Psychiatrie a sexuologie

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., Sexuologický ústav Praha: Změny v zákonech o léčbě transsexuality a terapeutických kastrací

MUDr. Petra sejbalová (prim.), MUDr. Jaroslav Janák, prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc., Sexuologické odd. FN Brno: Efekt ambulantních ochranných léčeb sexuologických na Sexuologickém odd. FN Brno v období let 2010 - 2016

Mgr. Lenka Šturmová, Sexuologické odd. FN Brno: Sebehodnotící škály agresivity v detenci

 

Pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP)

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084, Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Akreditovaný odborný seminář: ADIPOKINY A DEPRESIVNÍ PORUCHA

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:lékaře, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, budova G, 1. patro
Doba trvání:10.00 - 12.00 hodin
Termín:

6. dubna 2018

Školitel, tel:MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084
Náplň:

Mgr. Jan Kučera, Ph.D., Centrum pro výzkum toxických látek, PřF MU Brno: Adipokiny a deprese

 

MUDr. Pavel Křenek, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Imunitní aspekty depresivní poruchy

 

Pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP)

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084, Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Akreditovaný odborný seminář: STRES, KORTIZOL a ALDOSTERON

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:lékaře, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, budova G, 1. patro
Doba trvání:10.00 - 12.00 hodin
Termín:

13. března 2018

Školitel, tel:Doc. MUDr. Libor Ustohal, Ph.D., tel.: 532 232 055
Náplň:

RNDr. Nataša Hlaváčová, Ph.D., Biomedicinské centrum Slovenské akademie ved, Bratislava: Aldosteron a jeho účinky v mozku

 

Mgr. Katarina Kostolanská, Mgr. Lucie Novotná, Biochemický ústav LF MU: Analýza kortisolu ve vlasech - biomarker aktivace HPA osy

 

Pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP)

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084, Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Akreditovaný odborný seminář: TRANSKRANIÁLNÍ MAGNETICKÁ STIMULACE V PSYCHIATRII

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, budova G, 1. patro
Doba trvání:10.00 - 12.00 hodin
Termín:

27. dubna 2018

Školitel, tel:Doc. MUDr. Libor Ustohal, Ph.D., tel.: 532 232 055
Náplň:

Doc. MUDr. Libor Ustohal, Ph.D., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Transkraniální magnetická stimulace (rTMS) v doporučeních a klinické praxi

 

Mgr. Tomáš Svěrák, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Intenzivní rTMS v léčbě negativních příznaků schizofrenie a změna EEG mikrostavů

 

Pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP)

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084, Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Akreditovaný odborný seminář: LÉČBA KLOZAPINEM

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:lékaře, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, budova G, 1. patro
Doba trvání:10.00 - 12.00 hodin
Termín:

4. května 2018

Školitel, tel:Doc. MUDr. Libor Ustohal, Ph.D., tel.: 532 232 055
Náplň:

MUDr. Michaela Mayerová, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Klozapin - proč, komu, kdy, s čím

 

MUDr. Petra Štrocholcová, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Kazuistika pacientky s rozvojem agranulocytózy při léčbě klozapinem

 

Pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP)

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084, Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Akreditovaný odborný seminář: PORUCHY POHLAVNÍ IDENTITY

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, budova G, 1. patro
Doba trvání:10.00 - 12.00 hodin
Termín:

18. května 2018

Školitel, tel:MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., tel.: 532 232 064
Náplň:

PhDr. Olga Pechová, Katedra psychologie FF UPOL Olomouc: Gender

 

MUDr. Hana Fifková, Sexuologická společnost ČLS JEP: Transsexualita - diagnostika a léčba

 

MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Rodová nepohoda (gender dysphoria) u dětí a adolescentů

 

Pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP)

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084, Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Akreditovaný odborný seminář: PORUCHY POHLAVNÍ IDENTITY

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, budova G, 1. patro
Doba trvání:10.00 - 12.00 hodin
Termín:

25. května 2018

Školitel, tel:MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084
Náplň:

Mgr. Pavla Linhartová, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Neurofeedback

 

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Biofeedback ve Virtuální realitě

 

pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP)

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084, Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Akreditovaný odborný seminář: MOTIVACE PACIENTŮ KE ZMĚNĚ CHOVÁNÍ - TRANSTEORETICKÝ PŘÍSTUP V PSYCHOTERAPII

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, budova G, 1. patro
Doba trvání:10.00 - 12.00 hodin
Termín:

8. června 2018

Školitel, tel:PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D., tel.: 532 232 089
Náplň:

PhDr. Miroslav Světlák, PhD., Ústav lékařské psychologie LF MU a Psychiatrická klinika FN Brno: Transteoretický přístup v psychoterapii: jak dělat v psychoterapii správné věci, ve správný čas

 

Mgr. Terézia Bernátová, Ústav lékařské psychologie LF MU a Psychiatrická klinika FN Brno: Motivační rozhovory: první krok na cestě ke změně chování

 

pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP)

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084, Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Akreditovaný odborný seminář: DEPRESIVNÍ PORUCHA - POHLED NEUROFYZIOLOGICKÝ A PSYCHOLOGICKÝ

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, budova G, 1. patro
Doba trvání:10.00 - 12.00 hodin
Termín:

22. června 2018

Školitel, tel:MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084
Náplň:

Mgr. Sylvie Fedorová, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Kognitivní deficit u depresivní poruchy

 

MUDr. Alena Damborská, Ph.D., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Elektrofyziologické abnormity u depresivní poruchy: analýza mikrostavů

 

pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP)

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084, Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Akreditovaný odborný seminář: FUNKČNÍ NEUROLOGICKÉ PORUCHY

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, budova G, 1. patro
Doba trvání:10.00 - 12.00 hodin
Termín:

29. června 2018

Školitel, tel:MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084
Náplň:

Mgr. Petr Sojka, Neurologická klinika FNuSA a Odd. klinické psychologie FN Brno: Funkční neurologické poruchy z hlediska klinického, diagnostického a patofyziologického

 

Mgr. Petr Sojka, Neurologická klinika FNuSA a Odd. klinické psychologie FN Brno: Neurobiologické mechanismy funkčních neurologických poruch

 

pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP)

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084, Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Část B4 Akademie ČHS 2018

prof. MUDr. Petr Husa, CSc.; MUDr. Libuše Husová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:
Určeno pro:
Místo konání:Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno; Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, Pekařská 53, 656 91 Brno
Doba trvání:2 dny
Termín:

21. 9. - 22. 9. 2018

Školitel, tel:
Náplň:

Pátek 21. září 2018

1. blok programu

(Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Pekařská 53, 656 91  Brno)

07:30 - 08:00

Registrace účastníků

Káva před zahájením programu

08:00 - 13:15

V rámci dopoledního programového bloku bude přestávka s občerstvením

P. Němec: 35 let transplantace jater v Brně (45min)

M. Oliverius: Resekce jater - kdy ano, kdy ne? (60min)

J. Mynář: Plnohodnotných 35 let života s transplantovanými játry (45min)

V. Mejzlík: Urgentní transplantace jater - kazuistika - pohled lékaře (30min)

K. Bravencová: Urgentní transplantace jater - kazuistika - pohled pacienta (30min)

L. Husová: Indikace k transplantaci jatek, zařazování na čekací listinu, výběr vhodného kandidáta (45min)

L. Husová: Neinvazivní stanovení fibrózy a steatózy jater (praktická ukázka) (45min)

13:15 - 14:15

Společný oběd a přesun do FN Brno - Bohunice

2. blok programu

(Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno, Jihlavská 20, 625 00  Brno)

14:15 - 16:00

L. Vojtilová: Fekální bakterioterapie účinná i v hepatologii (prklatická ukázka) (60min)

P. Husa: Extrahepatální manifestace HCV (45min)

18:30

Společná diskuzní večeře účastníků akademie

Sobota 22. září 2018

3. blok programu

(Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno, Jihlavská 20, 625 00  Brno)

08:30 - 09:00

Káva před zahájením programu

09:00 - 12:00

V rámci dopoledního programového bloku bude přestávka s občerstvením

P. Husa, jr.: Akutní virové hepatitidy - benigní i život ohrožující onemocnění (60min)

M. Mihalčin: Hepatitida E (60min)

S. Snopková: Postižení jater v rámci HIV/AIDS (60min)

12:00 - 13:00

Společný oběd

13:00 - 14:30

P. Husa: Současná doporučení pro diagnostiku a léčbu infekce virem hepatitidy B (90min)

P. Husa: Závěr programu části B4 Akademie ČHS 2018

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

pořadatelé: Česká hepatologická společnost ČLS JEP a Nadační fond ČHS

Akreditovaný odborný seminář: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, Jihlavská 20, budova G, 2. podlaží
Doba trvání:10.00 - 11.30 hodin
Termín:

21. září 2018

Školitel, tel:MUDr. Adam Fiala, e-mail: fiala.adam@nbrno.cz
Náplň:

1. Multidisciplinarita; propojení akutní a komunitní psychiatrické péče

Bc. Zuzana Fišarová, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha

2. Představení činnosti Centra duševního zdraví Brno

MUDr. Adam Fiala, Bc. Martina Mičková, Bc. Jana Wůdyová, CDZ Brno

 

pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP).

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084, Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Akreditovaný odborný seminář: PROBLEMATIKA NADVÁHY A OBEZITY

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, Jihlavská 20, budova G, 2. podlaží
Doba trvání:10.00 - 12.00 hodin
Termín:

5. října 2018

Školitel, tel:MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084
Náplň:

1. Metabolické aspekty nadváhy a obezity; metabolický xyndrom X

MUDr. Miroslava Navrátilová, Psychiatrická klinika  LF MU a FN Brno

2. Metabolické alternace navozené psychofarmaky

PharmDr. Kateřina Horská, Úsek klinické farmacie FN Brno

3. Chyby a omyly při sestavování jídelníčku

Mgr. Vendula Slámová, Odd. klinické výživy FN Brno

 

pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP).

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D., tel.: 532 232 348, Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Akreditovaný odborný seminář: EPIGENETIKA A MEDICÍNA

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, Jihlavská 20, budova G, 2. podlaží
Doba trvání:10.00 - 11.30 hodin
Termín:

12. října 2018

Školitel, tel:MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084
Náplň:

1. Epigenetika a medicína

prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc., Katedra buněčné biologie a genetiky PřF UP Olomouc

 

 

 

pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP).

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Miroslav Světlák, Ph.D., e-mail: , Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Akreditovaný odborný seminář: PSYCHOTERAPIE HRANIČNÍ PORUCHY OSOBNOSTI

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, Jihlavská 20, budova G, 2. podlaží
Doba trvání:10.00 - 11.30 hodin
Termín:

19. října 2018

Školitel, tel:MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084
Náplň:

1. Přehled psychoterapeutických směrů zaměřených na terapii hraniční poruchy osobnosti

Mgr. Pavla Linhartová, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

2. Dialektická behaviorální terapie v praxi

Mgr. Pavla Linhartová, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

 

pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP).

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Pavla Linhartová, e-mail: , Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Akreditovaný odborný seminář: MIKROVASKULÁRNÍ ABNORMALITY U SCHIZOFRENIE

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář
Určeno pro:lékaře, výzkumníky, vědce, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, Jihlavská 20, budova G, 2. podlaží
Doba trvání:10.00 - 12.00 hodin
Termín:

2. listopadu 2018

Školitel, tel:MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084
Náplň:

1. Mikrovaskulární abnormality u schizofrenie

Prof. MUDr. Ladislav Hosák, Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové

2. Optická koherenční tomografie (OCT) a jiné vyšetřovací metody v hodnocení mikrovaskulárních změn u schizofrenie

MUDr. Marek Michalec, Ph.D., Oční klinika FN Brno

3. Mikrovaskulární abnormality u schizofrenie - první výsledky

Prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D., Ústav biochemie PřF MU Brno

 

pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP).

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

doc. MUDr. Libor Ustohal, Ph.D., tel.: 532 232 055 (071), Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Akreditovaný odborný seminář: MÉŇE ČASTÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY ANTIPSYCHOTIK

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, vědce, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, Jihlavská 20, budova G, 2. podlaží
Doba trvání:10.00 - 12.00 hodin
Termín:

16. listopadu 2018

Školitel, tel:MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084
Náplň:

1. Trombózy, extrapyramidy a delirium, kde bychom je nečekali

MUDr. Michaela Mayerová, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

2. Neuroleptický maligní syndrom

MUDr. Jana Hořínková, Ph.D., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

3. "Postinjekční syndrom" na paliperidonu, elevace pankreatických enzymů na olanzapinu

Doc. MUDr. Libor Ustohal, Ph.D., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

 

pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP).

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

doc. MUDr. Libor Ustohal, Ph.D., tel.: 532 232 055 (071), Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Akreditovaný odborný seminář: TERAPIE PSYCHÓZ

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, vědce, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, Jihlavská 20, budova G, 2. podlaží
Doba trvání:10.00 - 11.30 hodin
Termín:

23. listopadu 2018

Školitel, tel:MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084
Náplň:

1. Psychóza, počátek léčby z pohledu psychologa

Mgr. Tomáš Svěrák, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

2. Gestalt psychoterapie u psychóz

Mgr. Barbora Valková, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

 

 

pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP).

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Tereza Ženčáková, tel.: 532 232 720, Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Akreditovaný odborný seminář: GRANTOVÉ ŽÁDOSTI, JEJICH NÁLEŽITOSTI A ADMINISTRATIVNÍ PODPORA

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, řešitele grantových projektů, administrativní pracovníky, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, Jihlavská 20, budova G, 2. podlaží
Doba trvání:10.00 - 11.30 hodin
Termín:

7. prosince 2018

Školitel, tel:MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084
Náplň:

1. Představení infrastruktury CZECRIN

Pharm.Dr. Lenka Součková, Ph.D., Farmakologický ústav LF MU

2. Administrativní zajištění grantových žádostí ve FN Brno

Iveta Mareschová, Útvar pro vědu, výzkum a školství FN Brno

 

 

 

pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Seminář není akreditovaný (není ohodnocen kredity).

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

doc. MUDr. Libor Ustohal, Ph.D., tel.: 532 232 055 (071), Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Akreditovaný odborný seminář: ZKUŠENOSTI A NOVÉ VYUŽITÍ RTMS V PRAXI

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, Jihlavská 20, budova G, 2. podlaží
Doba trvání:10.00 - 12.00 hodin
Termín:

11. ledna 2019

Školitel, tel:MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084
Náplň:

1. rTMS u organické poruchy nálady

MUDr. Šimon Ondruš, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

2. rTMS u dětí

MUDr. Adam Fiala, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

3. rTMS a možnosti jeho použití na počátku antidepresivní léčby

Mgr. Tomáš Svěrák, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

 

pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP).

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Tomáš Svěrák, tel.: 532 232 316, e-mail: , Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Akreditovaný odborný seminář: TERAPEUTICKÉ MONITOROVÁNÍ HLADIN LÉČIV (TDM)

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, Jihlavská 20, budova G, 2. podlaží
Doba trvání:10.00 - 11.30 hodin
Termín:

25. ledna 2019

Školitel, tel:MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084
Náplň:

1. TDM v psychiatrii - kam jsme se posunuli za poslední roky

MUDr. Michaela Mayerová, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

2. Terapeutické monitorování hladin léčiv v současné klinické praxi

PharmDr. Kateřina Horská, Úsek klinické farmacie FN Brno

 

 

pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK).

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Michaela Mayerová, e-mail: , Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Kurz radiační ochrany

Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:dohlížející osoby a osoby s přímým dohledem nad radiační ochranou
Místo konání:výuková místnost KRNM, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:
Termín:

19. 11. - 21. 11. 2018

Školitel, tel:
Náplň:

M.G.P. Ltd. Zlín ve spolupráci s FN Brno pořádá kurz podle atomového zákona č.263/2016 Sb., platného od 1. 1. 2017

Předpokládaná cena: 6000,- Kč - cena je bez DPH 21%

cíl semináře: odborná příprava pracovníků vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany

přihláška do kurzu: http://www.mgp.cz/training/detail/40

Termín zaslání přihlášky: do 15. 11. 2018

Po přihlášení Vám bude zaslána pozvánka s podrobnými informacemi o konání kurzu.

Zkouška není součástí kurzu, informace o termínu zkoušky bude sdělena při zahájení kurzu.

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Petra Novotná, tel.: 532 233 471, e-mail:

SVATOMARTINSKÝ SKLÍČKOVÝ SEMINÁŘ BRNĚNSKÝCH PATOLOGICKÝCH PRACOVIŠŤ A SEMINÁŘ HISTOLOGICKÝCH LABORANTŮ

Typ vzdělávací akce:Seminář
Určeno pro:Lékaře a laboranty
Místo konání:Mikulov
Doba trvání:
Termín:

15. 11. 2018 - 16. 11. 2018

Školitel, tel:MUDr. Zdeněk Pavlovský
Náplň:

- diferenciální diagnostika obtížných bioptických případů

Organizaci zajišťuje, tel.:

SYMMA, spol. sr.o.

« Předchozí 1 2 3 4 6 12 17 Další »

Kalendář akcí
prosinec
Po Út St Čt So Ne
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
2018
změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 231 111
fnbrno@fnbrno.cz