Vzdělávací akce

« Předchozí 1 2 3 4 Další »

Diagnostika a terapie u poranění horní končetiny

Mgr. Bc. Michaela Žváčková
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:fyzioterapeuty a ergoterapeuty
Místo konání:Rehabilitační oddělení - pavilon P - stará zástavba areál FN Brno
Doba trvání:pátek - 10,00 - 18,00 hod.; sobota - 8,00 - 16,00 hod.; neděle - 8,00 - 15,00 hod.
Termín:

12. - 14. dubna 2019

Školitel, tel:Mgr. Bc. Michaela Žváčková; Bc. Anna Carbajo; Mgr. Ivana Radkovcová
Náplň:

Kurz je určen pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty, kteří se setkávají s poraněními v oblasti ruky, lokte a ramene. Poraněními jsou zde myšleny jak fraktury a poškození vazů ve smyslu úrazů jako jsou pády a různé nehody, tak i poškození vznikající postupně nesprávným užíváním horní končetiny (impingement syndrom ramenního kloubu, laterální epikondylitida apod.) nebo nesprávnou technikou při sportu (mediální nestabilita lokte, poškození šlachových poutek prstů u horolezců). V části věnované ramennímu kloubu se budeme zabývat zejména vyšetřením ramenního pletence a vyzkoušíme si vyšetřovací manévry v oblasti ramenního pletence. V oblasti ruky a loketního kloubu si uvedeme nejčastější úrazy, jejich diagnostiku, diagnostické manévry (pokud jsou na místě) a terapii odvíjející se od zásady časné rehabilitace s protekcí postižených struktur, včetně vhodných pomůcek, jako jsou různé typy dlah, které může terapeut vyrobit sám (výroba dlah však nebude z časových důvodů součástí náplně tohoto kurzu).

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ - Kupčíková Ludmila, email: ; tel. 532 233 237

Intenzivní péče

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:specializační vzdělávání - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 233 081

Komplexní péče o invazivní vstupy

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 233 081

Očišťovací metody krve v intenzivní péči

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - KARIM
Doba trvání:40 hodin (5dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 233 081

Punkce arterie radialis a arterie femoralis

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinická anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:40 hodin (5dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 233 081

Řidič vozidla zdravotniké záchranné služby

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:akreditovaný vzdělávací kurz - praktická část
Určeno pro:řidiče ZZS
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:40 hodin (5dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík; tel. 532 232 721;
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík; tel. 532 232 721; Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 233 081

Specifická ošetřovatelská péče při aplikaci otevřených zářičů v nukleární medicíně

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Jana Flajšingrová, tel. 532 231 040
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 233 081

Umělá plicní ventilace

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - KARIM
Doba trvání:40 hodin (5dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 233 081

Urgentní medicína

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:specializační vzdělávání - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - KARIM, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:40 hodin (5dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 233 081

Zajištění cévního řečiště pacienta intraoseálním vstupem

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:40 hodin (5dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 233 081

Ošetřovatelská péče o pacienta s umělou plicní ventilací v jeho vlasstním sociálním prostředí

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:40 hodin (5 dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721;
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 233 081

Zajištění průchodnosti dýchacích cest

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:40 hodin (5dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 233 081

Hodnocení rizik, prevence a léčba dekubitů

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinikaanesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:40 hodin (5dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 233 081

Akutně CZ 2018

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:Mezinárodní kongres
Určeno pro:NLZP, lékaři
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

listopad 2019

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, 532 232 721
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, 532 232 721; Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 233 081 - OVPZ

Rehabilitační ošetřování

PhDr. Filip Dosbaba
Typ vzdělávací akce:
Určeno pro:fyzioterapeut
Místo konání:Ubytovna zdravotních sester FN Brno, Netroufalky 1
Doba trvání:3 dny (21 hod.)
Termín:

27.2. - 1.3.

 

Školitel, tel:
Náplň:

Středa

Obecný úvod

13:00 - 17:15

 

 

 

Čtvrtek

Neurologie

8:00 - 11:30

 

RFT, MP

12:30 - 15:30

 

Škola zad, popáleniny

15:45 - 17:15

 

 

 

Pátek

Ortopedie

8:00 - 9:30

 

Traumatologie

9:45 - 11:15

 

SJ

12:15 - 14:00

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ludmila Kupčíková, email:

Rehabilitační ošetřování

PhDr. Filip Dosbaba
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:fyzioterapeuty a ergoterapeuty
Místo konání:učebna na UZS Netroufalky 1, Brno 625 00
Doba trvání:
Termín:

27.2. - 1.3. 2019

Školitel, tel:
Náplň:

Středa

Obecný úvod

13:00 - 17:15

 

 

 

Čtvrtek

Neurologie

8:00 - 11:30

 

RFT, MP

12:30 - 15:30

 

Škola zad, popáleniny

15:45 - 17:15

 

 

 

Pátek

Ortopedie

8:00 - 9:30

 

Traumatologie

9:45 - 11:15

 

SJ

12:15 - 14:00

Organizaci zajišťuje, tel.:

Kupčíková Ludmila;

Perioperační péče v nových prostorech COS

COS I. FN Brno
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry na operačních sálech
Místo konání:COS I. - FN Brno, Jihlavská 20 - Brno 625 00
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ing. Jaroslava Jedličková MBA, tel. 532 232 981; Iva Šilerová, tel. 532 233 681
Náplň:

- bariérové ošetřovací techniky

- správné stavební uspořádání sálů

- role perioperační sestry - legislativa, vzdělávání

- organizace práce na operačních sálech

- prohlídka nových operačních sálů

Organizaci zajišťuje, tel.:

532 232 981

Perioperační péče - Sestra pro perioperační péči

NCO NZO Brno
Typ vzdělávací akce:Specializační vzdělávání - praktická část
Určeno pro:všeobecné sestry na operačních sálech
Místo konání:Centrální operační sály I. - FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:5 - 10 dnů
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Iva Šilerová, tel. 532 232 998; Ing. Jaroslava Jedličková MBA, tel. 532 232 981
Náplň:

dle vzdělávacího programu pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ing. Jaroslava Jedličková MBA, tel. 532 232 981

Anesteziologie před, během a po operaci

Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry v intenzivní a anesteziologické péči, záchranáři
Místo konání:COS I., FN Brno - Jihlavská 20, Brno 625 00
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Miluše Mezenská, tel. 532 233 853
Náplň:

práce anesteziologické sestry na operačním sále

Organizaci zajišťuje, tel.:

Miluše Mezenská, tel. 532 233 853

Zajištění průchodnosti dýchacích cest

NCO NZO Brno
Typ vzdělávací akce:Certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:všeobecné sestry v intenzivní a anesteziologické péči, záchranáři
Místo konání:Centrální operační sály I. - FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domuvy

Školitel, tel:Miluše Mizenská, tel. 532 233 853
Náplň:

zajištění průchodnosti dýchacích cest

Organizaci zajišťuje, tel.:

Miluše Mizenská, tel. 532 233 853

Organizace práce na operačních sálech, personalistika, ekonomika, nové technologie v nových prostorech COS

COS I. - FN Brno
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:NLZP - všeobecné sestry, porodní asistentky
Místo konání:Centrální operační sály I. - FN brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ing. Jaroslava Jedličková MBA, tel. 532 232 981; MUDr. Tomáš Svoboda, tel. 532 232 100
Náplň:

- organizace práce na operačních sálech

- vnitroekonomické přeúčtování

- personální problematika

- audity

- dokumentace

- vzdělávání

- nové technologie - videomanagement

- bariérové ošetřovací techniky

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ing. Jaroslava Jedličková MBA, tel. 532 232 981;

Perioperační péče - instrumentování na operačních sálech

COS III. - FN Brno
Typ vzdělávací akce:Specializační vzdělávání - praktická část
Určeno pro:všeobecné sestry na operačních sálech
Místo konání:Centrální operační sály III., FN Brno - Jihlavská 20, 625 00
Doba trvání:1 - 2 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Bc. Věra Zemanová, tel. 532 234 189
Náplň:

- dle vzdělávacího programu pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ing. Jaroslava Jedličková MBA, 543 559 514, 532 232 981

Ekonomická kalkulace na Centrální sterilizaci

CS - FN Brno
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP nebo THP zpracovávající data a ekonomickou problematiku Centrální sterilizace
Místo konání:Centrální sterilizace - FN Brno, Jihlavská 20 - Brno
Doba trvání:
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel. 532 233 946; Dagmar Ježková, Renata Hrdinová, pověřený zaměstnanec EO
Náplň:

- provoz CS, monitoring a možnosti sběru dat

- souhrnné informace o ekonomických procesech na odd. CS

- zpracování ekonomických a statistických podkladů

- krátkodobé a dlouhodobé strategie

- praktické aplikace v provozu CS

Organizaci zajišťuje, tel.:

prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel. 532 233 946; Dagmar Ježková, Renata Hrdinová, pověřený zaměstnanec EO

Protiepidemická opatření ve zdravotnickém zařízení

CS FN Brno
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP pracující na Centrální sterilizaci
Místo konání:Centrální sterilizace FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel. 532 233 946; Dagmar Ježková,
Náplň:

- aktuální pohled na provoz CS a CÚL ve zdravotnickém zařízení

- praktická cvičení v provozu CS - zvládnutí základních technologií

Organizaci zajišťuje, tel.:

prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel. 532 233 946; Dagmar Ježková, OVPZ - Mgr. Mičánková Eliška, tel. 532 233 081

Akturální stav legislativy

CS - FN Brno
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:studenty škol se zdravotnickým zaměřením nebo LF, zdravotnické pracovníky
Místo konání:Centrální sterilizace - FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:8 hodin
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel. 532 233 946; Dagmar Ježková,
Náplň:

- hygienická a protiepidemická problematika, režimy a opatření ve zdravotnickém zařízení

- provoz CS a CÚL ve zdravotnickém zařízení

- sterilizace a dezinfekce ve zdravotnickém zařízení

- monitoring provozu a ekonomiky

- systém řízené jakosti na CS

Organizaci zajišťuje, tel.:

prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel. 532 233 946; Dagmar Ježková,

Mezinárodní kongres STERIL.cz

CS FN Brno
Typ vzdělávací akce:odborná konference
Určeno pro:zaměstnance CS, hygieniky, epidemiology, technické prac., zdravotnickou veřejnost
Místo konání:CS - FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:2 dny
Termín:

2019

Školitel, tel:dle programu
Náplň:

- hygienická a epidemiologická problematika ve zdrav. zařízeních, systém jakosti na CS, problematika dezinfekce a sterilizace, monitoring a kontrola procesů, provozní problematika CS

Organizaci zajišťuje, tel.:

prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel. 532 233 946

Chodím zdravě

DRHO - FN Brno
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:DRHO - Pracoviště dětské medicíny, Černopolní 9, 625 00 Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

24.1.2019

Školitel, tel:Lenka Grácová
Náplň:

chodím zdravě

Organizaci zajišťuje, tel.:

Wittichová Eva - 532 234 607

Funkční ortézování u dětí

DRHO - FN Brno
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:DRHO - Pracoviště dětské medicíny, Černopolní 9, 625 00 Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

21.2. 2019

Školitel, tel:Soňa Boštíková Dis.
Náplň:

Funkční ortézování dětí

Organizaci zajišťuje, tel.:

Wittichová Eva - 532 234 607

Novinky v revmatologii

DRHO - PDM FN Brno
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:DRHO - Pracoviště dětské medicíny FN Brno, Černopolní 9, 625 00 Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

21.3.2019

Školitel, tel:MUDr. Marcel Schüller, Patricie Vojkovská DiS.
Náplň:

Novinky v revmatologii

Organizaci zajišťuje, tel.:

Wittichová Eva - 532 234 607

SM systém

DRHO - PDM FN Brno
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:DRHO - Pracoviště medicíny dětského věku, Černopolní 9, 625 00 Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

25.4.2019

Školitel, tel:Lenka Blahynková DiS.
Náplň:

SM systém

Organizaci zajišťuje, tel.:

Wittichová Eva - 532 234 607

Terapeutické dlahování ruky

DRHO FN Brno
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:DRHO - Pracoviště dětské medicíny FN Brno, Černopolní 9, 625 00 Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

23.5.2019

Školitel, tel:Silvie Uhrová DiS.
Náplň:

Terapeutické dlahování ruky

Organizaci zajišťuje, tel.:

Wittichová Eva - 532 234 607

RFT - poznatky z kurzu

DRHO - FN Brno, PDM
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:DRHO - PDM, Černopolní 9, 625 00 Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

20.6.2019

Školitel, tel:Miloš Antoš Dis.
Náplň:

RFT - poznatky z kurzu

Organizaci zajišťuje, tel.:

Wittichová Eva - 532 234 607

Prevence popáleninových úrazů

DRHO - FN Brno
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:DRHO - PDM FN Brno, Černopolní 9 - Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

12.9.2019

Školitel, tel:Mgr. Pavla Goldmanová, Marta Hálová
Náplň:

Prevence popáleninových úrazů

Organizaci zajišťuje, tel.:

Wittichová Eva - 532 234 607

TBC u dětských pacientů

DRHO - PDM FN Brno
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:DRHO - PDM FN Brno, Černopolní 9, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

17.10.2019

Školitel, tel:MUDr. Jan Želešic, Alena Mrkvová
Náplň:

TBC u dětských pacientů

Organizaci zajišťuje, tel.:

Wittichová Eva - 532 234 607

Dítě a bolest

DRHO - PDM FN Brno
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:DRHO - PDM FN Brno, Černopolní 9, 625 00 Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

14.11.2019

Školitel, tel:MUDr. Daria Fialová
Náplň:

Dítě a bolest

Organizaci zajišťuje, tel.:

Wittichová Eva - 532 234 607

Náhled do McKenzie terapie

DRHO - PDM FN Brno
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:DRHO - Pracoviště dětské medicíny FN Brno, Černopolní 9 - 625 00 Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

12.12.2019

Školitel, tel:Jana Hanušová DiS.
Náplň:

Náhled do McKenzie terapie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Wittichová Eva - 532 234 607

Postup naložení sádrové fixace

DTC - FN Brno
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP, studenty zdravotnických škol
Místo konání:Diagnosticko-terapeutické centrum, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:1,5 hod.
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Lenka Bartončíková, tel. 532 233 175, Mgr. Dagmar Churá, tel. 532 232 733
Náplň:

přednáška, praktická ukázka sádrování

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Táňa Bartošová, tel. 532 233 543

Péče o nemocné s dg. Diabetes Mellitus

DTC - FN Brno
Typ vzdělávací akce:kurz v rámci celoživotního vzdělávání
Určeno pro:NLZP, studenty zdravotnických škol, porodní asistentky
Místo konání:Diagnosticko terapeutické centrum FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Jana Michurová, tel. 532 233 816, Eliška Mičánková DiS., tel. 532 233 816
Náplň:

Komplexní péče o pacienta, edukace k sebepéči, nácvik a aplikace inzulinového pera a glukometru - názorná ukázka, řešení komplikaci.

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Táňa Bartošová, tel. 532 233 543, Bc. Simona Křížová, tel. 532 232 707

Biologická léčba psoriázy

Dermatovenerologické oddělení FN Brno
Typ vzdělávací akce:Specializační vzdělávání - praktická část
Určeno pro:dermatovenerology
Místo konání:DVO - FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:individuální dle požadujícího pracoviště
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA; tel. 532 233 371
Náplň:

- nové přípravky

- indikace biologické léčby

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA; tel. 532 233 371, OVPZ - Ida Tesařová 532 233 566

Dermatovenerologický seminář

DVO FN Brno
Typ vzdělávací akce:regionální seminář
Určeno pro:dermatovenerology
Místo konání:bude upřesněno
Doba trvání:4 hodiny
Termín:

I. pololetí 2019

Školitel, tel:MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA; tel. 532 233 371,
Náplň:

dermatovenerologická problematika

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA; tel. 532 233 371, OVPZ - Ida Tesařová 532 233 566

Dermatovenerologický seminář

DVK - FN Brno
Typ vzdělávací akce:regionální seminář
Určeno pro:dermatovenerology
Místo konání:Brno - bude upřesněno
Doba trvání:4 hodiny
Termín:

II. pololetí 2019

Školitel, tel:MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA; tel. 532 233 371,
Náplň:

dermatovenerologická problematika

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA; tel. 532 233 371, OVPZ - Ida Tesařová 532 233 566

Diagnostika autoimunitních chorob

DVO FN Brno
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:dermatovenerology, praktické lékaře
Místo konání:DVO - FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:individuální dle požadavku pracoviště
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA; tel. 532 233 371,
Náplň:

- klinické obrazy autoimunitních chorob v dermatologii

- terapie a management nemocí

- interpretace laboratorních nálezů

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA; tel. 532 233 371, OVPZ - Ida Tesařová 532 233 566

Flebologie

DVO FN Brno
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:dermatovenerology
Místo konání:DVO FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:prof.MUDr. Alena Pospíšilová, CSc. telefon: 532 233 372
Náplň:

- základní problematika flebologie, CVI

- vyšetřovací postupy

- moderní terapeutické postupy

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof.MUDr. Alena Pospíšilová, CSc. telefon: 532 233 372; OVPZ - Ida Tesařová, tel. 532 233 566

Fototerapie

DVO FN Brno
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:dermatovenerology
Místo konání:DVO FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:individuální dle požadavku pracoviště
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Pavla Schimmerová, tel. 532 233 382; Markéta Novotná, tel. 532 233 382
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavla Schimmerová, tel. 532 233 382; OVPZ - Ida Tesařová, tel. 532 233 566

Kompresivní terapie

DVO FN Brno
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:NLZP
Místo konání:DVO - FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Lucie Krátká, tel. 532 233 373
Náplň:

- význam kompresivní terapie

- obvazový materiál

- praktická ukázka + nácvik

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Lucie Krátká, tel. 532 233 373; OVPZ - Mgr. Eliška Mičánková 532 233 081

Medicínská kosmetologie

DVO FN Brno
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:dermatovenerology, event. NLZP
Místo konání:DVO - FN Brno, Jihlavská 20, 625 00
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Doc. mUDr. Jarmila Rulcová, CSc., tel. 532 233 386
Náplň:

- ošetřování nemocné pleti

- ošetřování zdravé pleti

- praktická ukázka

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. mUDr. Jarmila Rulcová, CSc., tel. 532 233 386

Technika zevní terapie u generalizovaných dermatóz

DVO FN Brno
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:NLZP
Místo konání:DVO FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Lucie Krátká, tel. 532 233 373
Náplň:

- základy farmakokinetiky extern

- využití různých forem extern

- zásady správné techniky nanášení zevní terapie

- praktické ukázky zevní terapie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Lucie Krátká, tel. 532 233 373, OVPZ - Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 233 081

CK - Techniky mizní drenáže

DVO FN Brno
Typ vzdělávací akce:Certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:DVO FN Brno, Jihlavská 20, 625 00
Doba trvání:2 - 3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Martina Ševčíková, tel. 532 233 037
Náplň:

- co je lymfedém

- ukázka manuální lymfodrenáže

. vlastní praktický nácvik pod dohledem školitele

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Ševčíková, tel. 532 233 037, OVPZ - Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 233 081

Zevní terapie chronických ran

DVO FN Brno
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:NLZP
Místo konání:DVO FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Lucie Krátká, tel. 532 233 373, Jana Appelová, tel. 532 233 381
Náplň:

- co je chronická rána

- postup při ošetření chronické rány

- moderní i klasické terapeutické postupy

Organizaci zajišťuje, tel.:

gr. Lucie Krátká, tel. 532 233 373, OVPZ - Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 233 081

Specifická ošetřovatelská péče při endoskopických vyšetřeních v gastroenterologii a bronchologii

IGEK-EC FN Brno
Typ vzdělávací akce:Certifikovaný kurz
Určeno pro:všeobecné sestry s endoskopickou praxí
Místo konání:Endoskopické centrum FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:100 vyučovacích hodin (3 týdny)
Termín:

13. 5. - 14. 6. 2019

Školitel, tel:MUDr. Milan Dastych, tel. 532 233 463; prof. MUDr. Skřičková, CSc., tel. 532 231 967
Náplň:

Získání ucelených vědomostí a dovednosti při endoskopických vyšetřeních v gastroenterologii a bronchologii.

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Renáta Grossová Klementová, tel. 532 233 730, OVPZ - Novotná Petra, tel. 532 233 471

Asistovaná reprodukce

GPK FN Brno
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:porodní asistentky, všeobecné sestry
Místo konání:GPK - FN Brno, Pracoviště reprodukční medicíny, Obilní trh 11, 625 00 Brno
Doba trvání:
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ilona Rošická - staniční sestra, tel. 532 238 301
Náplň:

- léčebné možnosti v programu IVF

- oš. dokumentace

- praktická ukázka + video

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová - vrchní sestra, tel. 532 238 220

Asistovaná reprodukce

GPK FN Brno
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:porodní asistentky, všeobecné sestry, zdravotní laboranty
Místo konání:GPK PRM FN Brno, Obilní trh 11, 625 00 Brno
Doba trvání:1 i více dnů
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ilona Rošická - sestra tel. 532 238 301; Ing. Eva Lousová - laborantka
Náplň:

- léčebné možnosti v programu IVF

- práce v laboratoři

- praktická ukázka, vedení dokumentace

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová - vrchní sestra, tel. 532 238 220

Porodnictví

GPK FN Brno
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:Porodní asistentky
Místo konání:GPK FN Brno - Pracoviště reprodukční medicíny, Obilní trh 11, 625 00 Brno
Doba trvání:
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:PhDr. Miloslava Kameníková - staniční sestra - PRM, tel. 532 238 285; Marie Lacinová - staniční sestra - PMDV, tel. 532 233 961
Náplň:

- předporodní kurzy pro těhotné ženy

- práce na ambulanci porodního sálu

- průběh porodu (vaginální, operační)

- vedení porodu (I., II., III. a IV., doba porodní)

- představy rodiček a porodní plány

- perinatologická JIP porodního sálu (akutní stavy)

- vedení dokumentace na porodním sále

- hodnocení KTG

- ošetření fyzilogického novorozence

- laktační poradenství

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová - vrchní sestra, tel. 532 238 220

Instrumentace při porodnických a gynekologických operacích

GPK FN Brno
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:instrumentářky
Místo konání:COS II. - PRM FN Brno, Pracoviště reprodukční medicíny, Obilní trh 11, 625 00 Brno
Doba trvání:
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Bc. Martina Rosáková - staniční sestra, tel. 532 238 423
Náplň:

- instrumentace při císařském řezu

- instrumentace při laparoskopických operacích

- instrumentace při onkologynekologických operacích

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová - vrchní sestra, tel. 532 238 220

Pro studentky porodní asistentky bakalářského směru

GPK FN Brno
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:studentky PA bakalářského směru
Místo konání:Oddělení a porodní sály FN Brno - Pracoviště reprodukční medicíny; Oddělení a porodní sály FN Brno - Pracovišti medicíny dospělého věku
Doba trvání:
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:staniční sestra
Náplň:

dle osnov školy

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová - vrchní sestra, tel. 532 238 220

Rodička a bolest

ARO II. - FN Brno
Typ vzdělávací akce:teoretická a praktická část
Určeno pro:sestry pracující na JIP, ARU
Místo konání:FN Brno - Pracoviště reprodukční medicíny, Obilní trh 11, 625 00
Doba trvání:
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ludmila Sochorová - staniční sestra, tel. 532 238 351, 8410
Náplň:

- individualita rodičky, ovlivnění bolesti

- spolupráce porodní asistenty a anesteziologické sestry

- praktická ukázka

- epidurální analgezie

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová - vrchní sestra, tel. 532 238 220

Systém porodnické péče v perinatologickém centru

ARO II. FN Brno
Typ vzdělávací akce:
Určeno pro:sestry pracující na JIP, ARO
Místo konání:PRM - FN Brno, Pracoviště reprodukční medicícny, Obilní trh 11, 625 00 Brno
Doba trvání:1 - 2 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Jana Bukovská - staniční sestra, tel. 532 238 419
Náplň:

- oš. péče o pacientku po operacích (onkologynekologické operace, císařské řezy, help syndrom, preeklampsie, život ohrožující krvácení, ovariální hyperstimulační syndrom)

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová - vrchní sestra, tel. 532 238 220

Jihomoravský krajský výjezdní seminář - reprodukční gynekologie

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:výjezdní seminář
Určeno pro:lékaře a NLZP
Místo konání:hotel International Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

7.2.2019

Školitel, tel:doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D., tel. 532 232 449
Náplň:

reprodukční gynekologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Magdaléna Nemetzová - sekretariát PRM, tel. 532 238 306

Jihomoravský výjezdní seminář - asistovaná reprodukce

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:výjezdní seminář
Určeno pro:lékaře a NLZP
Místo konání:hotel International Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

4.4.2019

Školitel, tel:prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA; tel. 532 238 235, 3841
Náplň:

asistovaná reprodukce

Organizaci zajišťuje, tel.:

Magdaléna Nemetzová - sekretariát PRM, tel. 532 238 306

Jihomoravský krajský výjezdní seminář - perinatologie

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:výjezdní seminář
Určeno pro:lékaře a NLZP
Místo konání:hotel International Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

6.6.2019

Školitel, tel:MUDr. Petr Janků, Ph.D., tel. 532 236 925, 8270, 3961
Náplň:

perinatologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ing. Kateřina Kaderková, MBA - sekretariát PMDV, tel: 532 233 843, Magdaléna Nemetzová - sekretariát PRM, tel. 532 238 306

Pravidelné semináře NCHK FN Brno

NCHK FN Brno
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře NCHK FN Brno, neurology, radiology, lékaře KARIM
Místo konání:posluchárna Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:
Termín:

1 x měsíčně

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

Neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D., tel.: 532 233 790, email: ; a sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel.: 532 323 746, email.:

Konference pro neurology

NCHK FN Brno
Typ vzdělávací akce:konference
Určeno pro:neurology
Místo konání:FN Brno
Doba trvání:1x odpoledne
Termín:

duben 2019

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA; tel. 532 232 884
Náplň:

neuroonkologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA; tel. 532 232 884, email: ; sekretariát NCHK - Olga pazderková, tel. 532 323 746, email:

Brněnské neurochirurgické dny

NCHK FN Brno
Typ vzdělávací akce:kongres
Určeno pro:lékaře - neurochirurgy, neurology, traumatology, radiology, lékaře KARIM a NLZP
Místo konání:hotel Akademie, Velké Bílovice
Doba trvání:2 dny
Termín:

listopad 2019

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA; tel. 532 232 884,
Náplň:

neuroonkologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA; tel. 532 232 884, email: ; sekretariát NCHK - Olga pazderková, tel. 532 323 746, email:

Pravidelné Morbidity/mortality - seminář NCHK FN Brno

NCHK FN Brno
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře NCHK FN Brno, otevřené pro další zájemce
Místo konání:posluchárna Neurochirurgická klinika FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:1x měsíčně
Termín:

dle rozpisu

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA; tel. 532 232 884,
Náplň:

neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA; tel. 532 232 884, email: ; sekretariát NCHK - Olga pazderková, tel. 532 323 746, email:

Pravidelné Journal Club semináře NCHK FN Brno

NCHK FN Brno
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře NCHK FN Brno, otevřené pro další zájemce
Místo konání:posluchárna Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:1x měsíčně
Termín:

dle rozpisu

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA; tel. 532 232 884,
Náplň:

neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D., tel. 532 233 790, email: ; sekretariát NCHK - Olga pazderková, tel. 532 323 746, email:

Předatestační stáž

LF MU ve spolupráci s NCHK FN Brno
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:3 týdny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA; tel. 532 232 884,
Náplň:

Neurointenzivní péče, povinné pro přípravu k nástavbové atestaci z neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

LF MU v Brně, prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA; tel. 532 232 884, email: ; sekretariát NCHK - Olga pazderková, tel. 532 323 746, email:

Periferní nervy

NCHK FN Brno
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA; tel. 532 232 884,
Náplň:

- úžinové syndromy - karpální tunel, dekomprese n. ulnaris prostá a endoskopicky asistovaná, transpozice, tarsální tunel, ostatní

- neurolýza

- rekonstrukce nervu - sutura, transpantace, biodegradabilní alotransplantáty

- tumory nervů

intraoperační elektrofyziologické postupy - peroperační neurografie, EMG

- nácvik mikrochirurgické techniky na zvířecím modelu

teorie-vybrané kapitoly z chirurgie periferních nervů...

- role zobrazovacích technik v diagnostice patologií periferních nervů

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Soňa Kryštofová, MUDr. Marek Sova, prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA., prim. MUDr. Vilém Juráň, Ph.D.; e-mail: ; ; ; ; a sekretariát NCHK - Olga Pazderková,

Cerebrovaskulární stáž

NCHK FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:Neurochirurgická klinika FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA; tel. 532 232 884,
Náplň:

1. den - seminář: Organizace práce cerebrovaskulárního centra FN Brno, sál: Asistence u elektivní operace aneuryzmatu, ICG video-angiografie účast na cerebrovaskulární indikační komisi.

2. den - seminář: Management pacienta po SAK, indikace operace a endovaskulárního ošetření aneuryzmatu.

sál: asistence u elektivní operace AVM, navigace, neurofyziologie, ICG exkurze na pracovišti urgentního příjmu FN Brno

3. den - seminář: Diagnostika a terapie u pacientů s ICH, AVM, DAVM, kavernomem

4. den - vizita na cerebrovaskulární JIP NCHK, neuromonitorig po SAK

sál: asistence u elektivního cévního výkonu, ICG

experiment: nácvik mikrochirurgické techniky na laboratorních potkanech

5. den - vizita na cerebrovaskulární JIP NCHK, drenáž likvoru po SAK, exkurze na pracoviště intervenční radiologie, elektivní coiling aneuryzmatu

Organizaci zajišťuje, tel.:

prim. MUDr. Vilém Juráň, PhD., MUDr. Ondřej Navrátil, Ph.D., MUDr. Karel Svoboda, prof. MUDr M. Smrčka, Ph.D,MBA, e-mail:;;; a sekr. NCHK - O. Pazderková,

Neuroonkologie

NCHK FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:Neurochirurgická klinika FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA; tel. 532 232 884,
Náplň:

- Neurodiagnostika: interpretace, indikace a využití jednotlivých modalit v diferenciální diagnostice nádorů CNS a míchy. Je možnost se podrobněji seznámit s využitím těchto metod v neuroonkologii: Ct (CTAG), MRI-MRAG, fMRl, DWI, PWI, traktografie, PET (MOU Brno),

- Operační neuroonkologický program: při operacích extra a intraaxiálních nádorů a míchy využíváme tyto techniky: peroperační mikroskop, frame less stereonavigace, frame based stereotaktická biopsie, peroperační ultrazvuk, CUSA, neuroendoskopie, peroperační fluorescence (technika ALA), peroperační neurofyziologický monitoring, awake kraniotomie,

- Mezioborová neuroonkologická spolupráce: účastník bude mít možnost se zúčastnit mezioborové Neuroonkologické komise Neurochirurgické kliniky FNB a Kliniky radiační onkologie, kde probíhá za účasti jednotlivých odorníků (radiodiagnostik, radioterapeut, onkolog, neurochirurg, neurolog a neuropatolog) konziliární a indikační hodnocení jednotlivých pacientů v rámci neuroonkologikého programu NCHK FN Brno a MOU  Brno,

Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie: naše pracoviště úzce spolupracuje s Klinikou radiační onkologie v rámci neuroonkologieckého programu při indikaích a operačních výkonech za použití stereotaktické metody pomocí přístroje LINAC. Účastník bude seznámen se základními principy, hlavními indikacemi a operačním postupem této metody,

- Molekulární neuroonkologie a vědecko výzkumná činnost: během pobytu na našem pracovišti je možnost navštívit pracoviště základního výzkumu Výzkumná skupina Molekulární onkologie II. (Univerzitní kampus Bohunice - CEITEC), kde se standardně provádí diagnostika základníh prognostikých neuroonkologických markerů u našich pacientů a v rámci mezioborové spolupráce jednotlivých vědeckých ústavů MU Brno probíhají i některé vědeckovýzkumné projekty věnované neuroonkologii.

Konkrétní program stáže závisí naspektru léčebných pacientů a i přes naši snahu nelze zaručit, že v uvedeném termínu proběhnou všechny zmíněné typy operací a budou použity všechny technologie.

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D; MUDr. Soňa Kryštofová e-mail: ;

Stáž - kraniocerebrální poranění a neurointenzivní péče

NCHK FN Brno a LF MU Brno
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:2 týdny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA; tel. 532 232 884,
Náplň:

- seznámení s provozem Neurochirurgické kliniky a Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

- provoz Urgentního příjmu FN Brno včetně vyšetřovacích algoritmů pacientů s polytraumatem. Vyšetřovací metody - CT, MRI.

- Indikace neurochirurgické intervence, operační techniky, interdisciplinární spolupráce - ORL, stomatochirurgická klinika u kombinovaných poranění baze lební.

- zásady pooperační a konzervativní léčby a režimových opatření na JIP s možností využití multimodálního monitoringu

- nové trendy v intenzivní léčbě pacientů po těžkém KCP a SAK

- možnosti multimodálního monitoringu (ICP, CPP, Licox, CBF, ultrazvuk, jugulární bulbus, mikrodialýza) u pacientů po těžkém KCP a SAK,

- interpretace hodnot naměřených jednotlivými modalitami,

- limity multimodálního monitoringu

- srovnání terapeutické strategie před a s využitím multimodální monitoringu

- kontroverze a diskuze

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Karel Máca, Ph.D., MUDr. Andrej Mrlian, Ph.D, (NCHK FN Brno) prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D., MUDr. M. Slezák(KARIM FN Brno) e-mail. , sekr. Olga Pazderková, tel. 532 323 746 email .;

stáž - Dětská neurochirurgie

NCHK - FN Brno a LF MU Brno
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, Černopolní 9 - Brno
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA; tel. 532 232 884,
Náplň:

Účastníci kurzu budou seznámeni s kompletním spektrem dětské neurochirurgie, zahrnujícím indikace, operační léčbu a ambulantní sledování dětských pacientů s vrozenými vývojovými vadami nervové soustavy ((kraniální a spinální dysrafizmy a kraniosynostózy), nádory mozku a míchy, kraniocerebrálními poraněními a infekcemi CNS. Také se seznámí s problematikou léčby hydrocefalu v dětském věku. aktivně se budou účastnit lékařských vizit, operačního programu, ambulantní činnosti a mezioborových indikačních komisí.

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. David Laštovička, prof. mUDr. Martin Smrčka,Ph.D.MBA, ;tel. 532 234426(4224) a sekr. O. Pazderková tel. 532 323 746, email:

Neurochirurgie

NCHK FN Brno a LF MU Brno
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:okresní traumatology, chirurgy, ortopedy, neurology, lékaře KARIM
Místo konání:Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:4 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel: 532 232 884
Náplň:

obecná neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA; tel. 532 232 884, email: ; sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel. 532 323 746, email:

Předatestační kurz nervosvalových a (neuro) metabolických onemocnění ve spolupráci s MZ ČR v rámci projektu EU

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. - KDN FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:Předatestační kurz
Určeno pro:
Místo konání:učebna NLZP (pav. T), Černopolní 9, Brno (areál Dětské nemocnice)
Doba trvání:27 hodin
Termín:

4.3. - 8.3.2019

Školitel, tel:
Náplň:

Pondělí 4. 3. 2019 (6 hodin)

Téma: Anatomie a fyziologie periferních nervů a svalů

08:00 - 09:00  Periferní nervy - struktura, anatomie, histologie, fyziologie, neuropatické syndromy

(MUDr. Zdenka Bálintová, Klinika dětské neurologie LF MU a  FN Brno)

Přestávka na kávu

09:00 - 10:15  Sval - anatomie, histologie, fyziologie, myopatický syndrom

(MUDr. Pavlína Danhofer, Ph.D., Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno)

10:15 - 11:00  MRI svalů

(MUDr. Lenka Juříková, Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno)

11:00 - 11:30  Svalová biopsie (MUDr. Tvrdíková, Ústav patologie LF MU a FN Brno)

Oběd

12:30 - 14:00  Genetika nervosvalových onemocnění

(prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D., Oddělení klinické genetiky LF MU a FN Brno, doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc., IHOK LF MU a FN Brno)

14:00 - 15:00 Základy EMG (MUDr. Zdenka Bálintová)

Úterý 5. 3. 2019 ( 5,75 hod)

Téma: Onemocnění svalů

08:00 - 09:30  Duchennova svalová dystrofie -  klinická manifestace, diagnostika, léčba, multioborová péče. (MUDr. Lenka Juříková)

Přestávka na kávu

09:45 -11:15   Onemocnění svalů dospělého věku - Pletencové svalové dystrofie, FSHMD, Myotonická dystrofie, Emery- Dreifuss

(prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA, Neurologická klinika LF MU a FN Brno)

11:15 -12:30   Kongenitální svalové dystrofie a myopatie

 (MUDr. Zdenka Bálintová)

 Oběd

13:30 -14:15   Zánětlivé onemocnění svalů (MUDr. Pavlína Danhofer PhD.)

14:15 -15:00   Kanálopatie - myotonia congenita, paramyotonia congenita, periodická paralýzy (MUDr. Lenka Juříková)

Středa 6. 3. 2019 ( 4,75 hod)

Téma: Onemocnění periferních nervů

08:00 - 09:00  Dědičné polyneuropatie, rozdělení, principy dědičnosti, klinická manifestace, EMG nálezy (MUDr. Zdenka Bálintová)

Přestávka na kávu

09:15 - 10:15  Jiné polyneuropatie  - AIDP/CIDP, polékové. Diagnostika a léčba

(prof. MUDr. Jozef Bednařík, CSc., Neurologická klinika LF MU a FN Brno)

10:15 - 11:15  Diabetická polyneuropatie a neuropatie tenkých vláken

(MUDr. Eva Vlčková, Ph.D., Neurologická klinika LF MU a FN Brno)

11:15 - 11:45  Onemocnění motoneuronu u dospělých ALS (MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.)

11:45 - 12:15  Spinální svalová atrofie (MUDr. Zdenka Bálintová)

Oběd

13:15 - 14:15  Myastenia gravis (prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA)

14:15 - 15:00  Kongenitální myastenické syndromy (MUDr. Zdenka Bálintová)

Čtvrtek 7. 3. 2019 (4,75 hod)

Téma: Praktická část (MUDr. Bálintová)

08:00 – 09:00  EMG v praxi - principy a protokoly vyšetření v klinické praxi. Manifestace EMG u různých diagnóz.

Přestávka na kávu

09:15 – 12:00  Vyšetření a management pacientů s onemocněním svalů a SMA - klinické vyšetření, svalové testy, nové léky, vyřizování úhrady zdravotních pomůcek

Oběd

13:00 - 14:00  Peroxisomální poruchy (MUDr. Helena Jahnová, Metabolické centrum KDDL, VFN Praha)

Pátek 8. 3. 2019 ( 5,75 hod)

Téma: Dědičné poruchy metabolismu

08:00 - 09:00  Degenerativní a metabolická onemocnění s dominujícím postižením bílé hmoty - metachromatická leukodystofie, adrenoleukodystofie- Pelizaeus-Merzbacher,  Canavanova nemoc, Alexandrova nemoc

(MUDr. Klára Španělová, Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno)

Přestávka na kávu

09:15 – 10:00  Neurometabolické poruchy obecně – diagnostické postupy, diferenciální diagnostika (MUDr. Věra Malinová, KDDL VFN Praha)

10:00 – 11:00  Lysozomální nemoci (MUDr. Věra Malinová)

11:00 – 12:00  Nemoci způsobené poruchou metabolismu                                                                        (doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D., Pediatrická klinika LF MU a FN Brno)

Oběd

13:00 – 14:00  Mitochondriální vady (MUDr. Hana Kolářová, KDDL VFN Praha)

14:00 – 15:00  Degenerativní a metabolická onemocnění s dominujícím postižením šedé hmoty - neuronální ceroid lipofuscinóza (MUDr. Hana Kolářová)

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Zdenka Bálintová, Přihlášení - Kontakt: Alena Šuláková - 532 232 102; email:

« Předchozí 1 2 3 4 Další »

Kalendář akcí
únor
Po Út St Čt So Ne
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
2019
změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 231 111
fnbrno@fnbrno.cz