Struktura

Na činnosti Traumacentra Brno se v rámci Fakultní nemocnice Brno podílí především pět klinických pracovišť. Jsou jimi:

Mimo to je pro pacienty ze spádové oblasti brněnského traumacentra, která čítá téměr 1,5 miliónů obyvatel, k dispozici komplexní zázemí všech pracovišť FN Brno jak diagnostických (Radiologická klinika, Klinika nukleární medicíny), laboratorních (Oddělení klinické hematologie, Oddělení klinické biochemie), tak i specializovaných (Oční klinika, Gynekologicko-porodnická klinika, Oddělení ORL) a řada dalších.

 

Heliport IV


změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 231 111
fnbrno@fnbrno.cz