Klinika úrazové chirurgie

Klinika úrazové chirurgie je páteří Traumacentra Fakultní nemocnice Brno.

Hlavní úloha spočívá v organizaci a mangementu péče a cesty nemocného, tedy v komunikaci multioborové péče v rámci Traumacentra, které prostupuje celou FN Brno.

Provádíme tedy ošetření poranění hrudní a břišní dutiny, dále damage control surgery polytraumat a standardní péči o monotraumata.

Cestou pravidelných porad a aktivní účastí na odborných konferencích a seminářích v ČR i v zahraničí organizujeme traumatologickou péči v krajích nám svěřených.


změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 231 111
fnbrno@fnbrno.cz